Farmacist pr. Elena Clara Popescu, vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din România: Rețeta electronică delimitează responsabilitățile între farmacist și medic

0

De astazi intră în vigoare rețeta electronică!                                                             

Aceasta  vine cu avantaje pentru toată lumea – pacienți, farmaciști, asiguratori și medici, cel mai important fiind clarificarea responsabilităților între farmacist și medic, consideră Clara Popescu, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România. În modalitatea tranșantă care a consacrat-o în media românească, Clara Popescu spune că rețeta electronică va fi mai rapidă, mai exactă și va promova transparența în sistem. Totuși, unii nu și-ar dori-o niciodată!

 

Considerați oportună o amânare a introducerii rețetei electronice? Dacă da, de ce?

Nu! Rețeta electronică este practic finalizată pentru lansare și o amânare n-ar avea niciun suport real. Oricum, a fost prevăzută o perioadă de acomodare până la sfârșitul anului în curs, când sistemul vechi de prescriere pe rețete autocopiante va coexista cu noul sistem al rețetei electronice. În plus, fiind finanțată printr-un proiect european, amânarea ar duce la pierderi de milioane de euro, bani pe care România nu-și poate permite să nu îi atragă.

 

Care apreciați că sunt riscurile introducerii rețetei electronice acum?

Doar cel al „opoziției” sistemului, care poate găsi modalități variate de întârziere a aplicării proiectului, care, într-un final, va trebui totuși aplicat. Efortul prescriptorilor nu se rezumă decât la a prescrie corect, cu înscriere pe calculator, a rețetelor pe care le emit și acum, dar nu le transmit în sistemul CNAS. De ce s-ar opune atât medicii, cât și farmaciștii?! Poate și din motive care au născut până acum nesfârșite discuții și suspiciuni de fraudă în sistem!

 

Autoritățile vorbesc și de necesitatea unei strategii de implementare a rețetei electronice. O considerați necesară? Dacă da, cum vedeți această strategie, care ar fi pașii de urmat?

Strategia de implementare a rețetei electronice se referă la implementarea gradată, adică tocmai la existența perioadei de acomodare, perioadă în care va funcționa atât prescripția actuală, pe formularele autocopiante aprobate în acest sens, cât și prescripția electronică. Această perioadă a fost prevăzută cu începere din luna iulie a anului curent și cu final la sfârșitul lunii decembrie 2012.

Considerați că putem vorbi de o reticență a trecerii la rețeta electronică din partea farmaciștilor? Dar din partea medicilor?

Din partea farmaciștilor nu văd de ce ar exista o reticență deoarece suntem singurii care lucrăm în sistem informatizat încă din anul 2000! Sigur că va trebui să facem o investiție (și nu este nicicum prima dată!) în cititorul de cod de bare 2D, dar considerăm că toate rețetele nevalidate, contestate de CASJ-uri și, în final, neplătite, compensează într‑un fel această investiție! Sperăm totuși ca investiția să ne fie dedusă din taxele foarte mari de evaluare, pe care le plătim anual, așa cum, de altfel, ni s-a promis!

Din partea medicilor… posibil! Binențeles că se pune problema cabinetelor medicale care se găsesc în zone în care nu există conexiune la internet, dar în aceste cazuri se vor folosi în continuare formularele actuale de rețete, urmând ca, așa cum se face și în prezent raportarea activității medicale, să se facă și raportarea prescrierilor de medicamente către pacienții din zonele respective. Cred că mai multe despre această situație vă pot spune chiar medicii respectivi.

 

Eventual poate ne puteți spune, dacă există o simulare vizavi de implementarea rețetei electronice, câte din cele 3,4 milioane de rețete se dau în spital (și deci nu fac obiect, deocamdată, al acestui proiect)?

Din câte știu, în spitale se prescriu – la externare – foarte puține rețete, comparativ cu medicina primară și cu cea de ambulator.

Rețeta electronică se va aplica întregului sistem, deci și la spitale!!!

 

În opinia dvs., care sunt avantajele rețetei electronice?

Ca avantaj general aș menționa clarificarea responsabilităților prin delimitarea exactă a responsabilităților, respectiv: medicul răspunde de ceea ce prescrie, iar farmacistul răspunde de ceea ce eliberează. Un alt avantaj este faptul că se elimină situațiile comentabile și interpretabile, confuze și greu de delimitat ca, de exemplu, responsabilitatea – preponderent financiară – legată de prescrierea-eliberarea de medicamente!

Avantajele pentru sistemul de asigurări de sănătate sunt:

• CNAS va putea monitoriza mult mai bine situația compensării medicamentelor;

• Se va putea elimina o mare parte a fraudelor din sistem (estimate la 200-300 milioane euro/an), iar  fondurile acestea vor putea fi folosite, rămânând în sistem pentru asigurarea mai multor pacienți;

• CNAS va putea face o monitorizare corectă a prescripțiilor medicale – calitatea acestora,  suprapunerea de prescrieri, prescrierea off-label, indicații corecte, dozaje corecte, etc.

Avantajele pentru farmacii sunt:

• Farmaciștii nu vor mai introduce datele de pe rețetă manual, eliminându-se astfel posibilele erori datorate introducerii datelor manual, așa cum se întâmplă în prezent;

• Se micșorează timpul petrecut pentru prelucrarea manuală a rețetei, rămânând mai mult timp la dispoziția farmacistului pentru consilierea pacientului;

• Rețetele, odată validate în sistem, nu vor mai putea fi respinse sau neplătite de către casele județene de asigurări;

• Nu vor mai putea fi acuzați farmaciștii că eliberează alte medicamente decât cele prescrise de medic – în general cele mai scumpe!

• Raportările rețetelor către CJAS, fiind automate, vor fi mai simplu de realizat.

Cum vedeți avantajele din punctul de vedere al medicilor?

Din punctul meu de vedere sunt câteva avantaje pentru medicii prescriptori care sunt demne de luat în seamă, și anume:

• Realizarea propriilor formulare de prescriere a medicamentelor, la cabinet, clinică sau secție și renunțarea la formularele autocopiante și implicit la imprimanta cu ace (zgomotoasă, lentă, greu calibrabilă etc.)

• Simplificarea conținutului rețetei. Știu că la sugestia medicilor de familie s-a simplificat conținutul rețetei;

• Prescriere asistată, respectiv: corelări între diagnostic/diagnostice și medicație/medicații, interacțiuni / supradozări / contraindicații etc., atenționări legate de indicațiile off-label;

Sigur că, așa cum este firesc, există posibilitatea ca medicul să se prevaleze de dreptul său de a prescrie o anumită medicație/medicații, chiar dacă a fost avertizat de program, cu condiția de a-și asuma conștient răspunderea prin înscrisul „sic volo” (așa vreau) și menționarea motivației care îi susține indicația medicamentoasă.

• Atenționarea medicului, dacă este on‑line, referitor la prescrieri similare, la același pacient, pe același medicament.

 

Pentru pacienți care ar fi avantajele rețetei electronice?

Se respectă confidențialitatea datelor persoanei căreia i s-a prescris rețeta – numele/prenumele pacientului poate să nu mai apară pe rețeta printată, dar numai în cazul variantelor de prescriere on-line sau off-line la cabinet, când se printează rețeta cu cod de bare 2D; farmacistul poate citi din codul de bare 2D numele pacientului.

Pe prescripția electronică nu se mai scrie diagnosticul in extenso al pacientului, ci numai codul de diagnostic (conform codării 1-999). Această prevedere s-a adoptat la sugestia reprezentanților Asociațiilor de Pacienți.

Se micșorează timpul de ridicare a medicației, prin automatizarea introducerii datelor din rețetă la farmacie, iar farmacistul, așa cum am spus anterior, va avea mai mult timp pentru sfaturile acordate pacienților.

Rețeta se poate elibera fracționat – momentan numai pentru varianta on‑line. Rețeta electronică se comportă ca șapte rețete separate, adică pacientul poate să-și ia medicația din diferite farmacii (momentan numai din județul în care are contract cu CJAS medicul prescriptor). Fracționarea face referire numai la medicamentele luate separat, nu și la cantitatea unui medicament.

Există posibilitatea prescrierii tuturor rețetelor compensate, pentru o anumită perioadă (pentru bolile cronice cu tratament stabil), cu ridicarea succesivă, lunară, a medicamentelor, fără a mai fi nevoie ca pacientul să revină lunar la medic pentru o nouă prescripție.

 

Există și dezavantaje?

Pentru sectorul farmaceutic și pentru pacienți nu s-au evidențiat, până în prezent, în analizele efectuate sau în consultările avute cu farmaciștii și cu asociațiile de pacienți, dezavantaje privind prescrierea electronică a medicamentelor.

În privința dezavantajelor care privesc prescrierea medicamentelor în format electronic, eu cred că este necesar să luați punctul de vedere al medicilor.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.