AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România Secţia nr. VIII – Secţia de Ştiinţe MEDICALE Anul Ştiinţific AOŞR 2014 (II)

0

AOŞR este o instituţie naţională de prestigiu, de reprezentare şi progres a ţării, o structură dinamică în reţea a excelenţei ştiinţei româneşti, o punte de istorie – contemporaneitate – viitor în societatea şi civilizaţia românească (17) – www.aosr.ro.

În numărul din decembrie 2014-ianuarie 2015, RevistaMedica Academica– care apare sub egida AOŞR – a publicat Anul Ştiinţific AOŞR 2014 – partea I.(15) Sinteza a cuprins următoarele capitole: ① Sesiunile Ştiinţifice ale AOŞR – de Primăvară şi de Toamnă, ② Premiile AOŞR de excelenţă ştiinţifică, ③ Simpozionul Jubiliar AOŞR Prof. Dr. Doc. Ilie Th. RIGA, ④ Discursuri de Recepţie ale membrilor AOŞR(7) şi Bibliografie. Partea a II-a continuă Sinteza cu noi rezultate notabile ale AOŞR şi ale membrilor Secţiei de Ştiinţe Medicale.(16)

 


Anuarul AOŞR 2014

În conformitate cu Direcţiile sale strategice, AOŞR şi-a publicat Anuarul AOŞR ediţia 2014(1). Structurat în 4 părţi, 468 pagini, format A4, Anuarul cuprinde fotografiile color/ portret ale personalităţilor ştiinţifice care au făcut sau fac parte din AOŞR. Membrii AOŞR sunt: Membrii Titulari Fondatori, Membrii Titulari, Membrii de Onoare, Membrii Onorifici, Membrii Corespondenţi şi Membrii Asociaţi. Structura Anuarului cuprinde: Partea IScurt istoric şi prezentarea AOŞR (pp. 5-14), Partea IIConducerea AOŞR (Consiliul Ştiinţific, Prezidiul, Preşedinţii secţiilor ştiinţifice, Preşedinţii filialelor, Consiliul Onorific, pp. 15-22), Partea IIIMembrii AOŞR (din toate cele 13 secţii, pp. 23-414), Partea IVMembrii AOŞR Decedaţi, Post-Mortem şi Index Membrii AOŞR (pp. 415-468).

Secţia VIII a AOŞR, de Ştiinţe Medicale (pp. 198-273), prezintă personalităţile din România (40 de membri: 5 titulari fondatori, 11 titulari, 10 de onoare, 2 onorifici, 4 corespondenţi, 8 asociaţi) şi din Străinătate (32 membri: 4 titulari, 26 de onoare, 2 corespondenţi – din 15 ţări: Africa de Sud, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Republica Moldova, Monaco, SUA şi Turcia).

Anuarul AOŞR 2014 demonstrează de asemenea şi implicarea directă a membrilor săi în conducerea şi coordonarea activităţilor academice multiple la nivel naţional:


Gral(r) Prof. Dr. Vasile CÂNDEA
– Preşedintele AOŞR, al Prezidiului AOŞR şi al Consiliului Ştiinţific AOŞR, Editor-şef fondator al Annals of Academy of Romanian Scientists;


Prof. Dr. Irinel POPESCU
– Preşedintele Secţiei VIII – Ştiinţe Medicale, Editor-şef al Annals of Academy of Romanian Scientists/Series: Medical Sciences, Bucureşti;


Prof. Dr. Marius BOJIŢĂ – Preşedintele Filialei AOŞR Cluj-Napoca;


Col (r) Dr. Costache ANDONE – Preşedintele de onoare al Filialei AOŞR Piatra Neamţ.

De asemenea, membrii Secţiei de Ştiinţe Medicale aduc o contribuţie de excelenţă în Academia Română şi în Academia de Şti­inţe Medicale. Trebuie evidenţiat parteneriatul academic de excepţie dezvoltat de AOŞR –Preşedinte Prof. Dr. Vasile CÂNDEA – membru titular fondator AOŞR cu Academia de Ştiinţe Medicale – PreşedinteProf. Dr. Irinel POPESCU – membru titular fondator AOŞR şi Secretar General –Prof. Dr. Mircea IFRIM –membru de onoare AOŞR (1).

 


AOŞR, fundament al culturii tradiţiei şi patrimoniului

Pentru ştiinţa românească AOŞR reprezintă un pilon al culturii tradiţiei şi patrimoniuluiîn universalitatea şi responsabilitatea istoriei şi civilizaţiei. AOŞR traduce în fapte crezul Acad. George BARIŢIU (1812-1893) – om politic, istoric şi membru fondator al Academiei Române: O naţiune fără istorie este moartă.(10)

De aceea, Preşedintele AOŞR Gral(r) Prof. Dr. Vasile CÂNDEA a iniţiat în Medica Academica, începând cu numărul din martie 2014 o nouă rubrică, Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală, susţinută de Profs. Habils. DrsHC Dan RIGA şi Sorin RIGA, membri titulari AOŞR.(4)

Serialul” AOŞR de Restitutio a prezentat succesiv în paginile revistei Medica Academica 2014 trei savanţi care au înscris un progres ştiin­ţific românesc în gerontologie, geriatrie, neuro-ştiinţe, medicina anti-îmbătrânire, ştiinţele longevităţii (4) şi anatomie, antropologie (5, 6).

Ilia I. MECINOKOV, savantul laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină (1908), a creat termenul de gerontologie, devenit apoi universal în ştiinţă, biologie şi medicină, a descoperit fenomenul fagocitozei (1883), a realizat cercetări de avangardă privind microbii, toxinele, vaccinurile, imunitatea, flora intestinală şi a fundamentat imunologia, gerontologia şi medicina probiotică (11). Savantul, unul dintre cei mai mari biologi de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, este revendicat de patru naţiuni: ruşi, ucraineni, evrei şi francezi. Echipa Drs. Riga a făcut cunoscut, a impus, a promovat şi a difuzat în formă scrisă şi on-line revendicarea românească a ascendenţei nobiliare pe linie paternă a savantului din boierul cărturar, enciclopedist şi diplomat Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708).(11)

Ana ASLAN, academicianul care înscrie în anii ’50 o prioritate mondială prin instituţionalizarea geriatriei, înfiinţează în 1952 primul Institut de Geriatrie din lume (Bucureşti-Otopeni), înscrie un progres românesc în geronto-geriatrie, în medicina biotrofică şi anti-îmbătrânire prin clasa de medicamente Gerovital H3® şi Aslavital® şi fundamentează strategia Aslan în gerontologie, geriatrie şi longevitate. (12)

Corneliu E. GIURGEA, savantul care a revoluţionat terapia encefalo-neuro-psihotropă prin descoperirea unei noi clase terapeutice – racetamii (din care în prezent fac parte 20 de molecule diferite), a fundamentat conceptul şi strategia nootropă/anti-aging/pro-longevitate şi a inventat Piracetamul (Nootropilul®) şi Etiracetamul.(13)

Astfel, în anul 2014, Medica Academica a prezentat o parte din filiaţia” românească înscrisă la nivel mondial privind cele 4 ştiinţe: gerontologia, geriatria, medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii.(4)

 


AOŞR Secţia VIII Ştiinţe Medicale – colaborări în cadrul AOŞR

Anul 2014 a marcat noi colaborări ştiinţifice. (14)

Secţia AOŞR nr. X de Filosofie, Psihologie, Teologie, Jurnalism (Preşedinte Prof. Dr. Angela BOTEZ, membru titular AOŞR) a organizat A IV-a Sesiune Omagială EMINESCU, OMUL DEPLIN AL CULTURII ROMÂNE, în 17 iunie 2014. MembriiSecţiei AOŞR nr. VIII de Ştiinţe Medicale au susţinut 5 lucrări, dintr-un total de 7 prezentări:


Vasile CÂNDEA, Cuvânt de Deschidere – Eminescu, omul deplin al Culturii române;


Leon DĂNĂILĂ, Muzeul Darabani, judeţul Botoşani – o oază eminesciană;


Nicolae CONSTANTINESCU, Îl mai merităm noi pe Eminescu?;


Dan RIGA, Leon DĂNĂILĂ, Sorin RIGA, Raportul lui Pilat din Pont către Împăratul Tiberiu. Paralelă cu atitudinea faţă de Eminescu;


Sorin RIGA, Dan RIGA, Infinitatea spaţiului şi timpului în universul eminescian.

Secţia AOŞR nr. VIII de Ştiinţe Medicale (Sorin RIGA şi Dan RIGA, membri titulari) în colaborare cu Secţia AOŞR nr. IV de Ştiinţe Biologice (Aurel Ardelean, membru de onoare) au realizat cercetări de neuroştiinţe şi studii integrative, finalizate în patru lucrări prezentate la Sesiunile Ştiinţifice AOŞR de Primăvară şi de Toamnă, care au fost înscrise în sinteza Anul Ştiinţific AOŞR 2014 – partea I, la pct. ①(8, 9)

 


Manifestări ştiinţifice organizate de AOŞR sau sub egida AOŞR

Concepţia Preşedintelui AOŞR, Gral(r) Prof. Dr HC. Dr. Vasile CÂNDEA, MD, PhD, membru titular fondator al AOŞR, este reprezentată de dimensiunea instituţională, academică şi naţională a AOŞR în ştiinţa românească şi impactul de excelenţă în ştiinţa internaţională. (15, 16)

În organizarea/patronajul direct al preşedintelui AOŞR, Anul Ştiinţific AOŞR – 2014 a cuprins (în ordine cronologică şi tematică medicală):


9-10 aprilie: Simpozionul Zilele Francisc I. Rainer – 2014, cu tema Antropologie şi Socie­tate, Bucureşti;


12 aprilie: Simpozionul jubiliar Prof. Dr. Doc. Ilie Th. Rigafigură proeminentă a ştiinţei şi medicinei româneşti, Bucureşti (prezentat în partea I, pct. ③);


9 mai: Sesiunea ştiinţifică de Primăvară 2014 a AOŞR, Bucureşti, prezentată în partea I, pct.
, (8);


29-31 mai: Conferinţa Anuală a Asociaţiei Ortopezilor şi Traumatologilor din Moldova ATOM2014, Suceviţa;


13-15 iunie: Manifestarea ştiinţifică Zilele medicale Vâlcene – ediţia a 8-a, Rm. Vâlcea;


19-20 septembrie: Sesiunea ştiinţifică de Toamnă 2014 a AOŞR, Constanţa, prezentată în partea I, pct.
, (9);


17-19 octombrie: Conferinţa Regională de Ortopedie şi Traumatologie – Patologia gleznei şi piciorului, Băile Herculane;


29 oct – 1 noiembrie: Al 9-lea Congres naţional RomTransplant, cu participare internaţională;


30 octombrie 2014: Conf. Regională Zilele medicale Caracalene – ediţia a 4-a, Caracal.

În complementaritate cu tematica bio-medicală, în organizarea/patronajul Preşedintelui AOŞR Vasile CÂNDEA s-au desfăşurat complementar manifestări ştiinţifice de marcă: Securitatea naţională a României la 10 ani de la intrarea în NATO – 9 aprilie, Bucureşti; A 2-a Conferinţă internaţională Românii şi popoarele balcanice: confluenţe istorico-geo­grafice, 12-13 mai, Bucureşti; 100 de ani de la începutul Primului Război Mondial – 24 mai, Bacău; Simpozionul internaţional RoAIMS 2014 – Applied and industrial mathematics Symposium, 12-15 iunie, Râmnicu Vâlcea; Conferinţa internaţională de istorie şi tehnologie la Marea Neagră, 12-13 septembrie, Constanţa; Conferinţa de matematică aplicată şi industrială CAIM 2014, 18-21 septembrie, Bacău; Al 4-lea Colocviu internaţional Physics of materials, 13-14 noiembrie 2014, Bucureşti.

 


Tratate, cărţi, monografii şi lucrări realizate de membrii AOŞR

Membrii AOŞR au realizat în 2014 o contribuţie de excelenţă la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific şi medical, românesc şi internaţional (în ordine instituţională şi alfabetică):

Vasile CÂNDEA (Preşedintele AOŞR şi membru titular fondator AOŞR):


Editor fondator Annals of Academy of Romanian Scientists – 13 Series (din 2009), Annals of the Mediteranean Medical Entente (din 2005), şi Romanian Journal of Cardiovascular Surgery (din 2002);


Editor şef Archives of the Balkan Medical Union, serienouădin 1994;


Secretar General Internaţional, Uniunea Medicală Balcanică şi Antanta Medicală Mediteraneană;


Doctor Honoris Causa a zece Universităţi/2014: nouă din România, din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Con­stanţa, Oradea, Târgovişte şi una din Republica Moldova, din Chişinău;

Irinel POPESCU (Preşedintele Secţiei Ştiinţe Medicale şi membru titular fondator AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate integral: Ann. Surg. Oncol. – 2 lucrări; J. Gastrointest. Surg.; Langenbecks Arch. Surg.; Anticancer Res.; J. Hepatobiliary Pancreat. Sci.; J. Expo. Sci.; Environ. Epidemiol.; Hepatobiliary Pancreat. Dis. Int.; Pancreas; JAMA Surg.; Ann. Surg.; Ann. Surg. Oncol.; Rom. J. Morphol. Embryol.; J. Med. Life; Chirurgia (Buc.) – 2 lucrări;


lucrări bio-medicale la congrese internaţionale: 11 rezumate ştiinţifice;


tratate medico-chirurgicale: I. Popescu et al. (eds.), Tratat de chirurgie, vol. 5, ed. 2-a, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014;


preşedinte congrese internaţionale: RomTransplant, Bucureşti, 2014 şi Simpozion Academician Nicolae CAJAL, ediţia 9-a, Bucureşti, 2014;

Mircea IFRIM (Membru de onoare AOŞR şi Secretar general al Academiei de Ştiinţe Medicale):


Vice-Preşedinte Editorial Board Modern Medicine (EBSCO, Index Copernicus);


lucrări ştiinţifice publicate în: Modern Medicine – 2 lucrări;


tratate bio-medicale: M. Ifrim et al.(eds.), Medicină legală materno-fetală, vol. 2, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2014 (premieră românească în domeniu; împreună cu vol. 1/2013, monumentalul tratat cuprinde 15 capitole şi 1000 pagini);


Doctor Honoris Causa a opt Universităţi/2014 din întreaga lume: Europa, America de Nord, Asia, America de Sud;

Leon DĂNĂILĂ (membru de onoare AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate în: Proc. Rom. Acad. – 2 lucrări; Rom. J. Psychiatr.;


atlase de neuroştiinţe (Leon Dănăilă, Viorel Păiș): The Cordocytes of the Human Brain. An Atlas of Light and Electron Microscopy, Editura Ars Academica, Bucureşti, 2014;

Mariana AŞCHIE (membru asociat AOŞR):


rezumate lucrări publicate în: Virchows Arch. – 4 lucrări; Eur. J. Human Gen. – 3 lucrări; şi Anale Univ. Dunărea de Jos Galaţi – 1 lucrare în extenso;

Radu BADEA (membru asociat AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate în: Med. Ultrason. – 7 lucrări; Z. Gastroenterol.; Gut Liver; Gastroenterol. Res. Pract.; J. Gastrointestin. Liver Dis.; Ultraschall Med.; Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol.; J. Med. Ultrasonic.;


capitole publicate în tratate: 3 capitole în M. Grigorescu et al., Tratat de oncologie digestivă, vol. 2, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014;

Vasile BURLUI (membru titular AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate în: Int. J. Med. Dentistry – 3 lucrări;


monografii medicale: V. Burlui et al., Clinica şi terapia edentaţiei totale, Ed. Apollonia, Iaşi, 2014; şi V. Burlui et al., Clinica şi terapia edentaţiei parţial întinse, Ed. Apollonia, Iaşi, 2014;


preşedinte congres internaţional: Pregătim viitorul promovând excelenţa, Iaşi, 2014;

Nicolae CONSTANTINESCU (membru de onoare AOŞR):


tratate bio-medicale: N. Constantinescu et al., Plaga chirurgicală – biologie şi tratament, Editura Celsus, Bucureşti, 2014;

Adrian COVIC (membru asociat AOŞR):


lucrări ştiinţifice şi rezumate publicate în: J. Clin. Endocrin. Metab.; J. Clin. Hypertension – 3 lucrări; Kidney Int.; Int. Urol Nephrol. – 5 lucrări şi 1 rezumat; Clin. J. Amer. Soc. Nephrol.;Nephrol. Dialysis Transplant. – 17 rezumate; Amer. J. Kidney Dis. – 2 lucrări şi 2 rezumate; Lancet; Int. J. Clin. Practice; Seminars in Dialysis; Arch. Biol. Sci. – 2 lucrări; Clin. Exp. Hypertension; J. Investigative Med.; Biomed. Res. Int.; J. Sex. Med.; Amer. J. Nephrol.;


cărţi medicale: A. Covic et al., Terapeutica medicală, Editura Polirom, Iaşi, 2014;

Norina FORNA (membru asociat AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate în: Rev. Chimie (RO) – 3 lucrări;


tratate bio-medicale: N. Forna et al., Tratat de antropologie în medicina dentară. Trecut, prezent şi viitor, Editura Demiurg, Iaşi, 2014;


preşedinte congrese: 1 naţional şi 2 internaţionale;

Dan POENARU (membru titular AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate în: Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol.; Int. Orthop.; Hamostaseologie; Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.; Key Engineer. Materials – 2 lucrări;


tratate medico-chirurgicale: D. Poenaru (ed.), Contribuţii la optimizarea tratamentului de recuperare funcţională în leziunile spinale degenerative operate, Editura UMF Victor Babeş, Timişoara, 2014;

Virgil RĂZEŞU (membru titular fondator AOŞR):


conferinţa Medicina modernă, între simţul clinic şi progresul tehnologic la a 36-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova Iacomi-Răzeşu;


cărţi de cultură: 1 roman epistolar şi 2 volume de publicistică proprie;

Dan RIGA şi Sorin RIGA (membri titulari AOŞR):


lucrări ştiinţifice publicate în: Proc. Rom. Acad.; Medica Academica – 3 lucrări;

Ion ŢINTOIU (membru de onoare AOŞR):


tratate medicale publicate în străinătate: Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State of the Art Management, Springer, Germany, 2014 – ISBN 978-1-4471-5315-3.

 


Reprezentativitatea academică 2014 a membrilor AOŞR

Potenţialul, excelenţa şi valoarea ştiinţifică a membrilor Secţiei de Ştiinţe Medicale sunt demonstrate şi de reprezentativitatea relevantă naţională şi internaţională dobândită în 2014:


Irinel POPESCU
(membru titular fondator AOŞR şi Preşedintele Secţiei AOŞR de Ştiinţe MEDICALE), ales VicePreşedinte al Federaţiei Europene a Academiilor de Medicină (FEAM – Federation of the European Academies of Medicine);


Dan RIGA
şi Sorin RIGA (membri titulari AOŞR), aleşi Membri activi aiAcademiei Europene de Ştiinţe şi Arte (7 Secţii, 1500 membri, 29 laureaţi ai Premiului Nobel);


Leon DĂNĂILĂ
(membru de onoare AOŞR), desemnat Secretary-General of the UnitedCultural Convention (England);


Norina FORNA
(membru asociat AOŞR), ales Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicaleşi Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;


Vasile BURLUI
(membru titular AOŞR), ales Doctor Honoris Causa al Universităţii Dunărea de Jos(România).

 


Premii şi distincţii naţionale
şi internaţionale acordate
membrilor AOŞR

Evidenţierea valorică şi cariera dedicată medicinei au primit în anul 2014 noi şi prestigioase atestări, care au reconfirmat nivelurile academic şi de progres în ştiinţă (exceptând Premiile AOŞR 2012/2014 prezentate în partea I, pct. ②(3)):


Mircea IFRIM
(membru de onoare AOŞR şi Secretar general al Academiei de Ştiinţe Medicale), decorat cu Ordinul NaţionalSteaua Românieiîn grad de cavaler în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru activitatea rodnică şi prestigioasă pusă în slujba dezvoltării ştiinţei medicale, pentru afirmarea cercetării româneşti pe plan internaţional;


Vasile CÂNDEA
(Preşedintele AOŞR şi membru titular fondator AOŞR), onorat cu Diploma de Patriot Român, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din România şi Diploma de Excelenţă, Academia Română – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului;


Irinel POPESCU
(membru titular fondator AOŞR şi Preşedintele Secţiei AOŞR de Ştiinţe MEDICALE) – Premiul pentru realizare ştiinţifică deosebită, Asociaţia Medicală Română;


Leon DĂNĂILĂ
(membru de onoare AOŞR), recompensat cu Diploma Excelentiae pro exguisito omni opere dato scientialque educationi,Academia de Ştiinţe Medicale, România;


Vasile BURLUI
(membru titular AOŞR) a primit diploma Name in Science, Europe Business Assembly, Socrates Committee of Oxford (Italy) şi European Award for Best Practices,European Society for Quality Research (Belgium);


Alexandru Vlad CIUREA
(membru titular AOŞR), numit Membru de Onoare al Societăţii Italiene de Neurochirurgie;


Adrian COVIC
(membru asociat AOŞR), ales în Consiliul ERA – EDTA CKD – MBD working group;


Norina FORNA
(membru asociat AOŞR), aleasă Vicepreşedinte al Boardului CIDCDF (Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Franceză), excelenţă internaţională în inventică: 2 Brevete de invenţii, 8 Medalii pentru inventică (3 aur, 4 argint, 1 bronz), Premiera inventicii (Marele Premiu, Premiu Special, Premiul I) – Zagreb, Geneva, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia Inventatori Croaţia;


Ion ŢINTOIU
(membru de onoare AOŞR), recompensat pentru Tratatul Coronary Stent Restenosis, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011 – ISBN 979-973-27-2034 cu Premiul de ExcelenţăalAcademiei de Ştiinţe Medicale, 2014 şi cu Premiul Daniel Danielopolu al Academiei Române, 2014.

 

Anul ştiinţific AOŞR 2014 (partea I şi II) – Secţia VIII Ştiinţe MEDICALE reflectă numai parţial activitatea Secţiei, datorită cumulării unor serii de factori:


la membrii AOŞR din România nu au fost menţionate pentru 2014 programele, granturile, contractele de cercetare şi cooperările ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, programele de formare post-universitară (masterat, specializare, doctorat), iar 20 de membri AOŞR nu au dorit să le fie înscrisă şi promovată activitatea, rezultatele şi performanţele din anul 2014;


la membrii AOŞR din străinătate (în număr de 32) nu a fost relevată excelenţa medicală, ştiinţifică, universitară şi academică, care este integrată majoritar şi cunoscută în ţările de origine.

 

 

 

Bibliografie Medica Academica – AOŞR*

*AOŞR este Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

1. AOŞR – Anuarul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – 2014, Ed. AOŞR, Bucureşti, 2014

2. Budurcă D. – Prof. Dr. Doc. Ilie Th. RIGA (1908-1977) – figură proeminentă a ştiinţei şi medicinei româneşti. Medica Academica 2014; 6(47): 56-57

3. Budurcă D. – Premiile AOŞR pe anul 2012. AOŞR. Medica Academica 2014; 6(48): 26-27

4. Cândea V. – Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală. AOŞR. Medica Academica 2014; 6(45): 18

5. Cândea V. – Preşedintele Simpozionului AOŞR Prof. Dr. Doc. Ilie Th. RIGA (1908-1977) – figură proeminentă a ştiinţei şi medicinei româneşti. AOŞR, Bucureşti, 12 aprilie 2014

6. Cândea V. – Simpozionul român de Istoria Medicinei VESALIUS 500 (Andreas VESALIUS 1514-1564): Contribuţia Ştiinţifică a AOŞR. AOŞR. Medica Academica 2014; 6(53): 14-15

7. Ionescu Tr. – Prof. Habil. DrHC. MD, PhD Sorin Riga – Discurs de Recepţie la AOŞR. Medica Academica 2014; 6(49): 12-15

8. Ionescu Tr. – Sesiunea Ştiinţifică de Primăvară 9 mai 2014. Medica Academica 2014; 6(49): 16-17

9. Ionescu Tr. – Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă 19-20 septembrie 2014. Medica Academica 2014; 6(51): 20-21

10. Riga D., Riga S., Ardelean A., Man V. – Cultura tradiţiei şi patrimoniului. Ctitorii, toponime şi eponime. Studii de Ştiinţă şi Cultură 2010; 6(1): 96-112

11. Riga D., Riga S., Ardelean A., Cotoraci C. – Laureatul Nobel Ilia I. MECINIKOV (1845-1916). Medica Academica 2014; 6(45): 19-21

12. Riga D., Riga S., Ardelean A., Cotoraci C. – Academician Prof. Dr. Ana ASLAN (1897-1988) – primul Institut de Gerontologie şi Geriatrie din lume – anul 1952, România. Medica Academica 2014; 6(46): 18-21

13. Riga D., Riga S., Ardelean A., Cotoraci C. – Prof. Dr. Corneliu GIURGEA (1923-1995) – descoperitorul Piracetamului şi a unei noi clase de medicamente în terapeutica mondială. Medica Academica 2014; 6(47): 18-21

14. Riga D., Riga S. – Filosofia ştiinţei: revoluţie şi paradigmă. Medica Academica 2014; 6(52): 22-23

15. Riga D., Riga S. – Anul Ştiinţific AOŞR 2014 – partea I. AOŞR. Medica Academica 2014; 6(53): 16-20

16. Riga D., Riga S. – Anul Ştiinţific AOŞR 2014 – partea II. AOŞR. Medica Academica 2015; 7(54): 20-24

17. Scurtu I., Lungu C. M. – Istoria Academiei de Ştiinţe din România. Bucureşti: Ed. RAO, Bucureşti, 2014.

 

 

 

 

Gral(r) Prof. Dr.
Vasile Cândea

md, phd, drhc, Preşedintele aoşr

 

 

Ilia I. MECINIKOV

(1845-1916)

 

 

 

Ana ASLAN

(1897-1988)

 

 

 

Corneliu E. GIURGEA (1923-1995)

 

About Author

Prof Habil DrHC MD PhD Sorin RIGA

Comments are closed.