Dr. Iuliu Barasch, fondatorul primului spital de pediatrie din România

0

Academia Română a realizat un demers de restituire a memoriei Dr. Iuliu Barasch, fondatorul primului spital de pediatrie din România și al unei reviste științifice renumite în epocă, “o personalitate complexă și fascinantă”, după cum a spus la lansare, în Aula Academiei Române, Prof. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române și coordonatorul acestui volum.

“Am plecat în această întreprindere de la ipoteza că faimoasa revistă ‘Nature’, poate cea mai importantă revistă ştiinţifică din toate timpurile, a avut o precursoare la Bucureşti în revista ‘Isis sau Natura’ a lui Iuliu Barasch. Am descoperit o personalitate complexă şi fascinantă. Născut în 1815 într-o familie cu tradiţie rabinică, Iuliu Barasch a ales calea iluminismului evreiesc est-european. A urmat Filosofia şi Medicina la Leipzig şi Berlin şi a venit în 1841, unde a fost, succesiv sau simultan, medic de carantină, medic de circumscripţie, întemeietor al primului spital de pediatrie din România, dar şi profesor la Liceul ‘Sfântul Sava’, la Şcoala de Agricultură şi la Facultatea de Medicină, neîntrecut popularizator al ştiinţelor, fondator al ziarului ”Israelitul român”, om de cultură, luptător pentru egalitatea de şanse şi pentru integrarea minorităţilor în societate”, a spus în deschiderea evenimentului Prof. Irinel Popescu.

Domnia sa a subliniat că însuși Spiru Haret, elev al Dr. Iuliu Barasch la Sf Sava, fondator al sistemului educațional românesc modern, spunea că a “dobândit gustul pentru știință citind cu regularitate revista Isis”.

În alocuțiunea sa în deschiderea evenimentului, Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a omagiat realizările “acestui om extraordinar al secolului al XIX-lea”, care s-a stins la numai 48 de ani.

“Aduc salutul conducerii Academiei Române pentru cei care s-au nevoit să scoată această lucrare, pentru că Academia Română este beneficiara unui patrimoniu spiritual legat de evrei, prin prezenţa savanţilor, scriitorilor, erudiţilor evrei în rândurile membrilor săi, dar şi de o mare moştenire materială, prin Fundaţia Elias, care duce şi astăzi faima Academiei Române peste hotare şi pe care ne străduim s-o chivernisim şi mai bine, fără să reuşim. Ştiţi că românii nu excelează prin foarte buna administraţie”, a transmis Ioan-Aurel Pop.

Autorii volumului coordonat de Prof. Irinel Popescu sunt Prof. Octavian Buda şi Lidia Trăuşan Matu, specialiști în istoria medicinei, și Lucian-Zeev Herşcovici şi Lya Benjamin, specialişti în istorie-evreiască. Cartea are o prefaţă semnată de Prof. Jean-Jacques Askenasy, neurolog de renume mondial, şi un epilog semnat de Acad. Ioan-Aurel Pop.

Personalitatea, viața și realizările lui Iuliu Barasch au fost evocate de Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, Acad. Victor Voicu, preşedintele Secţiei de ştiinţe medicale, Prof. Jean-Jacques Askenasy, membru de onoare al Academiei Române, precum și de Prof. Carol Iancu, membru de onoare al Academiei Române, Lucian-Zeev Herşcovici şi Prof. Moshe Idel.

Iuliu Barasch (1815-1863) a fost filosof, specialist al studiilor talmudice, pedagog şi promotor al ştiinţei în spaţiul ţărilor române. Personalitate plurivalentă, doctor în medicină al Universităţii din Berlin, a rămas în istoria medicinei româneşti ca fondator al primului spital de copii din România, organizat după modelul instituţiilor europene, punând astfel bazele asistenţei pediatrice din ţara noastră, și iniţiatorul ziarului “Isis sau Natura”, prima publicaţie de popularizare a ştiinţelor naturale şi exacte în spaţiul românesc (1856 – 1860). A fost profesor la Liceul Sf. Sava, autorul unor manuale de ştiinţe naturale, igienă, botanică şi de zoologie, dar şi specialistul care a făcut primele observaţii meteorologice din Bucureşti.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.