Despre costuri şi calitate cu… Portugalia

0

Deficitul bugetar al sistemului portughez de sănătate a crescut de patru ori în ultimii trei ani, ajungând în 2011 la 400 de milioane de euro şi la datorii ale statului de peste 3.000 de milioane de euro, situaţie nesustenabilă care a impus aplicarea unor măsuri imediate de creştere a eficienţei, a afirmat parlamentarul portughez dr. Ricardo Baptista Leite, care a susţinut o prezentare despre situaţia domeniului sanitar din Portugalia în cadrul evenimentului Tarus Media „Costurile şi calitatea serviciilor medicale”, organizat recent la Bucureşti.

 

Economii de sute de milioane de euro din creşterea eficienţei

Un studiu derulat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică asupra preţurilor şi costurilor din sănătate a demonstrat că sistemul medical portughez poate fi mult mai eficient atât la nivelul spitalelor, al îngrijirii primare, cât şi în ceea ce priveşte consumul de produse farmaceutice. În sectorul spitalicesc, s-a calculat că teoretic îmbunătăţirea managementului ar putea genera economii de 804 milioane de euro, ceea ce reprezintă 34% din costurile de spitalizare, 21% din costurile totale ale spitalului şi aproximativ 10% din bugetul total al sistemului de sănătate. La nivelul îngrijirii primare, reducerile estimate se situau în jurul a 300-600 de milioane de euro, în timp ce utilizarea mai eficientă a produselor farmaceutice putea genera economii de 26,5 până la 76,4 milioane de euro ca urmare a schimbării obiceiurilor de prescriere a medicamentelor şi a introducerii unor directive în acest domeniu. „Dacă aceste schimbări ar fi aplicate, în asociere cu o mai mare prescriere a medicamentelor generice, economiile realizate ar fi şi mai mari. De asemenea, reformele politice legate de produsele farmaceutice pot reduce costurile cu 160,8 milioane de euro”, a explicat dr. Leite, citând concluziile studiului respectiv.

20% dintre medici, responsabili
de 90% dintre cheltuielile sistemului

Măsurile de creŞtere a efi­cienţei au avut în vedere asigurarea unei mai mari transparenţe la nivelul spitalelor, precum şi implementarea unor noi modele de finanţare, centralizarea activităţii de negociere, achiziţii şi plăţi şi introducerea unor modele inovatoare de management. „S-a observat că deşi există mai mult de 37.000 de medici prescriptori la nivelul întregului sistem medical în 2011, reţetele prescrise de doar aproximativ 2.000 de doctori reprezintă 35% din cheltuielile totale cu produsele farmaceutice. De asemenea, un număr de circa 10.000 de doctori sunt responsabili de 90% dintre cheltuielile din sistem”, a spus parlamentarul portughez.

La nivelul îngrijirilor primare, elaborarea şi punerea în practică a unor ghiduri clinice normative, monitorizarea prescripţiilor de medicamente, îmbunătăţirea controlului fraudei şi a managementului resurselor umane prin relocarea unor anumite categorii de personal (cum ar fi asistentele medicale) din spitale în sistemul de îngrijiri primare, unde este mai multă nevoie de personal mediu, reprezintă câteva dintre măsurile care cresc eficienţa sistemului sanitar portughez.

Până în prezent, au fost publicate 60 de ghiduri clinice dintre care 28 vizează medicamentele cu prescripţie pentru medicina ambulatorie (corespunzătoare pentru 72% din costurile totale ale sistemului pentru medicamentele cu prescripţie), iar 32 au în vedere examenele de diagnostic, reprezentând 82% dintre costurile sistemului cu aceste proceduri.

Alături de acestea, programele integrate de promovare a sănătăţii şi prevenţie se află printre priorităţile sistemului medical, alături de încurajarea participării cetăţenilor la managementul sistemului sanitar prin dezvoltarea unui registru electronic universal de sănătate, modernizarea sistemelor de informaţie din domeniul medical şi publicarea unui raport lunar cu privire la nivelul de performanţă a instituţiilor din sistem.

Printre măsurile luate de Portugalia pentru creşterea calităţii îngrijirilor de sănătate se numără şi înfiinţarea unui departament pentru calitate în cadrul sistemului şi definirea unei strategii de calitate la nivel naţional. „Crearea unui sistem pentru monitorizarea nemulţumirilor pacienţilor şi a efectelor adverse întâlnite de aceştia, precum şi implementarea unui program naţional de înregistrare a infecţiilor nozocomiale şi a rezistenţei la antibiotice sunt câteva exemple practice de măsuri luate cu scopul de a creşte calitatea îngrijirilor în cadrul sistemului de sănătate”, a spus dr. Leite. În 2009, Portugalia a adoptat modelul Agencia de Calidade Sanitaria de Andalucia pentru acreditarea spitalelor, adaptându-l la realităţile din ţară şi a obţinut îmbunătăţirea calităţii clinice, o mai mare motivare a personalului şi reduceri de costuri.

 

30% dintre cheltuielile
cu sănătatea – bani privaţi

Sistemul portughez de sănătate – o combinaţie de finanţare publică şi privată, este susţinut în cea mai mare parte prin intermediul taxelor. Asigurările voluntare de sănătate acoperă aproximativ 10-20% din totalul populaţiei.

Aproximativ 30% din cheltuielile totale cu serviciile de sănătate sunt susţinute din bani privaţi, în cea mai mare parte prin plăţile din buzunar ale pacienţilor şi mai puţin prin contribuţia la schemele de asigurări private. În ultimii ani, cheltuielile cu sănătatea la nivel public au crescut, fenomen asociat în parte cu reticenţa politică de a impune măsuri de control al costurilor, arată un raport al Observatorului European pentru Sisteme de Sănătate şi Politici.

 

Raportul medici-asistente –
mai mic faţă de alte ţări

Numărul de medici la mia de locuitori este în prezent peste media ţărilor europene în Portugalia. Pe de altă parte, numărul asistentelor medicale este mai mic, ceea ce înseamnă că raportul medici / asistente este destul de redus faţă de alte state. În 2010, Ministrul Sănătăţii a pus în practică un sistem de stimulente pentru ca medicii ieşiţi la pensie recent să revină în sistem cu scopul de a reduce deficitul de specialişti. Deşi în prezent principala problemă este mai mult asociată distribuţiei – geografice şi pe specialităţi – şi productivităţii cadrelor medicale decât numărului acestora, deficitul se va acutiza pe viitor dacă tendinţele actuale continuă. Sistemul a recrutat profesionişti în domeniul sănătăţii din strănătate, în special din Spania. În pofida constrângerilor legate de numărul de locuri disponibile, admiterile la practică şi rezidenţiat au crescut cu peste 100% la nivelul sistemului sanitar.

Portugalia are prea puţini medici de familie, locurile la rezidenţiat fiind strict limitate în funcţie de capacitatea centrelor şi a instituţiilor de sănătate.

 

Preţurile administrative ale medicamentelor, la nivel maxim; farmaciile stabilesc discountul

În ceea ce priveşte distribuţia de produse farmaceutice, densitatea farmaciilor la nivelul ţării pare să fie echilibrată, iar numărul de farmacişti a crescut constant în ultimii ani, notează raportul Observatorului European pentru Sisteme de Sănătate şi Politici. O serie de schimbări au modificat şi, în multe cazuri, au relaxat reglementările asupra produselor farmaceutice. Aşadar, nu mai este necesar ca proprietarul farmaciei să aibă formaţie de farmacist, preţul medicamentelor OTC nu mai este fix, acestea pot fi vândute şi în afara farmaciilor, iar farmacii din lanţuri de distribuţie pot funcţiona în spitale. Preţurile administrate ale produselor farmaceutice sunt preţuri maxime, farmaciile având posibilitatea de a opera discounturi pentru pacienţi.

 

Mortalitate evitabilă ridicată

În Portugalia, mor mai mulţi bărbaţi decât femei din cauze care ar putea fi evitate, în special din cauza bolilor cerebrovasculare şi a neoplasmelor maligne, însă ratele mortalităţii evitabile au scăzut în ultimele decade, rămânând totuşi la un nivel ridicat comparativ cu alte state cu venit mare. O mare parte a deceselor premature este cauzată de accidentele rutiere, Portugalia având printre cele mai ridicate rate ale accidentelor soldate cu deces din UE. De asemenea, ţara se află printre statele cu cea mai ridicată prevalenţă a infecţiilor HIV din Europa, mai mult decât dublă faţă de cea din alte state europene.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.