AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România Simpozionul Român de ISTORIA MEDICINEI VESALIUS 500 – Contribuţia Ştiinţifică a AOŞR

0

Societatea Română de Istoria Medicinei (SRIM) împreună cu Societatea Română de Anatomie, sub patronajul UMF “Carol Davila” Bucureşti şi al muzeului Municipiului Bucureşti au organizat pe 3 noiembrie 2014, în cadrul Facultăţii de Medicină din Bucureşti, Simpozionul de Istoria Medicinei VESALIUS 500 (Preşedintele SRIM Prof. Dr. Nicolae Marcu, Vicepreşedintele SRIM Prof. Dr. Octavian Buda). Simpozionul a fost structurat în două Sesiuni ştiinţifice:


Andreas Vesalius (1514 – 1564) şi destinul ştiinţelor anatomice;


Repere în istoria anatomiei româneşti.

 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), ca instituţie academică are stabilite ca obiective, conform Legii nr. 31 din 15 ianuarie 2007, promovarea, dezvoltarea şi protejarea ştiinţei. AOŞR, ca for naţional ştiinţific relevă tradiţia inovării, a descoperirii şi a ştiinţei în România, apără patrimoniul ştiinţei în cultura naţională, restituie ştiinţei româneşti personalităţile şi opera lor şi susţine cultura identitară naţională.

În cadrul mijloacelor de a asigura acest deziderat, AOŞR a conferittitlul de membru de onoare post-mortem unei suite de savanţi români, medici de marcă (în ordine cronologică a datei naşterii): Ştefan Nicolau (1896-1967), Ana Aslan (1897-1988), Petre Vancea (1902-1986), Ştefan Odobleja (1902-1988), Ştefan Milcu (1903-1997), Mircea Olteanu (1926-2011), Stelian Ivaşcu (1928-1988).

De asemenea, AOŞR şi-a înscris contribuţia ştiinţifică şi în cadrul Societăţii Române de Istoria Medicinei, la Simpozionul VESALIUS 500, Sesiunea: Repere în istoria anatomiei româneşti.

Istorici şi medici au relevat personalitatea şi opera unor figuri proeminente ale anatomiei, anatomiei comparate şi chirurgiei româneşti: Thoma Ionescu, Paul Petrini, Vasile Gheţie, Eugeniu Paştea, Francisc Rainer, Grigore T. Popa şi Ilie Th. Riga.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Secţia VIII de Ştiinţe MEDICALE a omagiat, în cadrul Simpozionului, pe Profesorul Doctor Docent Ilie Th RIGA – anatomist, chirurg şi antropolog, figură emblematică a bio-medicinei româneşti.

Ampla lucrare prezentată a evidenţiat personalitatea, viaţa şi opera Prof. Dr. Doc. Ilie Th. RIGA (1908-1977): anatomist, chirurg, medic primar, antropolog şi evoluţionist, profesor de anatomie (descriptivă, generală, topografică, chirurgicală, comparată, expe-rimentală, anatomia pe viu, funcţională şi artistică), dascăl neîntrecut (cursuri, prelegeri, demonstraţii şi lucrări practice, desene, figuri şi planşe), autor al unor concepte, lucrări ştiinţifice, filme medicale şi tratate unice în domeniu.

Din opera ilustrului profesor prezentăm câteva elemente, în sinteză:

• 1930 – până la sfârşitul său prematur: a comunicat şi publicat sute de lucrări ştiinţifice în revistele – Natura, Spitalul, Revista Sanitară Militară, Studii şi Cercetări în Ştiinţele Medicale, Analele Academiei Române, Morfologia Normală şi Patologică, Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, Chirurgia, Anatomischer Anzeiger etc.;

• 1945 – 1947:a editat în 6 volume opera integrală a magistrului său, prof. dr. Francisc I. Rainer, ajutat şi secondat de soţia sa, Alexandrina Riga; Col(r) dr. Dumitru Bărboi, în cartea sa Personalităţi ale chirurgiei militare din România (2005), numeşte familia Riga “sufletul editării”; această activitate a fost rodul unei colaborări cu un grup de academicieni, profesori, doctori, colegi şi discipoli;

• 1945 – 1960: a realizat 8 filme ştiinţifice medico-chirurgicale;

1954 – a publicat Atlas de anatomie comparativă, vol. 1, Ed. Agro-Silvică de Stat, Bucureşti; 771 pagini şi 270 planşe;

1955 – a publicatAnatomia topografică a calului, Ed. Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, 446 pagini şi 365 figuri (dintre care 200 planşe), distinsă cu Premiul de Stat al R. P. România pe 1955, iar prof. dr. doc. I. Th. Riga a fost onorat cu Medalia de argint Laureat al Premiului de Stat al R. P. România pe 1955;

1956 – a publicat Anatomia sistemului nervos central şi neurovegetativ la animalele domestice, Ed. Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, 352 pagini şi 190 planşe;

1957 – 1960: a publicat Cursul de anatomie topografică umană cu aplicaţii clinice şi chirurgie operatorie şi experimentală, Ed. Institutului Medico-Farmaceutic Bucureşti; monumentalul tratat cuprinde 4 volume în 8 părţi, având peste 2500 de pagini şi 600 de planşe. Datorită valorii şi importanţei sale, tratatul a fost cerut în anii 1959 şi 1960 de Departamentul de Stat al Sănătăţii din Washington DC, USA;

1960 – 1964: a realizat trei invenţii medico-chirurgicale – Compas antropometric (1957), Aparat pentru diastazisul tibio-fibular (1960), experimentat clinic în 1964, şi Procedeu de plastie mamară (1960);

1966 – a publicat volumul Dr. Fr. I. Rainer, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti; 9 capitole, 200 pagini, 20 fotografii, 72 referinţe bibliografice;

1970 – a publicat Evoluţia gândirii în anatomia omului, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 6 părţi, 20 capitole, 344 pagini, 56 planşe, bibliografie cu aproximativ 200 de lucrări;

1977 – a publicat volumul De la materie la om, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 3 părţi, 10 capitole, 300 pagini, 30 figuri, peste 150 de referinţe bibliografice.

AOŞR – ca for naţional al ştiinţei – îşi exercită obligaţia legală şi statutară, istorică, morală şi civică de a recupera memoria civilizaţiei și ştiinţei româneşti. De aceea, AOŞR repară, restabileşte şi restituie pionierate şi priorităţi, descoperiri şi realizări în ştiinţa românească şi cea universală. Prin activităţile sale, prin fapte devenite exemple, AOŞR respectă şi onorează personalităţile, viaţa, munca, valoarea şi opera lor, transformându-le în modele şi repere naţionale.

O Dovadă în acest sens este Simpozionul AOŞR Prof. Dr. Doc. Ilie Th. RIGA (1908-1977), organizat chiar pe 12 aprilie (ziua sa de naştere) 2014, onorat de personalităţi de marcă ale Academiei Române – acad. Dinu C. GIURESCU, acad. Leon DĂNĂILĂ, acad. Octavian POPESCU, acad. Constantin IONESCU-TÎRGOVIŞTE, ale Academiei de Ştiinţe Medicale – preşedinte acad. prof. dr. Irinel POPESCU, secretar general acad. prof. dr. Mircea IFRIM şi membri ai altor instituţii ştiinţifice, medicale şi universitare.

Ca Preşedinte al AOŞR şi Preşedinte al Simpozionului, am deschis manifestarea ştiinţifică naţională prezentând Contribuţia personalităţilor ştiinţifice şi culturale la dezvoltarea societăţii româneşti – importanţa şi misiunea AOŞR, iar Acad. Dinu C. GIURESCU, Membru de Onoare al AOŞR, în prezent Vicepreşedinte al Academiei Române, a relevat Perenitatea culturii şi ştiinţei româneşti în universalitate – Prof. Dr. Doc. Ilie Th. Riga.

Fundaţia George Löwendal a donat AOŞR o copie a tabloului cu portretul I. Th. Riga, realizat de celebrul pictor, grafician și profesor George Löwendal.

Editorii Dan Riga şi Sorin Riga, membri titulari AOŞR şi fiii ilustrului dispărut, au donat AOŞR şi distinşilor participanţi ediţia jubiliară 100 ani de la naşte­rea profesorului (1908-2008) a volumului Anatomie şi Antropologie. Eseuri şi sinteze – I. Th. Riga şi Gh. Călin.

Sesiunea I a Simpozionului s-a încheiat solemn şi omagial, prin conferirea de către Preşedintele AOŞR Gral(r) Prof. Dr. Vasile CÂNDEA, MD, PhD, DrHCProfesorului univ. dr. doc. ILIE TH. RIGA a Titlului de Membru de Onoare post-mortem al AOŞR şi a Medaliei de Aur a AOŞR.

Semnificaţia Simpozionului Ilie Th. Riga şi instituţionalizarea respectului urmaşilor săi în ştiinţă şi medicină, prin conferirea Titlului şi medaliei AOŞR, sunt sintetizate prin caracterizarea făcută magistrului I. Th. Riga de către acad. prof. dr. Mircea IFRIM, membru de onoare al AOŞR: “Profesorul Rigaera un colos mitologic în domeniul anatomiei, cultura sa medicală, ca şi cea generală, de altfel, erau de un profesionalism teoretic şi practic rar întâlnit, enciclopedică, viziunea sa în cercetare nu avea egal, creativitatea şi puterea de sesizare, de aprofundare observaţională erau aproape esoterice”.

În strategia naţională AOŞR de consolidare a trinomului tradiţie – restituţie – dezvoltare şi conform protocolului academic, am iniţiat acordarea anuală a Premiilor AOŞR pentru excelenţa academică în ştiinţa românească, specific şi tematic în cadrul celor 13 secţii ale instituţiei. În acest concept am creat Premiul AOŞR Ilie Th. Riga. În luna mai 2014 am acordat pentru anul 2012, în cadrul Secţiei AOŞR nr. VIII – Ştiinţe Medicale un număr de 5 Premii AOŞR, denumite după străluciţi exponenţi ai ştiinţei medicale româneşti: Carol Davila, C. C. Iliescu, Ilie Th. Riga, Arthur Kreindler şi Alexandru Obregia.

Premiul eponimic AOŞR Ilie Th. Riga 2012 l-a onorat pe distinsul nostru coleg şi membru AOŞR prof. dr. Nicolae CONSTANTINESCU, pentru remarcabilul tratat Anatomie chirurgicală şi operatorie. Vol. III – Abdomenul, apărut la Editura AOŞR, Bucureşti, 2012.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Cândea V. – Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală. Medica Academica 2014; 6 (45): 18

Riga S., Riga D., Cândea V. – Prof. Dr. Doc. Ilie Th. RIGA – anatomist, chirurg, antropolog – figură emblematică a bio-medicinei româneşti. Simpozionul de Istoria Medicinei VESALIUS 500, Sesiunea: Repere în istoria anatomiei româneşti, Societăţile Române de Istoria Medicinei şi Anatomie, Bucureşti, 3 noembrie 2014

About Author

Gral Prof dr Vasile Candea

Comments are closed.