Directiva privind asistența medicală transfrontalieră este pusă în practică, deși legea încă nu a fost adoptată

0

 

Astăzi este termenul de transpunere în lege a Directivei Europene  2011/24  privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a subliniat, în acest context, că prevederile esențiale ale directivei sunt deja aplicate în România, iar proiectul de  lege pentru modificarea Legii 95/2006, necesar pentru transpunerea Directivei Europene 2011/24, a fost elaborat si publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii si se afla în procedura de adoptare.

Astfel, cetățenii români asigurați care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde sunt luaţi în evidenţă că persoane asigurate, beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din România, fără a depăşi contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat.

De asemenea, conform regulamentelor europene de securitate socială, asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflaţi pe teritoriul unui stat membru EU, SEE şi Elveţia beneficiază în prezent, de următoarele tipuri de asistenţă medicală: asistenta medicală devenita necesară în timpul şederii temporare în statul respectiv, prin intermediul Cardului European de Sănătate (CES) sau a Certificatului Provizoriu de înlocuire a cardului european (CIP); asistenta medicală planificată, prin intermediul documentului portabil S2 (fostul formular E112), aistenta medicală pentru asiguraţii care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru UE, prin intermediul documentului portabil S1 ( care înlocuieşte formularele E106, E 109, E 120, E 121).

Data de 25 octombrie 2013 este şi termenul pentru transpunerea Drectivei Europene 2012/52, care stabileşte măsurile pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru UE, SEE. Pentru transpunerea acestei Directive, a fost elaborat şi publicat Ordinul MS şi CNAS nr. 1083/608/19.09.2013 prin care a fost completat modelul de prescripţie medicală pentru dispozitive medicale, conform prevederilor Directivei.

De asemenea, a fost elaborat un proiect de Ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS care completează formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu elemente suplimentare de identificare a medicului prescriptor. Eliberarea prescripţiilor medicale se poate face în România sau în orice tară membră UE, SEE.

 

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.