Cetăţenii şi-ar putea exprima opţiunea pentru donarea de organe la preschimbarea buletinului

0

Fiecare cetăţean îşi va putea exprima opţiunea în favoarea sau în defavoarea donării de organe, în faţa autorităţilor statului, cu prilejul preschimbării buletinului de identitate, a eliberării permisului auto sau la obţinerea cardului de asigurat, conform unui proiect de lege înregistrat la Camera Deputaţilor. Acordul va fi exprimat în scris după o informare completă a implicaţiilor medicale şi sociale ale donării de organe.

În momentul de faţă, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin Titlul VI ,,Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” reglementează condiţiile în care se poate face prelevarea şi transplantul de organe.
Acest act normativ defineşte transplantul ca fiind activitatea medicală prin care, în scop terapeutic, în organismul unui pacient este implantat sau grefat un organ, ţesut ori celulă de la un donator ca subiect în viaţă sau decedat. Legea reglementează, totodată, condiţiile în care un donator în viaţă îşi poate exprima în mod valabil consimţământul, precum şi cerinţele legale necesare a fi îndeplinite în cazul prelevării de organe de la o persoană decedată.
Astfel, persoanele majore cu capacitate deplină de exerciţiu este necesar să îşi dea consimţământul pentru prelevarea de organe în prealabil şi în mod expres, în formă scrisă, liber şi informat, fiind interzisă prelevarea de organe de la cei fără capacitate de exerciţiu.
Pe de altă parte, prelevarea de organe de la un donator decedat se poate face numai cu consimţământul scris al unuia dintre membrii majori ai familiei (soţ, părinte, copil, frate, soră) sau, în absenţa acestora, de către persoana care îl reprezintă în mod legal pe defunct. Consimţământul acestora nu mai este necesar în cazul în care persoana decedată şi-a exprimat în timpul vieţii consimţământul în favoarea donării, printr-un act notarial sau prin înscrierea în Registrul Naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule. În schimb, prelevarea nu poate fi făcută în cazul în care persoana decedată şi-a exprimat refuzul de a dona print-un act de refuz avizat de către medicul de familie sau prin înscrierea acestei opţiuni în Registrul Naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.
Luând în considerare faptul că, în prezent, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană după rata de donatori, cu 1,1 donatori/milion de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 19 donatori/milion de locuitori, un grup de parlamentari a considerat oportun să propună îmbunătăţirea actualului cadru legislativ, considerat confuz şi lacunar în privinţa exprimării consimţământului de a dona organe. Prin aceasta se urmăreșteinclusiv mediatizarea problematicii transplantului şi informarea populaţiei privind această procedură.
Initiaţiva propusă creează posibilitatea exprimării acordului expres în faţa autorităţilor statului, în vederea donării de organe, de către orice persoană, cu anumite prilejuri, dintre care:
– 
la preschimbarea actului de identitate, după vârsta de 18 ani;
– 
la înscrierea căsătoriei în Registrul de stare civilă;
– 
la eliberarea sau preschimbarea permisului auto;
– 
la eliberarea sau preschimbarea cardului european sau naţional de asigurat etc.

Elena Sima, avocat, 
Societatea Civilă de Avocaţi 
“Serban, Mareş şi asociaţii”
esima@serbanmares
Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica – februarie 2011

About Author

Comments are closed.