CNAS: buget cu 10,42% mai mare faţă de 2016

0

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va dispune în 2017 de fonduri de 28,81 miliarde lei, cu 2,72 miliarde lei mai mult decât în anul precedent (+10,42%), conform Legii Bugetului de Stat, se arată într-un comunicat de presă. Fondurile suplimentare vor fi direcţionate către toate capitolele de cheltuieli pentru sănătate, astfel:
– Pentru produsele farmaceutice, materialele sanitare specifice şi dispozitivele farmaceutice este prevăzută o creştere de 3,48%. Fondurile suplimentare vor fi direcţionate spre medicamentele utilizate în programele naţionale cu scop curativ (+24,14%), materialele sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ (+8,58%), serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală (+6,90%) şi dispozitivele medicale (+6,88%);
– Pentru serviciile medicale în ambulatoriu este prevăzută o creştere de 9,89%. Creşterea va viza atât asistenţa medicală primară (+8,33%) şi cea clinică de specialitate (+13,25%), cât şi serviciile paraclinice (+9,36%), cele stomatologice (+5,96%) şi cele din centrele medicale multifuncţionale (+14,47%);
– Pentru serviciile unităţilor sanitare cu paturi este prevăzută o creştere de 5,63%;
– Pentru îngrijirile medicale la domiciliu este prevăzută o creştere de 14,49%;
„Bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2017 este construit echilibrat, iar majorarea finanţării cheltuielilor se bazează pe estimarea creşterii veniturilor din contribuţiile de asigurări de sănătate şi va permite un acces mai bun al asiguraţilor la serviciile de sănătate ”, a spus Radu Gheorghe Ţibichi, preşedintele CNAS.
De asemenea, vor creşte şi transferurile de la bugetul de stat necesare acoperirii majorărilor salariale din unităţile sanitare cu paturi. Pe de altă parte, se diminuează cu 34,77% fondurile alocate prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale, deoarece a fost depăşit vârful de plată a obligaţiilor financiare scadente.
CNAS este autorizată să încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09 miliarde lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat. Aceste credite de angajament vor permite finalizarea negocierilor demarate pentru ariile terapeutice oncologie şi hepatite virale cronice.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.