1,14 miliarde de lei în plus pentru bugetul CNAS

0

achievement-18134_1920Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului CNAS cu 1,139 miliarde lei în cadrul rectificării bugetului de stat pe anul 2016, se arată într-un comunicat de presă.

Din aceste fonduri suplimentare, 868.422 milioane lei sunt credite de angajament ce vor fi utilizate astfel: 705.106 milioane lei pentru asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate, iar 163.316 milioane lei pentru programele naţionale de sănătate curative. Restul de 271.000 milioane lei vor fi transferuri de fonduri destinate acoperirii creşterilor salariale din unităţile sanitare cu paturi.

Bugetul aprobat, împreună cu redistribuirile de fonduri operate între capitolele bugetului FNUASS, va permite creşterea sumei alocate contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat, respectiv extinderea tratamentului fără interferon la pacienţii cu hepatită cronică C în alte stadii de fibroză decât cele tratate în prezent, reînnoirea contractelor încheiate în anul 2015 pentru oncologie (melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar) şi intrarea în proces de negociere pentru alte molecule incluse condiţionat în lista medicamentelor compensate (arii terapeutice: oncologie, cardiovascular, diabet zaharat etc.)

Totodată, se suplimentează şi creditele de angajament alocate asistenţei medicale primare (cu 73.205 milioane lei), asistenţei medicale clinice de specialitate din ambulatoriu (cu 89.334 milioane lei), asistenţei medicale paraclinice (cu 30.880 milioane lei), asistenţei medicale spitaliceşti (cu 172.060 milioane lei), prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale (cu 180.000 milioane lei), dispozitivelor şi echipamentelor medicale (cu 21.229 milioane lei) şi centrelor medicale multifuncţionale (cu 8.700 milioane lei).

Finanţarea programelor naţionale de sănătate curative cu credite de angajament se suplimentează astfel:

Programul de hemodializă şi dializă peritoneală va primi în plus 41,518 milioane lei, cel de diabet zaharat – 37,645 milioane lei, programul de boli cardio-vasculare se va suplimenta cu 26,720 milioane lei, programul de hemofilie şi talasemie, cu 18,682 milioane lei, cel de boli neurologice, cu 16,471 milioane lei. De asemenea, programul de ortopedie va mai primi 12,843 milioane lei, programul de boli rare, 6,050 milioane lei, iar programul de diagnostic/tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, 3,387 milioane lei.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.