Eficientizarea procedurii de trimitere la tratament în străinătate a bolnavilor ce nu pot fi trataţi în România

0

Pacienţii pentru care nu se poate asigura tratament în ţară şi necesită tratament în străinătate pot purta direct corespondenţă cu clinicile din străinătate şi pot prezenta detaliile convenite Direcţiilor de sănătate publică, iar la un an după reîntoarcerea în ţară a pacientului, medicul care a propus efectuarea tratamentului în străinătate trebuie să transmită autorităţilor un raport medical post-tratament, potrivit modificărilor adoptate pentru eficientizarea şi transparentizarea acestui proces. De asemenea, Comisia din Ministerul Sănătăţii cu atribuţii în acest program se va întruni de două ori pe lună, în loc de o dată, şi sunt stabilite termene clare pentru derularea etapelor din cadrul procedurii de trimitere la tratament în străinătate. >>>

P

rogramul naţional de tratament în străinătate urmăreşte rezolvarea cazurilor medicale pentru care nu există soluţii în România, bugetul alocat anul acesta de către Ministerul Sănătăţii fiind de 29 milioane de lei, cu 3 milioane de lei mai mare faţă de cel din anul precedent.

Pe lângă creşterea bugetului alocat, Ministerul Sănătăţii a mai decis şi unele modificări legislative având drept scop eficientizarea Programului de tratament în străinătate, eliminarea birocraţiei din procedura de trimitere la tratament în străinătate şi asigurarea unei mai bune transparenţe.

Astfel, legislaţia în vigoare privind tratamentul în străinătate al bolnavilor care prezintă afecţiuni deosebit de grave şi care nu pot fi tratate în ţară a fost modificată şi completată prin publicarea în Monitorul Oficial nr.416 din 14 iunie 2011 a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1011/2011.

Pacienţii pot coresponda direct cu clinicile din străinătate

Noul ordin stabileşte termene clare pentru fiecare etapă din cadrul procedurii de trimitere la tratament în străinătate şi ca element de noutate acordă şi bolnavilor sau reprezentanţilor legali ai acestora posibilitatea de a purta corespondenţa cu clinicile recomandate de către Comisia de specialitate, aceasta nemaifiind, ca anterior, o atribuţie exclusivă a Direcţiilor de sănătate publică.

De asemenea, ordinul prevede că bolnavii sau reprezentanţii lor legali care au optat pentru realizarea unei corespondenţe directe cu clinicile recomandate au obligaţia de a prezenta Direcţiilor de sănătate publică documentele emise de către clinici, purtând antetul şi semnătura clinicii şi conţinând date privind identificarea clinicii şi a pacientului, privind costul tratamentului şi condiţiile de plată, precum şi privind programarea pacientului la tratatment.

Raport medical post-tratament pentru DSP

Ordinul stabileşte şi obligaţia bolnavului de a se prezenta, la întoarcerea în ţară, în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat, la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate. De asemenea, la împlinirea termenului de un an de la efectuarea primului astfel de control, medicul curant de specialitate va elabora un raport medical care va fi înaintat Direcţiei de Sănătate Publică. În caz de neprezentare la medicul curant, pacientul nu va beneficia de aprobarea altor solicitări privind trimiterea la tratament în străinătate.

Noile prevederi instituie obligaţia Direcţiilor de Sănătate Publică de a afişa şi actualiza periodic informaţiile cu privire la stadiul soluţionării şi numărul cererilor înregistrate pentru trimitere la tratament în străinătate. Aprobarea finanţării dosarelor va fi eficientizată, deoarece Comisia Ministerului Sănătăţii care are atribuţii în acest sens se va întruni mai des, adică de două ori pe lună şi nu o dată, aşa cum era stabilit anterior.  <<<

About Author

Comments are closed.