Fascinaţia culturii: Andrei Marga – “Fraţii mai mari. Întâlniri cu iudaismul”

0

Printr-o întâmplare fericită a cărei geneză constă în generozitatea dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, am intrat în posesia volumului pe care vi-l prezentăm. Mărturisesc, acum, la închiderea ultimei pagini a acestuia că aş fi regretat enorm dacă n-aş fi avut acest prilej, datorită faptului că autorul, Andrei Marga, erudit gânditor, profund original şi reformator al învăţământului românesc, îmi era cunoscut doar ca nume, nu însă şi prin lucrările sale, datorită domeniilor diferite de activitate şi de preocupări. Acum, datorită fascinantelor sinteze din cele aproape 300 pagini ale volumului, mă socotesc infinit mai bogat în ceea ce, iertată‑mi fie modestia, cultura proprie a fost acoperită în golurile unei existenţe pământene trecătoare.64

Autorul, pornind de la veritabilul aforism al Papei Ioan Paul al II-lea, rostit la trecerea dintâi a pragului unei sinagogi în 1986 – după două milenii de existenţă a Bisericii – spunând auditoriului “voi sunteţi fraţii noştri de predilecţie şi, într‑un anumit sens, se poate spune că voi sunteţi fraţii noştri mai mari”, şi-a afirmat proiectul discursului său profund umanist.

Pentru că, deşi volumul cuprinde o selecţie de texte aparţinând exclusiv autorului, inedite sau susţinute la congrese şi conferinţe ori ocazionate de primirea unor distincţii, create de-a lungul mai multor ani şi în varii contexte, aceste texte au ideea bine conturată în sensul adânc al fraternităţii iudaismului cu creştinismul.

Dr. Sebastian Nicolau

About Author

Medica Academica

Comments are closed.