Deadline – 15 mai pentru obiectivele de reformă în sănătate

0

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a vorbit în cadrul unei videoconferințe despre proiectele aflate în derulare în cadrul instituției pe care o conduce, menționând 15 mai ca dată limită pentru „transpunerea în practică a obiectivelor de reformă asumate”.

Lista de compensate

Procedura de introducere a noii liste de medicamente compensate este aproape finalizată, a spus Eugen Nicolăescu, menționând că momentan se derulează evaluarea contestaţiilor. „Deocamdată sunt încă discuţii cu producătorii de medicamente pentru acoperirea integrală din taxa clawback a impactului financiar creat prin introducerea noii liste. Elaborăm un calendar de lucru privind auditarea trimestrială, urmărirea costurilor”, a explicat Ministrul Sănătății.

Proiectele MS merg spre avizare 

Proiectele pilot privind statutul spitalelor şi creşterea veniturilor medicilor şi echipelor medicale pleacă în această săptămână spre avizare de către guvern, fiind urmate în scurt timp și de proiectul de lege de modificare a Legii 95/2006, care cuprinde o serie de reglementări noi privind malpraxisul, îmbunătăţirea activităţii colegiilor profesionale, medicina comunitară, statutul ambulanţei, prevederi referitoare la medicamente, transplant, măsuri de reorganizare în sistemul sanitar. În jurul datei de 20 februarie, se va contura și ultima formă a proiectului privind rezidenţiatul. După avizare şi asumarea lor de către guvern, aceste proiecte vor fi înaintate spre a fi dezbătute de către Parlament.

Pachetul de bază și normele de contractare, într-o singură hotărâre de guvern

Hotărârea de guvern privind pachetul de bază va conţine atât pachetul de bază în sine, cât şi normele sale de contractare, care erau anterior stipulate în Contractul cadru, măsură luată pentru a câștiga timp în aprobare și pentru a asigura coerența reglementărilor legale. Aşadar, în locul a două hotărâri de guvern succesive, cea privind pachetul şi cea privind Contractul cadru, va exista o sigură Hotărâre de guvern cu două anexe: una cuprinzând lista serviciilor oferite prin pachetul de bază, cealaltă având normele şi condiţiile de contractare.

„Săptămâna aceasta vom finaliza discuţiile cu colegii din ţară cu privire la pachetul de bază, în paralel se lucrează la normele de contractare, astfel încât această hotărâre să fie aprobată de guvern în cel mai scurt timp, având în vedere faptul că preconizăm introducerea pachetului de bază de la 1 aprilie”, a spus Nicolăescu.

Reorganizarea structurilor de specialitate

Anumite structuri de specialitate din sistemul sanitar: Agenţia Naţională de Investiţii şi Licitaţii Naţionale,  Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Agenţia Medicamentului, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, Agenţia Naţională de Transplant vor fi reorganizate prin intermediul unor acte normative aflate în lucru. „În acest proces de reorganizare am pornit de la ceea ce nu funcţionează în momentul de faţă în sistemul sanitar, de la ariile deficitare şi avem ca obiectiv îmbunătăţirea activităţii în aceste zone, creşterea performanţei, a eficienţei, inclusiv în cheltuirea banilor publici. Modul în care funcţionează fiecare dintre aceste domenii se reflectă asupra sistemului sanitar şi implicit asupra serviciilor oferite pacienţilor”.

Controale în spitale

În perioada 03 – 22 martie, echipele de inspectori sanitari ai direcţiilor de sanatate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla calitatea condiţiilor de acordare a servicilor de asistenţă medicală în unităţile sanitare publice cu paturi, cu excepţia Spitalelor Judeţene de Urgenţă şi a Institutelor, urmând ca în săptămâna 24-31 martie să se desfășoare controale încrucişate la Spitalele Judeţene de Urgenţă şi institute.

În perioada 01 aprilie -31 mai, se vor efectua acţiuni de recontrol, pentru a verifica condiţiile igienico-sanitare şi modalitatea de respectare a măsurilor dispuse, iar la sfârşitul fiecărei luni din perioada de recontrol (aprilie şi mai), toate direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite MS rapoarte intermediare ale acţiunii de recontrol.

Dacă deficienţele igienico-sanitare găsite în spitale nu vor putea fi remediate, vom dispune închiderea unităţilor, a secţiilor sau găsirea unor soluţii de modificare a structurii unităţii sanitare, astfel încât pacienţii să nu mai fie trataţi în condiţii inadecvate care le pot pune în pericol starea de sănătate, a spus Ministrul Sănătății. „Această acţiune de control nu are ca scop principal sancţionarea unităţilor sanitare, ci în principal impulsionarea managerilor de spitale, a directorilor de îngrijiri pentru aplicarea corectă a prevederilor normelor sanitare şi efectuarea unor activităţi pentru care este nevoie în primul rând de respect pentru pacienţi. Evident că se vor aplica prevederile legale în cazul celor care nu îndeplinesc şi nu respectă normele. Am speranţa că la sfârşitul celor 3 luni de control continuu vom asista la instituirea unui standard elementar de igienă şi curăţenie în toate spitalele publice din ţară, că se vor institui proceduri proprii  care să asigure respectarea normelor şi normativelor”, a subliniat acesta.

În cadrul controalelor, vor fi verificate: normele privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, blocul alimentar, supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curatenie si produse biocide, gestionarea deşeurile sanitare, protecția contra insectelor şi a rozatoarelor, efectuarea dezinsecției si deratizării, controlul personalului, asigurarea utilităţilor, verificarea structurii spitalului.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.