Avatarurile unei vieți. 
Amurgul satului românesc

0

Avatarurile unei vieți. Amurgul satului românesc, cartea dr. Sebastian Nicolau, editată de Tarus Media, oferă o perspectivă personală asupra societății românești și asupra transformărilor petrecute în ultimele decenii. Parcursul autobiografic din anii ’30 și până în prezent reprezintă pentru autor un prilej de a relata evenimente semnificative la care a luat parte, dar și de a face considerații legate de oameni și de locuri. Se resimte nostalgia față de vechiul sat românesc, impregnat de puternice valori morale, iar recursul la memorie apare și ca un mijoc de a reliefa “amurgul” pe care îl trăiește acum o așezare rurală. A străbate distanțe și ani reprezintă astfel un prilej pentru autor și cititor deopotrivă de a fi martori la transformări și întâmplări, cât și de a reflecta asupra lor. Casa de la nr. 56 al străzii Sfântul Vasile Tei este locul primelor amintiri, urmată de comuna Caravaneţi din judeţul Telorman, locul poznelor copilăriei, dar și al rigorilor și tradiționalismului. Istoria personală a autorului se intersectează cu evenimente importante din istoria României, chiar de la început: al Doilea Război Mondial, plecarea tatălui pe front, refugierea copiilor la țară. Pas cu pas, cititorul este martor transformărilor, incertitudinilor, unor secvențe zguduitoare, dar și al unor momente luminoase. Se înscrie la un drum cu umbre și lumini, cu oameni mari și mici, cu tristeți și bucurii. Participă la o călătorie presărată cu întâmplări spectaculoase și ne-aș-teptate. Pentru că autorul îi acordă șansa de a străbate dis-tan-țe, dar și timpuri care au schim-bat nu numai locuri, ci și oameni.  <<<

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.