Granturi Pfizer pentru proiecte de cercetare în domeniul bolilor cardiovasculare

0

Compania farmaceutică Pfizer finanțează nou program de acordare de granturi pentru proiectele de cercetare a rolului pe care proprotein-convertaza subtilizină/kexină de tip 9 (PCSK9) îl are pentru sănătate, în special în cazul bolilor cardiovasculare.

Pfizer studiază bococizumab, un inhibitor de PCSK9 experimental, într-un program de studii clinice aflat în faza 3, cunoscut drept SPIRE (Studii asupra inhibării genei PCSK9 şi reducerea evenimentelor vasculare); programul urmăreşte potenţialul inhibitorului de a scădea nivelul colesterolului LDL (lipoproteinele cu densitate mică) şi de a îmbunătăţi rezultatele cardiovasculare. Competiţia PCSK9 este o extensie a programului Avansarea Știinţei prin Schimbul de Informații dintre Cercetători (ASPIRE) în domeniul bolilor cardiovasculare.

„Una dintre cele mai captivante noi zone de explorare ştiinţifică în bolile cardiovasculare se axează pe PCSK9,” a declarat prof. John Chapman, director emerit al Unității de Cercetare a Dislipidemiei şi Aterosclerozei din cadrul Institutului Naţional de Sănătate și Cercetare în Medicină (INSERM), de la Spitalul Universitar Pitié-Salpétrière din Paris, Franţa. „Este dorinţa noastră sinceră ca proiectele de cercetare selectate să avanseze cunoștințele actuale legate de biologia genei PCSK9 şi, în acest fel, să contribuie semnificativ la următoarea generaţie de potenţiale terapii orientate spre bolile cardiovasculare”, adaugă prof. John Chapman, președintele comitetului care va selecta beneficiarii granturilor.

Primul program anual pentru granturi ASPIRE privind bolile cardiovasculare va finanţa mai multe proiecte cu sume de până la 100.000 dolari pentru fiecare dintre acestea. Competiţia sprijină cercetarea pentru a descoperi noi perspective ale rolului proteinei/ genei PCSK9.

Comitetul de Revizuire încurajează cercetătorii – mai ales pe cei începători, la nivel de Asistent Universitar sau echivalent – să depună cereri pentru cercetare inovatoare în mai multe domenii. Reperele privind domeniile de interes pentru cercetare includ:  fiziopatologia dislipidemiei asociată sau nu cu diabetul zaharat şi bolile vasculare aterosclerotice, particulele lipoproteinelor, receptorii celulari ai lipoproteinelor şi homeostazia lipidelor, rolul genei PCSK9 în metabolismul lipoproteinei (a), biologie vasculară, fiziopatologia bolilor cardiovasculare, altele decât ateroscleroza, efectele non-lipidelor / lipoproteinelor genei PCSK9, PCSK9 şi sistemul imunitar, PCSK9 şi bolile infecţioase, identificarea nevoilor nerezolvate și/sau a riscului rezidual la pacienții cu risc crescut secundar/primar de prevenire, care pot fi abordate cu ajutorul inhibitorilor PCSK9.  Proiectele de cercetare eligibile pentru acest program includ: cercetare ştiinţifică și rezultate clinice de bază/pre-clinice/cercetare epidemiologică pentru a înţelege nevoile nerezolvate și/sau riscul rezidual la pacienţii cu risc crescut secundar/primar de prevenire, care pot fi abordate cu ajutorul inhibitorilor PCSK9.

Mai multe informaţii despre programul competitiv de acordare de granturi ASPIRE în domeniul bolilor cardiovasculare, precum şi detalii referitoare la domeniile eligibile de cercetare, se află pe site-ul web www.aspireresearch.org. Perioada de depunere a cererilor a început la 1 aprilie 2015 şi se va încheia la data de 28 mai 2015.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.