Apel de proiecte pe e-sănătate

0

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), a lansat Ghidul Solicitantului pentru operațiunea 3.2.4 – ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – la nivel central. Operațiunea 3.2.4 (e-sănătate) este cuprinsă în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public. Beneficiarii eligibili pentru această operațiune sunt Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), MCSI sau Parteneriate între CNAS și MCSI. Valoarea totală alocată pentru acest apel este de 190,5 milioane lei. Pentru operațiunea 3.2.4 – ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – la nivel local, Ghidul Solicitantului este în avizare la Autoritatea de Management, urmând, după aprobare, deschiderea unui nou apel de proiecte. Până acum, a fost aprobat și propus spre finanțare în cadrul acestei operațiuni un număr de 17 proiecte. Valoarea totală nerambursabilă a acestora este de 53,5 milioane de lei, iar valoarea totală a celor 17 proiecte este de 65,1 milioane de lei.

Este deschis apelul de proiecte pentru operațiunea 3.2.3 – „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning”, termenul-limită de înregistrare fiind 15 Iunie 2010.

Valoarea totală alocată pentru acest apel este de 82 milioane de lei. Valoarea maximă a finanțării acordate este de 15 milioane de lei pentru proiectele cu impact național și de 5 milioane de lei pentru proiecte cu impact la nivel local. (Delia Budurcă) <<<

About Author

Medica Academica

Comments are closed.