Finanțare mai consistentă pentru asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate, prin Contractul-Cadru 2014-2015

0

Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat recent de Guvern împreună cu pachetele de servicii medicale, de bază și minimal, crește finanțarea pentru segmentul de asistenţă medicală primară şi ambulatoriul de specialitate, măsură care vizează reducerea costurilor cu spitalizarea și degrevarea spitalelor prin scăderea internărilor. Reducerea birocrației vizată prin reglementările privind utilizarea biletelor de trimitere în format electronic, a facturii electronice şi a dosarului electronic de sănătate al pacientului este o altă noutate a actualului Contract-cadru. De asemenea, a fost revizuită lista procedurilor diagnostice şi terapeutice acordate în ambulatoriu, astfel încât pacientul să beneficieze de o serie de investigaţii suplimentare pentru care nu va mai fi nevoie de internare în spital.

Pentru creşterea accesului asiguraţilor internaţi la medicamente şi creşterea eficienţei în utilizarea sumelor contractate de spitale cu casa de asigurări de sănătate a fost creată posibilitatea ca medicii de familie şi medicii specialişti din specialităţile clinice să poată elibera pentru pacienţii internaţi cu boli cronice prescripţie medicală pentru medicamente şi materiale sanitare.

Testarea pentru hepatită la gravide, introdusă în pachetele minimal și de bază

În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, atât în pachetul minimal, cât şi în pachetul de bază, în cazul supravegherii gravidei s-a introdus şi testarea pentru hepatită B şi C, în plus faţă de testarea HIV.  În pachetul de bază au fost introduse şi consultaţii de monitorizare activă pentru afecțiuni cum ar fi hipertensiunea arterială, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă, boala cronică de rinichi. Pe de altă parte, nu se mai regăsesc în pachetul de bază serviciile de homeopatie şi fitoterapie care vor face obiectul asigurărilor private.

Lista investigațiilor medicale paraclinice din pachetul de bază a fost revizuită, fiind introduse o serie de investigații noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferină, angiografie rmn/ segment, testosteron, noul contract-cadru prevăzând și măsuri de asistenţă medicală ambulatorie pentru specialitatea de medicină dentară, inclusiv servicii de medicină dentară de urgență.

Riscogramă pentru prevenție

Fiecare persoană cu vârsta între 18 și 39 de ani aparent sănătoasă va trebui să se prezinte la medicul de familie o dată la trei ani pentru evaluarea riscului individual și completarea unei riscograme. Această procedură va avea loc anual pentru adulții asimptomatici de peste 40 de ani și pentru persoanele sub 39 de ani depistate cu risc crescut.

Contractul-cadru evidențiază factorii de care trebuie să se ţină cont în luarea deciziei de internare şi criteriile de internare specifice pentru spitalizarea de zi. Conform acestuia, afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi sunt: afecţiunile care vor fi prevăzute în norme, afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS, HIV/ SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor.

Spitalele pot contracta servicii de îngrijiri la domiciliu

Pentru completarea finanţării spitalelor, acestea pot contracta servicii de îngrijiri la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu, finanţate din fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu. Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, se sublinizază în comunicatul de presă al Ministerului privind noul contract-cadru.

Din 2015, protezele pentru femeile cu mastectomie totală vor fi plătite de stat

La capitolul dispozitive medicale a fost introdus în lista dispozitivelor acordate în ambulatoriu  și inhalatorul  necesar pentru copii până la 18 ani cu mucoviscidoză (inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen), precum și protezarea femeilor cu mastectomie totală, începând cu anul 2015.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru sublistele A şi B – o prescripţie/ mai multe prescripţii lunar, cu maximum 7 medicamente, în condițiile în care până acum se acorda o singură prescripție. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialităţile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/ 91/ 92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecţiunile acute a fost majorată de la 3-5 zile la 3-7 zile.

Contractul prevede sancţionarea producătorilor de medicamente care nu asigură prezenţa medicamentelor pe piaţă conform prevederilor legale. Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la medicamente, a fost introdusă prescripţia fracţionată atât pentru numărul de medicamente, cât şi pentru cantităţile din fiecare medicament.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.