“Avatarurile unui jurământ – Periplu prin cabinetele a opt miniştri ai sănătăţii”, la Timişoara

0

Delia Budurcă

La 25 iunie, Amfiteatrul Rectoratului UMF Timişoara a fost gazda lansării volumului “Avatarurile unui jurământ – Periplu prin cabinetele a opt miniştri ai sănătăţii”, în prezenţa autorului, prof. dr. Sebastian I. Nicolau, a doi dintre miniştrii evocaţi în lucrare, prof. dr. Ştefan Drăgulescu – rector UMF Timişoara- şi Bárányi Francisc, şi a unei numeroase şi distinse asistenţe alcătuită din cadre universitare, medici, studenţi şi iubitori de carte.

Evenimentul a fost des-chisă de prof. dr. Margit Şerban, membru al Academiei Române de Ştiinţe Medicale, care a evocat personalitatea autorului: “Prof. Sebastian Nicolau – medic primar pediatru, oncolog, şef pe parcursul a decenii a Clinicii de Oncopediatrie din Institutul Oncologic Bucureşti, este cel care a fondat şi menţinut în funcţie Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică. Este autorul numeroaselor tablete cu virtuţi moralizatoare şi mobilizatoare, spre o conduită medicală, civică, bazată pe principii etice publicate cu regularitate de ani îndelungaţi în «Viaţa Medicală». La aceste trăsături aş adăuga pe cele pe care le cunosc apropiaţii: spiritul consecvent constructiv, principialitatea şi corectitudinea în relaţiile cu colegii, ataşamentul şi angajarea necondiţionată faţă de bolnavi. Probabil aceste trăsături, cărora li s-au asociat capacitatea organizatorică, puterea de muncă, priceperea, clarviziunea, i-au determinat pe cei opt miniştri spre
a-l alege în colectivul de lucru.”

p65

În ceea ce priveşte cartea, prof. Şerban a identificat două planuri: “un prim plan confesiv – început cu introducerea autobiografică şi continuat cu interpretarea şi raportarea personală la drumul lung, ades anevoios, poate chiar chinuitor parcurs de-a lungul anilor, sub conducerea celor opt miniştri – şi un al doilea plan descriptiv, în care sunt prezentate transformările inevitabile, ades traumatizante şi poate imprevizibile, cu care s-a confruntat. Este o mărturisire privind o experienţă valoroasă, poate chiar unică în activitatea de organizare şi coordonare medicală în condiţii medico-sanitare şi mai ales politice care a purtat, în mod succesiv, amprenta celor opt miniştri: Eugeniu Proca, Victor Ciobanu, Dan Enăchescu, Bogdan Marinescu, Ştefan Iosif Drăgulescu, Ion I. Brukner, Bárányi Francisc, Hajdu Gabor.”

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.