Concedii medicale pentru persoanele infectate cu A/H1N1

0

Medicii de familie pot elibera certificate de  concedii medicale pentru persoanele suspecte  și/sau  infectate de virusul A/H1N1. În acest scop, legislaţia prevede  modalitatea prin care se acordă repaosul bolnavilor, codurile de indemnizaţie şi de boală aferente, precum şi numărul zilelor de concediu medical.

Persoanele susceptibile de a fi contaminate de boli transmisibile

Cod de boală: 994 (Clasificația CIM X)

Până la confirmarea diagnosticului

Cod de indemnizaţie: 07 =CARANTINA

Ordinul MSP/CNAS 60/32/2006- art.41 alin.1+2 pe durata stabilită în certificatul eliberat de Direcţia de Sănătate Publică

Ord.MS/CNAS 125/233/2006 – art. 15 la Observaţii de pe pe verso-ul formularului se pune numărul certificatului eliberat de DSP

Cod de indemnizaţie: 06 urgenţă pentru cinci zile în ambulator sau 06 pentru perioada internării

Cod de indemnizaţie: 01 boala obişnuită, în ambulator, până la confirmarea carantinei

Pacienţii care sunt izolaţi la domiciliu consideraţi contacţi fără /până la confirmarea diagnosticului, primesc certificat de concediu medical, eliberat de medicul din Centrul de diagnostic al  A/H1N1 astfel:

Pentru perioada internării (o zi sau mai multe zile, până la închiderea foii de observaţie)

Cod de indemnizaţie: 06

Cod de boală: 994(pentru contact-clasificarea CIM X) sau 504 (pentru boala confirmată)

Cod de urgenţă: 153 pentru sindrom febril

Pentru perioada externării

Cod de indemnizaţie: 01 sau 07

Cod de boală: 994 (pentru contact) sau 504(pentru boala confirmată)

Pacienţii internaţi primesc, la data externării, certificat de concediu medical în forma obişnuită, eliberat de medicul curant al pacienţilor din secţia în care au fost internaţi, codificând astfel:

Pentru perioada internării

Cod de indemnizaţie: 06 sau 05

Cod de boală: 504

Cod de urgenţă: 153 pentru sindrom febril

Pentru perioada externării: nu se completează în căsuţa de boală infectocontagioasă numărul, dar se specifică, la Observaţii: confirmat diagnostic cu gripa
A/H1N1

Cod de indemnizaţie: 01 sau 07

Cod de boală: 504

Pacienţii care sunt izolaţi la domiciliu cu diagnostic confirmat primesc certificat de concediu medical, eliberat de medicul din centru astfel:

Pentru perioada internării (o zi sau mai multe, până la închiderea foii de observaţie)

Cod de indemnizaţie: 06 sau 05

Cod de boală: 504

Cod de urgenţă: 153 pt.sindrom febril/ nu se completează în căsuţa de boală infectocontagioasă numărul, dar se specifică, la Observaţii: confirmat diagnostic cu gripă A/H1N1

Pentru perioada externării

Cod de indemnizaţie: 01 sau 07 sau 05

Cod de boală : 504

About Author

Medica Academica

Comments are closed.