Actualități în tratamentul infecției cronice VHC. Factori predictivi ai răspunsului la tratament (I)

0

Infecția VHC reprezintă o problemă majoră de sănătate publică cu impact biologic și social remarcabil. Se apreciază că are o prevalență globală de 2,35%, peste 160 milioane de persoane fiind infectate în lumea întreagă. Rata cronicizării este ridicată, 70 – 80% dintre persoane rămân infectate cu o rată anuală a cirozei hepatice după 15 – 20 de ani de 4 – 5%, iar a cancerului hepatic (CCH) de 1 – 2%.

 

Scopuri terapie

La pacienții cu hepatită cronică VHC, scopul principal al terapiei antivirale este reprezentat de eradicarea virusului. Această eradicare a virusului, care persistă timp îndelungat după terminarea tratamentului, este exprimată prin răspunsul virusologic susținut (RVS). Termenul de eradicare virală nu este utilizat. Inițial s-a emis ipoteza că în ciuda obținerii RVS, virusul rămâne dormant și se poate reactiva în viitor. Date obținute în urma supravegherii pe termen lung a pacienților cu infecție cronică VHC tratați cu Peginterferon și Ribavirină au evidențiat o rată de recădere < 1% după o perioadă medie de urmărire de 1,8 luni de la sfârșitul tratamentului antiviral.[Swain 2010] Date mai recente privind tripla terapie ce asociază inhibitori de protează subliniază faptul ca RVS obținut în urma tratamentului cu Telaprevir + Peginterferon + Ribavirină este durabil (< 1% rata de recădere) pe o perioadă medie de urmărire de 21 luni.[Sherman 2011b] O referire viitoare ar trebui făcută cu privire la termenul de vindecare, deoarece boala hepatică poate să nu fie complet reversibilă, chiar dacă infecția VHC a fost eradicată. Obținerea RVS este asociată cu scăderea ratei mortalității de orice cauză,[Backus 2011] cu scăderea ratei mortalității datorată bolii hepatice, cu scăderea complicațiilor, a necesității de transplant hepatic și cu scăderea ratei incidenței carcinomului hepatocelular.[Morgan 2010; Veldt 2007] La pacienții fără fibroză avansată înainte de începerea tratamentului, RVS este echivalent cu vindecarea. Pentru pacienții cu fibroză avansată, în particular cu ciroză hepatică, RVS echivalează cu vindecarea virală asociată cu ameliorarea evoluției bolii hepatice, dar pot apare reacții adverse mai severe la terapia antivirală și în mod particular nu scade riscul de apariție a carcinomului hepatocelular. Supresia virală prin terapie antivirală de lungă durată fără a se obține RVS nu are același impact asupra evoluției clinice a pacienților cu infecție cronică VHC.[Shiffman 2009]

Tipuri de Terapie

Terapia combinată este necesară pentru a îmbunătăți ratele de răspuns la tratament. Terapia recomandată în prezent include Peginterferon, Ribavirină și, pentru pacienții cu genotip 1, asocierea cu inhibitorii de protează Boceprevir și Telaprevir.

 

Peginterferon Alfa

Peginterferon alfa-2a și peginterferon alfa-2b sunt aprobate pentru tratamentul hepatitei cronice VHC de FDA (Food&Drug Administration) și de EMA (Agenția Europeană a Medicamentului). Interferonul alfa este o citohină naturală cu proprietăți antivirale, imunomodulatorii și antiinflamatorii.[Feld 2005] Mecanismul exact al acțiunii împotriva VHC nu este complet cunoscut, dar este implicată activarea genelor stimulate de Interferon (ISGs), gene responsabile de apărarea naturală a gazdei față de infecțiile virale. Unele din aceste gene realizează prin activarea lor clearance-ul viral, dar altele sunt răspunzătoare de efectele adverse la tratament. Interferonul alfa 2 standard se află printre medicamentele aprobate pentru tratamentul infecției cronice VHC, dar nu mai este recomandat datorită avantajelor formei pegylate.

 

Ribavirina

Ribavirina este aprobată pentru tratamentul hepatitei cronice VHC în combinație cu interferon standard sau interferon pegylat. Este un analog de guanozină ce îmbunătățește clearance-ul viral, scade rata recăderilor, îmbunătățește RVS când este utilizată în combinație cu peginterferon versus peginterferon monoterapie. Chiar dacă este utilizată de aproximativ zece ani, mecanismul precis prin care îmbunătățește răspunsul la tratament nu este cunoscut. Mecanismul include inhibiția inozin monofosfat dehidrogenazei, stimularea răspunsului imun Th1, inhibiția mutagenezei, inducția genelor stimulate de interferon.[Feld 2005] Ribavirina rămâne un component important al terapiei anti-VHC.[Hézode 2009; Kwo 2010] Studiile efectuate cu Telaprevir și Boceprevir au demonstrat faptul că includerea Ribavirinei în schema terapeutică reduce riscul de apariție a rezistenței și îmbunătățește semnificativ rata RVS. Nu se știe dacă Ribavirina va fi necesară în schemele terapeutice cu viitoarele molecule antivirale cu acțiune directă.

 

Inhibitorii de protează

În 2011, doi noi agenți terapeutici, Boceprevir și Telaprevir, au fost aprobați de FDA și de EMA pentru tratamentul hepatitei cronice VHC în combinație cu Peginterferon și Ribavirină, la pacienții naivi terapeutic sau pretratați și cu genotip 1. Ambele medicamente sunt inhibitori NS3/4A și acționează direct asupra unei serin-proteaze necesare clivajului proteinelor virale în timpul translației și după translație. Ambele molecule inhibă astfel replicarea VHC. Din păcate, o singură mutație în genomul viral determină un nivel înalt al rezistenței la acțiunea antivirală a moleculelor astfel încât utilizarea lor în monoterapie nu reprezintă o opțiune. Eficacitatea fiecărei molecule în parte va fi discutată ulterior, dar nu există trialuri care să compare exact eficiența lor.

Pentru pacienții cu infecție cronică VHC, cu genotip altul decat 1, standardul terapeutic este dubla terapie Peginterferon/Ribavirină.

Selecția pacienților

Anumiți factori trebuie luați în considerare când se ia decizia terapiei anti-VHC:

• stadiul afecțiunii

• istoria naturală

• eficacitatea terapiei

• tipul de răspuns la terapia anterioară

• efectele adverse potențiale.

În general, toți pacienții cu markeri serologici și histologici de infecție cronică VHC sunt candidați pentru tratament. Ghidurile EASL[EASL 2011] și AASLD includ informații cu privire la caracteristicile pacienților candidați pentru tratament.[Ghany 2009]

În practică, recomandările de tratament sunt extinse, incluzând și pacienți cu vârsta mai mică de 18 ani, fără PBH, cu ciroză hepatică, și la cei care nu îndeplinesc condițiile serologice și hematologice (nr. trombocite < 75.000 /mm3 sau anemie inițială).

Evaluare pretratament

• Istoric

• Istoricul medical

• Statusul socioeconomic

• Comorbidități psihiatrice.

Examen fizic pretratament

Teste de laborator

Hepatita cronică VHC este silen­țioasă din punct de vedere clinic, majoritatea manifestărilor nu apar decât în momentul în care se dezvoltă ciroza hepatică.

Pacienții suspectați a avea infecție cronică VHC vor fi testați pentru Ac-anti VHC (II-b)

RNA-VHC va fi determinat la:

1.
pacienții cu Ac anti-VHC pozitivi (II-b)

2.
pacienții evaluați în vederea tratamentului antiviral, utilizând o metodă de determinare cantitativă (II-b)

3. pacienți imunodeprimați cu afectare hepatică neexplicată, cu Ac anti-VHC negativi (grad II-b)

(Vezi Tabel conversie 1)

Genotipul va fi determinat la toți pacienții cu infecție cronică VHC candidați la terapia antivirală pentru a stabili durata terapiei și pentru aprecierea răspunsului viitor la terapie. (I)

Hepatita cronică VHC este silențioasă dpdv clinic; majoritatea manifestărilor nu apar decât în momentul în care se dezvoltă ciroza hepatică.

Pacienții suspectați a avea infecție cronică VHC vor fi testați pentru Ac-anti VHC. (II-b)

RNA-VHC va fi determinat la:

• Pacienții cu Ac anti-VHC pozitivi (II-b)

• Pacienții evaluați în vederea tratamentului antiviral, utilizând o metodă de determinare cantitativă (II-b)

• Pacienți imunodeprimați cu afectare hepatică neexplicată, cu Ac anti-VHC negativi (grad II-b)

Genotipul va fi determinat la toți pacienții cu infecție cronică VHC candidați la terapia antivirală pentru a stabili durata terapiei și pentru aprecierea răspunsului viitor la terapie. (I)

Rolul puncției biopsii hepatice (PBH) și a testelor noninvazive pentru evaluarea fibrozei

Evaluarea fibrozei este necesară înainte de începerea tratamentului antiviral. Această evaluare este utilă în aprecierea duratei și răspunsului la terapia antivirală. Pacienții cu ciroză hepatică vor fi supravegheați pe termen lung pentru depistarea precoce a carcinomului hepatocelular, chiar dacă acești pacienți ajung să efectueze terapia antivirală și să obțină RVS. Până recent a fost utilizată PBH pentru stadializarea fibrozei și a necroinflamației. Acum există și alte metode noninvazive care sunt suficiente pentru aprecierea fibrozei.

În multe centre, majoritatea în afara SUA, este utilizată elastografia pentru aprecierea gradului de fibroză. Utilizând o sondă, este transmisă o undă de vibrație (mecanică) în ficat. Velocitatea cu care unda străbate țesutul hepatic se corelează cu „stiffnessul“ – rigiditatea hepatică și rezutatul se exprimă în kilopascali. O meta-analiză recentă a demonstrat pentru elastografia tranzitorie o sensibilitate de 87% și o specificitate de 91% în diagnosticarea cirozei hepatice; majoritatea studiilor utilizează un cut off de 12,5 KPa în diagnosticarea cirozei hepatice în infecția cronică VHC.[Talwalkar 2007; Friedrich-Rust 2008] Această metodă are calități (noninvazivă, rapidă, nedureroasă, cu rezultate imediate), dar și defecte (limitări tehnice în cazul pacienților obezi, cu insuficiență cardiacă sau cu hepatită activă severă).[Castéra 2010; Lebray 2008; Hirooka 2011]

Pentru textul integral vezi ediţia print Medica Academica, Martie 2012.

Referințe

 • Abu Mouch S, Fireman Z, Jarchovsky J, Assy N. Vitamin D supplement improve SVR in chronic hepatitis C (genotype 1) naive patients treated with peg interferon and ribavirin. Program and abstracts of the 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; April 14 -18, 2010; Vienna, Austria. Abstract 5.
 • Andriulli A, Mangia A, Iacobellis A, Ippolito A, Leandro G, Zeuzem S. Meta-analysis: the outcome of anti-viral therapy in HCV genotype 2 and genotype 3 infected patients with chronic hepatitis. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:397-404.
 • Antaki N, Hermes A, Hadad M, et al. Efficacy of interferon plus ribavirin in the treatment of hepatitis C virus genotype 5. J Viral Hepat. 2008;15:383-386.
 • Arends JE, van Assen S, Stek CJ, et al. Pegylated interferon-α monotherapy leads to low response rates in HIV-infected patients with acute hepatitis C. Antivir Ther. 2011;16:979-988.
 • Awad T, Thorlund K, Hauser G, Stimac D, Mabrouk M, Gluud C. Peginterferon alpha-2a is associated with higher sustained virological response than peginterferon alfa-2b in chronic hepatitis C: systematic review of randomized trials. Hepatology. 2010;51:1176-1184.
 • Backus LI, Boothroyd DB, Phillips BR, Belperio P, Halloran J, Mole LA. A sustained virologic response reduces risk of all-cause mortality in patients with hepatitis C. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9:509-516.
 • Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E, et al. Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 2011a;364:1207-1217.
 • Bacon B, Bruno S, Schiff E, et al. Predictors of Sustained Virologic Response Among Poor Interferon Responders When Boceprevir is Added to Peginterferon alfa-2b/Ribavirin. Program and abstracts of the Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011b; San Francisco, California. Abstract 33.
 • Barnard RJ, Long J, Zeuzem S, et al. Analysis of resistance-associated amino acid variants (RAVs) in non-SVR patients enrolled in a retrospective long-term follow-up analysis of boceprevir phase 3 clinical studies. Program and abstracts of the Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011; San Francisco, California. Abstract 164.
 • Boceprevir (Victrelis). European Medicines Agency. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002332/human_med_001464.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Accessed November 11, 2011. Victrelis [package insert]. Whitehouse Station, NJ: Merck; 2011.
 • Bochud PY, Cai T, Overbeck K, et al. Genotype 3 is associated with accelerated fibrosis progression in chronic hepatitis C.J Hepatol. 2009;51:655-666.
 • Bruno S, Crosignani A, Facciotto C, et al. Sustained virologic response prevents the development of esophageal varices in compensated, Child-Pugh class A hepatitis C virus-induced cirrhosis. A 12-year prospective follow-up study. Hepatology. 2010;51:2069-2076.
 • Calleri G, Cariti G, Gaiottino F, et al. A short course of pegylated interferon-alpha in acute HCV hepatitis. J Viral Hepat. 2007;14:116-121.
 • Carrión JA, Navasa M, Forns X. Retransplantation in patients with hepatitis C recurrence after liver transplantation. J Hepatol. 2010;53:962-970.
 • Castera L. Transient elastography and other noninvasive tests to assess hepatic fibrosis in patients with viral hepatitis. J Viral Hepat. 2009;16:300-314.
 • Castéra L, Foucher J, Bernard PH, et al. Pitfalls of liver stiffness measurement: a 5-year prospective study of 13,369 examinations. Hepatology. 2010;51:828-835.
 • Chen L, Borozan I, Feld J, et al. Hepatic gene expression discriminates responders and nonresponders in treatment of chronic hepatitis C viral infection. Gastroenterology. 2005;128:1437-1444.
 • Chevaliez S, Hézode C, Soulier A, et al. High-dose pegylated interferon-α and ribavirin in nonresponder hepatitis C patients and relationship with IL-28B genotype (SYREN trial). Gastroenterology. 2011;141:119-127.
 • Darling JM, Aerssens J, Fanning G, et al. Quantitation of pretreatment serum interferon-γ-inducible protein-10 improves the predictive value of an IL28B gene polymorphism for hepatitis C treatment response. Hepatology. 2011;53:14-22.
 • De Rosa FG, Bargiacchi O, Audagnotto S, et al. Dose-dependent and genotype-independent sustained virological response of a 12 week pegylated interferon alpha-2b treatment for acute hepatitis C. J Antimicrob Chemother. 2006;57:360-363.
 • Diago M, Castellano G, García-Samaniego J, et al. Association of pretreatment serum interferon gamma inducible protein 10 levels with sustained virological response to peginterferon plus ribavirin therapy in genotype 1 infected patients with chronic hepatitis C. Gut. 2006;55:374-379.
 • Duarte-Rojo A, Heathcote EJ, Feld JJ. ‘Easy to treat’ genotypes were not created equal: can rapid virological response (RVR) level the playing field? J Hepatol. 2011;55:466-473.
 • European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2011;55:245-264.
 • Eslam M, Aparcero R, Kawaguchi T, et al. Meta-analysis: insulin resistance and sustained virological response in hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34:297-305.
 • Everson GT. Treatment of chronic hepatitis C in patients with decompensated cirrhosis. Rev Gastroenterol Disord. 2004;4 Suppl 1:S31-S38.
 • FDA. Antiviral Drugs Advisory Committee. http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committees/meeting%20materials/drugs/antiviraldrugsadvisorycommittee/UCM252562.pdf. accessed December 6, 2011.
 • Feld JJ, Hoofnagle JH. Mechanism of action of interferon and ribavirin in treatment of hepatitis C. Nature. 2005;436:967-972.
 • Feld JJ, Nanda S, Huang Y, et al. Hepatic gene expression during treatment with peginterferon and ribavirin: Identifying molecular pathways for treatment response. Hepatology. 2007;46:1548-1563.
 • Feld JJ, Modi AA, El-Diwany R, et al. S-adenosyl methionine improves early viral responses and interferon-stimulated gene induction in hepatitis C nonresponders. Gastroenterology. 2011;140:830-839.
 • Flamm S, Lawitz E, Jacobson I, et al. High sustained virologic response (SVR) among genotype 1 previous non-responders and relapsers to peginterferon/ribavirin when re-treated with boceprevir (boc) plus peginterferon alfa-2a/ribavirin. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011; Berlin, Germany. Abstract 13.
 • Forns X, Marcellin P, Ferenci P, et al. On-treatment response-guided therapy with telaprevir q8h or q12h combined with peginterferon alfa-2a or peginterferon alfa-2b and ribavirin in treatment-naive genotype 1 hepatitis C (Study C208). Program and abstracts of the 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; April 14-18, 2010; Vienna, Austria. Abstract 56.
 • Foster GR, Zeuzem S, Andreone P, et al. Subanalyses of the telaprevir lead-in arm in the REALIZE study: Response at week 4 is not a substitute for prior null response categorization. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011; Berlin, Germany. Abstract 6.
 • Freedman ND, Curto TM, Lindsay KL, et al. Coffee consumption is associated with response to peginterferon and ribavirin therapy in patients with chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2011;140:1961-1969.
 • Fried MW, Jensen DM, Rodriguez-Torres M, et al. Improved outcomes in patients with hepatitis C with difficult-to-treat characteristics: randomized study of higher doses of peginterferon alpha-2a and ribavirin. Hepatology. 2008;48:1033-1043.
 • Friedrich-Rust M, Ong MF, Martens S, et al. Performance of transient elastography for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis. Gastroenterology. 2008;134:960-974.
 • Garg V, van Heeswijk R, Lee JE, Alves K, Nadkarni P, Luo X. Effect of telaprevir on the pharmacokinetics of cyclosporine and tacrolimus. Hepatology. 2011;54:20-27.
 • Ge D, Fellay J, Thompson AJ, et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature. 2009;461:399-401.
 • Gerlach JT, Diepolder HM, Zachoval R, et al. Acute hepatitis C: high rate of both spontaneous and treatment-induced viral clearance. Gastroenterology. 2003;125:80-88.
 • Ghany MG, Strader DB, Thomas DL, Seeff LB; American Association for the Study of Liver Diseases. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C: an update. Hepatology. 2009;49:1335-1374.
 • Ghany MG, Nelson DR, Strader DB, Thomas DL, Seeff LB. An update on treatment of genotype 1 chronic hepatitis C virus infection: 2011 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2011;54:1433-1444.
 • Halfon P, Locarnini S. Hepatitis C virus resistance to protease inhibitors. J Hepatol. 2011;55:192-206.
 • Harrison SA, Hamzeh F, Han J, Vierling JM. Efficacy, safety, and metabolic effects in chronic hepatitis C (CHC) genotype 1 (G1) patients with insulin resistance (IR) treated with pioglitazone (PIO) and peginterferon alfa-2a plus ribavirin (P/R). Program and abstracts of the Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011; San Francisco, California. Abstract 161.
 • Hézode C, Forestier N, Dusheiko G, et al. Telaprevir and peginterferon with or without ribavirin for chronic HCV infection. N Engl J Med. 2009;360:1839-1850.
 • Hirooka M, Koizumi Y, Hiasa Y, et al. Hepatic elasticity in patients with ascites: evaluation with real-time tissue elastography. AJR Am J Roentgenol. 2011;196:W766-W771.
 • Hofer H, Watkins-Riedel T, Janata O, et al. Spontaneous viral clearance in patients with acute hepatitis C can be predicted by repeated measurements of serum viral load. Hepatology. 2003;37:60-64.
 • Honda M, Sakai A, Yamashita T, et al. Hepatic ISG expression is associated with genetic variation in interleukin 28B and the outcome of IFN therapy for chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2010;139:499-509.
 • Iacobellis A, Siciliano M, Perri F, et al. Peginterferon alfa-2b and ribavirin in patients with hepatitis C virus and decompensated cirrhosis: a controlled study. J Hepatol. 2007;46:206-212.
 • Jacobson IM, McHutchison JG, Dusheiko G, et al. Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 2011a;364:2405-2416.
 • Jacobson IM, Catlett I, Marcellin P, et al. Telaprevir substantially improved SVR rates across all IL28B genotypes in the ADVANCE trial. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011b; Berlin, Germany. Abstract 1369.
 • Jaeckel E, Cornberg M, Wedemeyer H, et al. Treatment of acute hepatitis C with interferon alfa-2b. N Engl J Med. 2001;345:1452-1457.
 • Kurbanov F, Abdel-Hamid M, Latanich R, et al. Genetic polymorphism in IL28B is associated with spontaneous clearance of hepatitis C virus genotype 4 infection in an Egyptian cohort. J Infect Dis. 2011;204:1391-1394.
 • Kwo PY, Lawitz EJ, McCone J, et al. Efficacy of boceprevir, an NS3 protease inhibitor, in combination with peginterferon alfa-2b and ribavirin in treatment-naive patients with genotype 1 hepatitis C infection (SPRINT-1): an open-label, randomised, multicentre phase 2 trial. Lancet. 2010;376:705-716.
 • Lagging M, Romero AI, Westin J, et al. IP-10 predicts viral response and therapeutic outcome in difficult-to-treat patients with HCV genotype 1 infection. Hepatology. 2006;44:1617-1625.
 • Lagging M, Langeland N, Pedersen C, et al. Randomized comparison of 12 or 24 weeks of peginterferon alpha-2a and ribavirin in chronic hepatitis C virus genotype 2/3 infection. Hepatology. 2008;47:1837-1845.
 • Lebray P, Varnous S, Charlotte F, Varaut A, Poynard T, Ratziu V. Liver stiffness is an unreliable marker of liver fibrosis in patients with cardiac insufficiency. Hepatology. 2008;48:2089.
 • Licata A, Di Bona D, Schepis F, Shahied L, Craxí A, Cammà C. When and how to treat acute hepatitis C? J Hepatol. 2003;39:1056-1062.
 • Lin ZH, Xin YN, Dong QJ, et al. Performance of the aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index for the staging of hepatitis C-related fibrosis: an updated meta-analysis.Hepatology. 2011;53:726-736.
 • Maheshwari A, Ray S, Thuluvath PJ. Acute hepatitis C. Lancet. 2008;372:321-332.
 • Mangia A, Bandiera F, Montalto G, et al. Individualized treatment with combination of Peg-interferon alpha 2b and ribavirin in patients infected with HCV genotype 3. J Hepatol. 2010;53:1000-1005.
 • Mangia A, Missale G, Massari M, et al. Treatment of patients with acute HCV mono-infection may be delayed after week 24 according with IL28B single nucleotide polymorphisms (SNP) results and independently of hepatitis C virus (HCV) genotype. Program and abstracts of the 62nd Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011a; San Francisco, California. Abstract 88.
 • Mangia A, Thompson AJ, Santoro R, et al. Limited use of interleukin 28B in the setting of response-guided treatment with detailed on-treatment virological monitoring. Hepatology. 2011b.
 • McHutchison JG, Lawitz EJ, Shiffman ML, et al. Peginterferon alfa-2b or alfa-2a with ribavirin for treatment of hepatitis C infection. N Engl J Med. 2009;361:580-593.
 • Moghaddam A, Melum E, Reinton N, et al. IL28B genetic variation and treatment response in patients with hepatitis C virus genotype 3 infection. Hepatology. 2011;53:746-754.
 • Morgan TR, Ghany MG, Kim HY, et al. Outcome of sustained virological responders with histologically advanced chronic hepatitis C. Hepatology. 2010;52:833-844.
 • Muir AJ, Bornstein JD, Killenberg PG; Atlantic Coast Hepatitis Treatment Group. Peginterferon alfa-2b and ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C in blacks and non-Hispanic whites. N Engl J Med. 2004;350:2265-2271.
 • Nomura H, Sou S, Tanimoto H, et al. Short-term interferon-alfa therapy for acute hepatitis C: a randomized controlled trial. Hepatology. 2004;39:1213-1219.
 • Pattullo V, Heathcote J. Hepatitis C and diabetes: one treatment for two diseases? Liver Int. 2010;30:356-364.
 • Pol S, Aerssens J, Zeuzem S, et al. Similar SVR rates in IL28B CC, CT or TT prior relapser, partial- or null-responder patients treated with telaprevir/peginterferon/ribavirin: retrospective analysis of the REALIZE study. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011; Berlin, Germany. Abstract 13.
 • Poordad F, McCone J Jr, Bacon BR, et al. Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 2011a;364:1195-1206.
 • Poordad F, Bronowicki JP, Gordon SC, et al. IL28B polymorphism predicts virologic response in patients with hepatitis C genotype 1 treated with boceprevir (BOC) combination therapy. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011b; Berlin, Germany. Abstract 12.
 • Probst A, Dang T, Bochud M, Egger M, Negro F, Bochud PY. Role of hepatitis C virus genotype 3 in liver fibrosis progression–a systematic review and meta-analysis. J Viral Hepat. 2011;18:745-759.
 • Roberts S, Andreone P, Pol S, et al. Impact of anemia and ribavirin dose reduction on SVR to a telaprevir-based regimen in patients with HCV genotype 1 and prior peginterferon/ribavirin treatment failure in the phase III REALIZE study. Program and abstracts of the Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011b; San Francisco, California. Abstract 1368.
 • Romero AI, Lagging M, Westin J, et al. Interferon (IFN)-gamma-inducible protein-10: association with histological results, viral kinetics, and outcome during treatment with pegylated IFN-alpha 2a and ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. J Infect Dis. 2006;194:895-903.
 • Romero-Gómez M, Diago M, Andrade RJ, et al. Treatment of insulin resistance with metformin in naive genotype 1 chronic hepatitis C patients receiving peginterferon alfa-2a plus ribavirin. Hepatology. 2009;50:1702-1708.
 • Rong L, Dahari H, Ribeiro RM, Perelson AS. Rapid emergence of protease inhibitor resistance in hepatitis C virus. Sci Transl Med. 2010;2:30ra32.
 • Rossi E, Adams L, Prins A, et al. Validation of the FibroTest biochemical markers score in assessing liver fibrosis in hepatitis C patients. Clin Chem. 2003;49:450-454.
 • Sarasin-Filipowicz M, Oakeley EJ, Duong FH, et al. Interferon signaling and treatment outcome in chronic hepatitis C. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105:7034-7039.
 • Sarrazin C, Zeuzem S. Resistance to direct antiviral agents in patients with hepatitis C virus infection. Gastroenterology. 2010;138:447-462.
 • Sarrazin C, Susser S, Doehring A, et al. Importance of IL28B gene polymorphisms in hepatitis C virus genotype 2 and 3 infected patients. J Hepatol. 2011a;54:415-421.
 • Sarrazin C, Reesink HW, Zeuzem S, et al. Retreatment with telaprevir/Peg-IFN/RBV after a short exposure to telaprevir in phase I studies: interim results from a phase IIIb rollover trial (C219). Program and abstracts of the Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011b; San Francisco, California. Abstract 35.
 • Scherzer TM, Hofer H, Staettermayer AF, et al. Early virologic response and IL28B polymorphisms in patients with chronic hepatitis C genotype 3 treated with peginterferon alfa-2a and ribavirin. J Hepatol. 2011;54:866-871.
 • Sherman KE, Flamm SL, Afdhal NH, et al. Response-guided telaprevir combination treatment for hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 2011a;365:1014-1024.
 • Sherman KE, Sulkowski MS, Zoulim F, et al. Follow-up of SVR durability and viral resistance in patients with chronic hepatitis C treated with telaprevir-based regimens: interim analysis of the EXTEND study. Program and Abstracts of the Annual Meeting of the American Association for the study of Liver Diseases; November 4-8, 2011b; San Francisco, California. Abstract 248.
 • Shiffman ML, Suter F, Bacon BR, et al. Peginterferon alfa-2a and ribavirin for 16 or 24 weeks in HCV genotype 2 or 3. N Engl J Med. 2007;357:124-134.
 • Shiffman ML, Morishima C, Dienstag JL, et al. Effect of HCV RNA suppression during peginterferon alfa-2a maintenance therapy on clinical outcomes in the HALT-C trial. Gastroenterology. 2009;137:1986-1994.
 • Singal AG, Volk ML, Jensen D, Di Bisceglie AM, Schoenfeld PS. A sustained viral response is associated with reduced liver-related morbidity and mortality in patients with hepatitis C virus. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8:280-288.
 • Sullivan JC, De Meyer S, Bartels DJ, et al. Evolution of treatment-emergent resistant variants in telaprevir phase 3 clinical trials. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011; Berlin, Germany. Abstract 8.
 • Swain MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010;139:1593-1601.
 • Talwalkar JA, Kurtz DM, Schoenleber SJ, West CP, Montori VM. Ultrasound-based transient elastography for the detection of hepatic fibrosis: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5:1214-1220.
 • Tanaka Y, Nishida N, Sugiyama M, et al. Genome-wide association of IL28B with response to pegylated interferon-alpha and ribavirin therapy for chronic hepatitis C. Nat Genet. 2009;41:1105-1109.
 • Telaprevir (Incivo). European Medicines Agency. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002313/human_med_001487.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Accessed November 11, 2011.Incivek [package insert]. Cambridge, MA: Vertex; 2011.
 • Thomas DL, Thio CL, Martin MP, et al. Genetic variation in IL28B and spontaneous clearance of hepatitis C virus. Nature. 2009;461:798-801.
 • Thompson AJ, Muir AJ, Sulkowski MS, et al. Interleukin-28B polymorphism improves viral kinetics and is the strongest pretreatment predictor of sustained virologic response in genotype 1 hepatitis C virus. Gastroenterology. 2010;139:120-129.
 • Thomson EC, Fleming VM, Main J, et al. Predicting spontaneous clearance of acute hepatitis C virus in a large cohort of HIV-1-infected men. Gut. 2011;60:837-845.
 • Tillmann HL, Thompson AJ, Patel K, et al. A polymorphism near IL28B is associated with spontaneous clearance of acute hepatitis C virus and jaundice. Gastroenterology. 2010;139:1586-1592.
 • Vallet-Pichard A, Mallet V, Nalpas B, et al. FIB-4: an inexpensive and accurate marker of fibrosis in HCV infection. comparison with liver biopsy and fibrotest. Hepatology. 2007;46:32-36.
 • Veldt BJ, Heathcote EJ, Wedemeyer H, et al. Sustained virologic response and clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C and advanced fibrosis. Ann Intern Med. 2007;147:677-684.
 • Vierling J, Flamm S, Gordon S, et al. Boceprevir in prior null responders to peginterferon/ribavirin: The PROVIDE study. Program and abstracts of the 62nd Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 4-8, 2011; San Francisco, California. Abstract 931.
 • Vogel W, Graziadei I, Umlauft F, et al. High-dose interferon-alpha2b treatment prevents chronicity in acute hepatitis C: a pilot study. Dig Dis Sci. 1996;41(12 suppl):81S-85S.
 • Wang CC, Krantz E, Klarquist J, et al. Acute hepatitis C in a contemporary US cohort: modes of acquisition and factors influencing viral clearance. J Infect Dis. 2007;196:1474-1482.
 • Wiegand J, Buggisch P, Boecher W, et al. Early monotherapy with pegylated interferon alpha-2b for acute hepatitis C infection: the HEP-NET acute-HCV-II study. Hepatology. 2006;43:250-256.
 • Wietzke-Braun P, Manhardt LB, Rosenberger A, Uy A, Ramadori G, Mihm S. Spontaneous elimination of hepatitis C virus infection: a retrospective study on demographic, clinical, and serological correlates. World J Gastroenterol. 2007;13:4224-4229.
 • Zeuzem S, Andreone P, Pol S, et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. N Engl J Med. 2011a;364:2417-2428.
 • Zeuzem S, Andreone P, Pol S, et al. REALIZE trial final results: telaprevir-based regimen for genotype 1 hepatitis C virus infection in patients with prior null response, partial response or relapse to peginterferon/ribavirin. Program and abstracts of the 46th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; March 30 – April 3, 2011; Berlin, Germany. Abstract 5.

About Author

Laura Iliescu

Comments are closed.