Doar 15,65% dintre spitalele evaluate pe baza standardelor internaționale îndeplinesc condițiile de acreditare

0

Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate, până în prezent, în conformitate cu standardele actuale îndeplinesc condițiile de acreditare, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale de Managament al Calității în Sănătate. Un număr de 106 din cele 147 evaluate îndeplinesc numai parțial condițiile de acreditare și se află în supravegherea ANMCS pentru 12 luni, perioadă în care organismele responsabile (Ministerul Sănătății, unitățile administrativ teritoriale) trebuie să se implice și să le sprijine în scopul creșterii nivelului de conformitate. Un număr de 18 dintre spitalele evaluate nu îndeplinesc condițiile de acreditare.

Potrivit legii, calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unităţile sanitare ar trebui verificată pe baza standardelor de acreditare de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică.

Până la această dată, în cadrul ANMCS nu s-a înregistrat, din partea Ministerului Sănătății sau vreunei alte structuri, nici o sesizare referitoare la neconformități care ar putea conduce la retragerea acreditării.  

Unitățile sanitare funcționează în baza autorizației sanitare de funcționare eliberată de Direcțiile de Sănătate Publică și nu în baza certificatului de acreditare. ANMCS a semnalat de mai multe ori deficiențele în eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare și a solicitat îndreptarea acestora.

În prezent, spitalele funcționează, în continuare, cu planuri de conformare la autorizațiile sanitare de funcționare.

Actualele standarde de acreditare a spitalelor sunt acreditate la nivel internațional de către ISQua din februarie 2018. Acestea au fost elaborate și adoptate după ce A.N.M.C.S. a constatat că deficiențele unităților sanitare nu pot fi identificate pe baza precedentelor standarde aprobate prin Ordinul Ministrului sănătății nr. 972/2010.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.