Din 24 octombrie, serviciile medicale acordate în străinătate nu mai au nevoie de viza CNAS pentru a fi decontate

0

Ca urmare a discuţiilor generate de plata tratamentului acordat în Turcia Regelui Cioabă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate precizează condiţiile în care un pacient poate beneficia de decontarea serviciilor medicale acordate în străinătate, menţionând că din data de 25 octombrie intră în vigoare Directiva serviciilor medicale transfrontaliere. Astfel, începând cu 25 octombrie 2013, Regulamentul (CE) 883/2004 şi Directiva 24/ 2011 privind asistenţa medicală transfrontalieră reglementează rambursarea contravalorii serviciilor medicale acordate fără autorizarea prealabilă a Casei de asigurări de sănătate, realizându-se însă la nivelul tarifelor din România prevăzute în actele normative în vigoare la data efectuării plăţii serviciilor de către persoana asigurată.

În momentul de faţă, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate / Certificat provizoriu de înlocuire (CIP)/ asigură decontarea contravalorii serviciilor medicale devenite necesare pe perioada şederii temporare, la nivelul tarifelor din statul membru în care au fost acordate serviciile respective; decontarea se face între instituţiile competente din cele două state membre ale UE/SEE/Elveţia.

Formularul E112 sau documentul portabil S2 asigură decontarea contravalorii serviciilor medicale acordate cu autorizarea prealabilă a Casei de asigurări de sănătate. Decontarea se face între instituţiile competente din cele două state membre ale UE/SEE/Elveţia, respectiv statul de reşedinţă şi statul în care s-a acordat tratamentul planificat, la nivelul tarifelor din statul în care s-au acordat serviciile medicale.

Aceste trei modalităţi de decontare sunt valabile pentru asiguraţii români aflaţi temporar pe teritoriul altui stat membru  al UE/SEE/ Elveţia.

CNAS mai precizează că în ceea ce priveşte “cazul pacientului decedat în Turcia mediatizat în aceste zile” “va analiza şi formula un punct de vedere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza documentelor puse la dispoziţie, în situaţia în care va exista o solicitare în acest sens”.

Între România şi Turcia există un acord încheiat în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999 şi ratificat de România prin Legea nr. 551/2002, aplicabil următoarelor categorii de persoane asigurate:

  • Persoane detaşate
  • Pensionari
  • Persoane angajate
  • Lucrători independenţi
  • Membri de familie ai acestora.

Acordarea serviciilor medicale se efectuează în conformitate  cu legislaţia statului pe al cărui teritoriu sunt furnizate serviciile respective. Decontarea serviciilor medicale se efectuează între instituţiile competente ale celor două ţări, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România şi Preşedinţia Instituţiei de Asigurări Sociale (SSKB) din Turcia. Decontarea se realizează la nivelul tarifelor utilizate în sistemul de securitate social din statul pe al cărui teritoriu au fost acordate serviciile respective.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.