Discurs de recepţie la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

0

Prof. Habil, DrHC, MD, PhD Sorin Riga, membru titular al AOŞR, Doctor Honoris Causa, cercetător principal gradul 1, medic primar psihiatru, a susţinut în data de 6 iunie 2014 Discursul de Recepţie la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.

Sesiunea festivă a AOŞR a fost deschisă cu Laudatio – rostită de către Gral(r) Prof. univ DrHC, MD, PhD Vasile Cândea, Preşedinte al AOŞR, care a evidenţiat parcursul profesional, medical şi ştiinţific de excelenţă din perioada studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti, la cercetări de avangardă şi înscrierea de premiere româneşti în neuro-ştiinţe şi medicina anti-îmbătrânire, până la recunoaşterea şi atestarea internaţională.

Festivitatea AOŞR s-a încheiat prin Cuvântul de Răspuns susţinut de Academician prof. dr. Leon Dănăilă, care a apreciat în final că prin acest eveniment este răsplătită la nivel academic cariera remarcabilă şi longevitatea ştiinţifică internaţională a prof. Sorin Riga, membru titular al AOŞR.

Prof. univ. DrHC, MD, PhD Vasile Cândea a relevat în deschidere contribuţia de marcă a Prof. Habil Dr. Sorin Riga la progresul ştiinţei şi medicinei în ţară şi în străinătate. La nivel internaţional se afirmă încă din 1967 (anul 2 de facultate) publicând în Anatomischer Anzeiger (Annals of Anatomy). În 1972 (primul an după absolvirea facultăţii) la 9th World Congress of Gerontology, Kiev, prezintă studiile sale avansate şi conduce una dintre sesiunile ştiinţifice. În 1974 publică o lucrare în Brain Research (organul oficial al IBRO – International Brain Research Organization), iar în 1977 (primul an după obţinerea doctoratului) publică un capitol în monografia internaţională de neuro-ştiinţe Hirnstoffwechsel und Hirndurchblutung.

Fundamentat pe o longevitate ştiinţifică de peste 40 de ani, dr. Sorin Riga înscrie la nivel internaţional un progres ştiinţific românesc în medicina stresului şi adaptării, în neuro-ştiinţe, medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii:

-continuă publicarea rezultatelor originale, concepţiilor şi premierelor ştiinţifice:

• în reviste internaţionale: Archives de l’Union Médicale Balkanique, Archives of Gerontology and Geriatrics, Age, Revista de Farmácia e Bioquimica da Universidade de São Paulo, Biogerontology, Journal of Nutrition, Health & Aging, Rejuvenation Research, Journal of Novel Physiotherapies;

• în monografii şi tratate internaţionale: volumele tematice editate de New York Academy of Science – 1994, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010 – IF/Factor de impact 4,364/2011; Lipofuscin and Ceroid Pigments – 1995, Anti-Aging Therapeutics, vol. 8 – 2006; Brain Aging: Literature Review – 2009, Biophysics – 2011, 2012, Public Health – 2012;

-înscrie în inventica mondială şi medicina brevetelor: invenţia-strategia-terapia-clasa medicamentelor Antagonic-Stress® Dr. Dan Riga & Dr. Sorin Riga, România, care reprezintă:

noutate şi progres ştiinţific (bio-medical, terapeutic) în medicina ortomoleculară anti-stres oxidativ şi de decelerare a îmbătrânirii, asigurând o terapie specifică, simultană şi sinergică;

noutate şi progres tehnologic (farmaceutic, procese high-tech), realizând dirijarea controlată a cedării şi absorbţiei principiilor active – prin unităţi complementare gastro-solubile şi entero-solubile şi biodisponibilitate diferenţiată – în formă rapidă, prelungită şi susţinută (rapidă + prelungită).

Recunoaşterea sa internaţională s-a manifestat în urmă cu peste 40 de ani, de la început la nivel internaţional, aceasta precedând-o cu mult pe cea din România şi fiind atestată printr-o multitudine de certificări şi standarde.

Iată o selecţie:

– din 1972 prezidează Sesiuni ştiinţifice la Congrese internaţionale, iar din 1973 este membru în 13 Societăţi ştiinţifice internaţionale, între care membru fondator în World Stress Society şi membru pe viaţă în Cell Stress Society International;

– din 1974 este amplu citat în străinătate în toate formele de creaţie şi progres ştiinţific:

•în peste 65 de titluri diferite de reviste ştiinţifice internaţionale;

•în peste 70 de tratate, monografii şi enciclopedii bio-medicale internaţionale (majoritatea americane);

•în teze de doctorat – PhD din străinătate, din SUA, Suedia, Germania, Spania;

•în peste 15 brevete/patente de invenţii (majoritatea americane);

– în perioada 1975-1985 totalizează 7 citări ştiinţifice în 6 volume diferite ale Tratatului american multi-volume Aging, Raven Press, USA, din anii 1975 – vol. 1, 1975, 1979, 1983, 1984, şi 1985 – vol. 30;

– în perioada 1994-2010 a fost selecţionat cu 6 lucrări ştiinţifice de NASA, SUA, în baza de date internaţionale proprie: SAO/NASA/ADS General Science Service publicate în USA din anii 1994, 1995, 1998, 1998, 2004 şi 2010;

– în anul 1996 este cuprins cu 3 lucrări publicate în 1994, 1994, 1995, în prestigiosul Tratat american (formă extinsă CD-ROM) Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, USA, 1996;

– în anul 1999 este citat ca autor, de 6 ori ca terapie Antagonic-Stress® drs. Riga şi ca ţară România de 2 ori, de către fondatorii American Academy of Anti-Aging Medicine, USA, în cartea lor Brain Fitness. Anti-Stress and Anti-Aging Strategies;

– în perioada 2004-2009 se clasează pe locul 1 în Competiţia internaţională TOP 20 Orthomolecular Therapy, USA cu lucrarea publicată în SUA în 2004;

– în 2009 este selecţionat cu două lucrări publicate internaţional – în 1974 şi 1995 de către Enciclopedia americană Webster, în Lipofuscin: Webster’s Timeline History 1952-2007, editată în San Diego, CA, USA;

– în anul 2010, în prestigiosul Tratat american The Future of Aging. Pathways to Human Life Extension, publicat de patru somităţi internaţionale din California, USA, în editura globală nr. 1 Springer Science, este citat cu două lucrări: prima, publicată în 1974 în Brain Research, şi a doua în 1995 în Gerontology;

– din anul 2011 este ales în Colegiile editoriale a 4 reviste internaţionale – 3 americane:

International Journal of Prevention and Treatment – Los Angeles, CA, USA;

Journal of Novel Physiotherapies, Executive Editor – Los Angeles, CA, USA;

Translational Medicine – Los Angeles, CA, USA;

– în anii 2011-2012 este citat pe o pagină ca autor de trei ori, ca Departament o dată, capitala Bucureşti de trei ori şi România de două ori – în Tratatul american de 3300 pp. Issues in General Science and Scientific Theory and Methods;

– în anul 2012 este citat cu lucrarea publicată în 1974 în Brain Research – care a devenit clasică şi de referinţă în domeniu, dobândind o longevitate scientometrică de 40 de ani în Programul global de neuro-ştiinţe INHAND – Europa, Japonia, America;

– în anul 2013 obţine la Expoziţia Internaţională Geneva Inventions 2013 medalia de aur şi diploma de inventator cu felicitările juriului internaţional;

– în perioada 2009-2014 este selecţionat cu studiile sale de pionierat şi progres ştiinţific publicate în 1994 – Archives in Geriatrics and Gerontology şi 2006 în Annals of the New York Academy of Science, în patru Programe americane de cercetare integrată în neuro-ştiinţe TRANSCEND.

DISCURSUL DE RECEPŢIE susţinut a avut tema Tinereţe fără bătrâneţe: Sistem terapeutic anti-stres şi anti-îmbătrânire. Prof. Habil. Dr. Sorin Riga a încântat audienţa cu o demonstraţie de elocvenţă, sinteză şi integrare a celor patru ştiinţe ale timpului bio-psiho-social: gerontologia, geriatria, medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii. Personificat în filosofia pre-Socratică din antichitatea greacă prin Zeul Chronos, Timpul – ca manifestare, decelerare şi reversibilitate – devine în plan filosofic, ştiinţific, antropologic, medical şi uman un obiectiv şi un deziderat. Timpul – ca durată de viaţă, perenitate şi veşnicie – este fixat în dimensiunea tinereţii veşnice, a longevităţii şi nemuririi prin tulburătorul basm românesc Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte (Petre Ispirescu – 1862, 1882), este personificat în mitologia greacă prin zeiţa tinereţii eterne şi longevităţii Hebe (Juventas, în cea romană) şi este realizat prin tradiţia filosofică – cosmologică – religioasă – etică a Chinei antice în Taoism / Daoism – romanizat (Lao Tse / Lao Zi).

A fost subliniată prioritatea şi paternitatea românească în fundamentarea celor patru ştiinţe la nivel mondial prin savanţii: Ilia I. Mecinikov (laureat Nobel 1908), academicienii Constantin I. Parhon şi Ana Aslan, echipa Simion şi Ion Oeriu, prof. Corneliu E. Giurgea, echipa Iaşi – Bucureşti, iar în prezent echipa Sorin şi Dan Riga.

Viaţa (ontogeneza) omului – în nomenclatură trinară Homo sapiens sapiens (deci de două ori înţelept!??) este prevăzută genetic la 120 (150) de ani de sănătate şi longevitate. Dar realitatea drastică este scurtarea duratei la numai 60-80 de ani, cu multiple boli şi moarte prematură. Semnalul de alarmă tras în antichitate de filosoful Seneca “Omul nu moare, ci se omoară”, este mai actual şi mai tragic ca oricând.

Procesele care provoacă scurtarea vieţii / mortalitatea sunt asamblate dinamic, amplificativ şi ireversibil în Tetrada / cascada (–), etio-patogenică a distresului → uzurii accelerate → îmbătrânirii patologice → poli-patologiei.

Astfel, bio-medicina stresului în direcţie pozitivă (+), constructivă, asigură sănătatea (somatică şi mintală), implicit longevitatea, dar în direcţie negativă (–), distructivă, entropică, dezorganizatoare, provoacă bolile mintale, comportamentale, psihosomatice şi cronice. Sistemul stres (–)/(+) adaptare se transformă în cascadă în negativ (–), în rău bio-psiho-social prin stres oxidativ, implicit inflamator, determinând senilitate (îmbătrânire patologică), apoi boli (morbiditate / comorbiditate) şi, în final, moarte.

În perioada 1971-1994 / 1994-2013 echipa pluridisciplinară Drs. RIGA (Sorin Riga – neurobiochimie, psihiatrie, medicina stresului şi Dan Riga – neuromorfologie, neurologie, ştiinţele longevităţii) au fundamentat două bio-sisteme cauzăefect dinamice, opuse şi divergente (antagonice).

În totală opoziţie se află bio-sistemul terapeutic (+) anti-entropic/ectropic reprezentat prin cascada – tetrada protectiv-terapeutică a sănătăţii, deci a longevităţii, şi realizat prin strategia – invenţia – terapia avansată – clasa medicamentelor ANTAGONIC-STRESS® (Drs. Riga – România). Noutatea şi progresul (ştiinţific – bio-medical, terapeutic şi cel tehnologic – farmaceutic, procese high-tech) au fost multiplu certificate şi atestate la nivel internaţional, timp de peste 20 de ani (1994-2014).

Selecţie: brevetare mondială, scientometrie, webometrie, selecţionare în baza de date NASA, locul 1 în Top 20 (2004-2009) Orthomolecular Therapy, referinţă – două lucrări Drs. Riga, România, în Programe americane de neuro-ştiinţe (2009-2014), medalia de aur la Geneva Inventions 2013.

CUVÂNTUL DE RĂSPUNS la Discursul de Recepţie a fost susţinut de Academician prof. Leon Dănăilă, personalitate marcantă în ştiinţa şi medicina românească.

Domnia sa a evidenţiat pregătirea de excepţie a tânărului Sorin Riga, începută ca absolvent de universitate în 1971, ca Şef de promoţie pe ţară, cu Diploma de Merit (1971) şi Doctorat în ştiinţe medicale în 1976, primele lucrări publicate în străinătate – 1967, 1972, 1974, 1977, cariera sa desăvârşindu-se treptat: medic primar în 1990, cercetător principal gr. 1 în 1996 (echivalentul universitar al profesorului universitar), Doctor Honoris Causa – 2007, prof. univ. – 2010, apoi habil. în 2013. Activitatea sa a fost recunoscută în plan academic prin cooptarea ca membru în trei academii americane în 1995, 1998, 2005. Din 2011 este membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, iar în 2012 îi este acordat Premiul AOŞR pentru întreaga sa activitate ştiinţifică.

Acad. Leon Dănăilă a relevat faptul că excelenţa în întreaga sa activitate şi rezultatele obţinute continuu, timp de peste 40 de ani, au fost recunoscute multiplu: scientometrics, inventics, webometrics:

– în ţară înfiinţează şi coordonează două unităţi de cercetare unicat (în 1978 Laboratorul de cercetare a creierului, iar în 1999 Departamentul de profilaxie-cercetare stres), 25 inovaţii (1984-1987), trei invenţii (1985, 1986, 2001), două monografii în premieră (Medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii – 2007 şi Stresologie, adaptologie, sănătate mintală – 2008) etc.;

– pe plan internaţional fundamentează direcţii novatoare în bio-medicină, neuro‑ştiinţe şi terapeutică, publică lucrări ştiinţifice în prestigioase reviste şi capitole în volume tematice internaţionale, înscrie un unicat în medicina translaţională şi a patentelor (brevetare mondială – 27 patente, 2 organizaţii, 25 ţări, 5 continente).

Academician prof. Leon Dănăilă şi-a încheiat Cuvântul de răspuns spunând că Dr. Sorin Riga şi echipa Drs. Riga sunt “pe plan naţional singurii din România, care după 1990 continuă şi dezvoltă la nivel internaţional de excelenţă remarcabila tradiţie românească impusă în plan mondial din anul 1952 de academicienii Constantin Parhon şi Ana Aslan. Astfel, gerontologia şi geriatria marca PARHON-ASLAN progresează prin extindere globală în medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii sub marca echipei drs. RIGA”. De asemenea, “la nivel internaţional sunt printre pionierii în ştiinţa mondială a anilor 1970, care au fundamentat medicina şi terapiile moderne anti-oxidante ale anilor 2000.

În cadrul festivităţii, preşedintele AOŞR, GRAL(R) PROF. DrHC. DR. VASILE CÂNDEA, l-a felicitat pe Prof. Habil. DrHC. CS 1. Dr. Sorin Riga – membru titular al AOŞR şi i-a înmânat însemnele Academiei: Diploma et Charta Aureus – Academia Homini Scientia ex Romania, Medalia de aur şi Insigna AOŞR.

Imnul Gaudeamus Igitur, care a răsunat şi în deschiderea manifestării academice, a încheiat rotund această festivitate. (prof. dr. Traian Ionescu, expertul României la OMS, 1974-1994, membru titular al Academiei de Științe Medicale).

About Author

Prof Habil DrHC MD PhD Sorin RIGA

Comments are closed.