Investiții pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale

0

Ministerul Sănătății va gestiona investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale, cu fonduri din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență).

Data lansării apelului de proiecte este 30 septembrie 2022. În urma selecției proiectelor depuse, minim 25 de unități medicale publice vor putea fi finanțate cu fonduri în valoare totală de peste 150 de milioane de euro. Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de  aproximativ 6 milioane de euro.

Se vor finanța lucrări de reabilitare/modernizare/extindere a infrastructurii existente pentru organizarea în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu infecții asociate asistenței medicale (IAAM). De asemenea, se pot primi fonduri pentru dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate, precum și pentru achiziționarea de echipamente și sisteme destinate reducerii infecțiilor nosocomiale.

Poate depune proiecte orice entitate publică în cadrul căreia funcționează o unitate sanitară având  laboratoare de microbiologie, bloc operator, secții de terapie intensivă, secții de chirurgie, obstetrică-ginecologie, gastroenterologie, secții de arși sau de boli infecțioase.

În plus, Guvernul României a aprobat înfiinţarea Comitetului Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (IAAM). Acesta va propune Ministerului Sănătății adoptarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare, în vederea realizării acțiunilor cuprinse în Planul național de prevenire a IAAM și în Strategia națională de prevenire și limitare a IAAM. De asemenea, Comitetul va elabora, anual, un plan naţional de informare publică cu privire la ceea ce reprezintă infecţiile asociate asistenţei medicale, modalităţile de apariţie, măsurile de prevenire, inclusiv responsabilităţile pacienţilor şi aparţinătorilor acestora.

Din componența Comitetului Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale vor face parte, alături de reprezentanții Ministerului Sănătății, cei ai Institutului Național de Sănătate Publică, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției / Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, Academiei Române, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Asociației Municipiilor din România, Asociației Orașelor din România, Asociației Comunelor din România.

Activitatea comitetului va fi sprijinită de un grup de zece experți.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.