Debirocratizare: Medicii ar putea transmite concediile medicale online direct angajatorilor

0

Revizuirea reglementărilor referitoare la concediile medicale, simplificarea relaţiei furnizorilor de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, precum şi o serie de măsuri referitoare la aplicaţiile informatice gestionate de CNAS sunt principalele măsuri de debirocratizare a sistemului asigurărilor sociale de sănătate prezentate în ultima şedinţă de guvern.
Certificatele de concedii medicale ar putea fi transmise angajatorilor în format electronic direct de către medici începând cu trimestrul patru al acestui an. De asemenea, se intenționează creșterea limitei de vârstă de la 7 la 16 ani a copilului bolnav pentru care unul dintre părinți poate beneficia de concediu medical în cazul unor afecțiuni grave cum sunt bolile rare, afecțiuni oncologice, afecțiuni hemato-oncologice, unele afecțiuni neurologice, HIV/SIDA. Pentru situațiile în care părintele însoțește copilul la tratament într-o altă ţară, cu autorizarea prealabilă a Ministerului Sănătății sau a CNAS, certificatul de concediu medical pentru părintele însoțitor va putea fi eliberat, pe baza unor documente justificative, unei rude de gradul întâi sau unei persoane împuternicite în acest sens. În plus, nu va mai fi nevoie de avizul direcției sanitare publice pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care însoțesc copilul bolnav în străinătate, iar dacă durata de acordare a serviciilor medicale cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va putea acorda certificatele de concediu medical, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, fie lunar, astfel încât asiguratul să poată primi cu regularitate indemnizația de concediu medical, fie la momentul întoarcerii acestuia în tară, respectiv în maxim 15 zile de la întoarcere.
Alte măsuri propuse vizează simplificarea activității furnizorilor de servicii medicale în relația cu casa de asigurări de sănătate, prin utilizarea preponderent a metodelor electronice de transmitere a datelor.

De asemenea, au fost propuse şi o serie de măsuri referitoare la aplicaţiile informatice prin care se urmăreşte îmbunătățirea procesului de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate și a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, prin integrarea în modulul gestiune asigurați din aplicația informatică PIAS a modulului card european. Se intenționează ca actuala aplicație informatică să fie dezvoltată astfel încât asigurații/neasigurații să o poată accesa pentru a se informa cu privire la categoria de asigurat, data înscrierii la medicul de familie, starea cardului național de asigurări sociale de sănătate, precum și tipul de servicii medicale acordate în ultimele 12 luni și numărul acestora. În plus, formularistica va fi standardizată astfel încât aceasta va fi gestionată numai în format electronic (cu excepţia documentele medico-legale, care este necesar să rămână pe suport de hârtie).

 

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.