Lecția statelor nordice: 
Serviciile e-Health sunt un instrument util, dar nu sunt cheia eficienţei serviciilor medicale

0

În ultimii ani, implementarea sistemelor e-Health a fost unul dintre principalele obiective la nivel național în statele nordice. Există mai multe modalități de abordare a acestui demers, așadar este important să se stabilească nu doar ce pași trebuie prioritizați în acest domeniu, ci și care sunt rezultatele așteptate, sau care sunt laturile pozitive și negative ale alegerilor făcute.

La nivelul Uniunii Europene, țările nordice, în special Danemarca, se află în avangarda integrării serviciilor de e-Health în sistemul de sănătate, având o experiență de peste 15 ani în acest demers.

Primele strategii pentru implementarea serviciilor e-Health au apărut în Danemarca și Finlanda, la începutul anilor ‘90. Statele nordice au numeroase puncte de vedere comune în ceea ce privește implementarea e-Health, cum ar fi faptul că anumite probleme din sistemul de sănătate pot fi rezolvate prin participarea pacienților, posibilitatea de a obține costuri mai mici și o eficiență mai ridicată prin intermediul e-Health, asigurarea unui acces mai bun la servicii pentru cetățeni prin intermediul e-Health, a unei calități mai ridicate a serviciilor și a unei mai mari siguranțe a pacientului. De asemenea, se consideră că sistemele e-Health sunt un instrument dedicat sănătății personale și managementului afecțiunilor, dar și un instrument pentru a avea o evidență asupra stării de sănătate a populației vârstnice și pentru managementul serviciilor dedicate pacienților cu boli cronice. Un alt punct de vedere împărtășit de statele nordice este că implementarea serviciilor e-Health trebuie să se bazeze pe o siguranță strictă a prelucrării datelor cu caracter privat.

Primii paşi – crearea cadrului legislativ, informatizarea dosarelor și crearea de aplicații IT

Implementarea strategiilor e-Health în țările nordice are numeroase trăsături comune. La început, toate țările au creat un cadru legislativ puternic, dedicat serviciilor e-Health. Primul pas a fost informatizarea dosarelor de pacienți și implementarea unei structuri comune de e-Health la nivel național. Interoperabilitatea sistemelor urma să fie asigurată de utilizarea standardelor și de crearea Rețelei Naționale de Informatizare în domeniul Sănătății (National Health Information Network (NHIN). Pasul următor a fost dezvoltarea și implementarea aplicațiilor dedicate utilizatorului final, în primul rând a celor destinate profesioniștilor din domeniul sănătății. Aplicațiile care s-au bucurat de succes în țările nordice includ serviciile de e-prescripție (Danemarca, Suedia), telemedicină, e-consultație, mesajele pe telefon sau e-mail privind rezultatele analizelor medicale și portalurile despre sănătate dedicate cetățenilor.

Pacienții nu au încă un rol central în e-Health

Există multe elemente pozitive în modelul nordic de implementare a strategiei de e-Health. În primul rând, inițiativele au fost ușor acceptate atât la nivel politic, cât și la nivelul profesioniștilor din domeniul sănătății. Toate statele au înțeles de la început că pentru ca sistemul să aibă succes, sunt necesare două condiții iniţiale – informatizarea dosarelor medicale și implementarea infrastructurii de co­mu­ni­cații pentru e-Health. Danemarca și Suedia au înregistrat un succes deosebit în implementarea aplicațiilor care să ușureze munca zilnică a profes­io­niș­tilor din domeniul sănătății, în prezent folosindu-se mai mult de o sută de aplicații.

Din păcate, după mai mult de 15 ani de dezvoltare și implementare, strategia e-Health pare să nu însemne mai mult decât digitalizarea dosarelor medicale, facilitarea accesului personalului medical la ele și dezvoltarea unor servicii sus­ținute de tehnologia informației pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Nu am văzut încă – cel puțin nu pe scară largă – noi modele de lucru, nici o altă schimbare de paradigmă.

Dacă luăm în considerare obiectivele e-Health împărtășite de statele nordice, putem spune că pacienții încă nu au un loc central în implementarea strategiei e-Health; serviciile disponibile până în prezent sunt dedicate medicilor și asistenților medicali. Au fost dezvoltate foarte puține instrumente care să susțină participarea pacien­ților – aceștia pot să ac­ceseze doar anumite părți din dosarul lor medical electronic și să își vizualizeze rețetele prescrise. Deocamdată, nu au existat activități de evaluare a calității sau monitorizare a serviciilor implementate și nu s-au putut măsura beneficiile aduse de serviciile e-Health și de participarea pacienților, reducerea costurilor sau mai buna accesare a serviciilor, obiective propuse inițial.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica,  luna Octombrie 2011.

About Author

Pekka Ruotsalainen

Comments are closed.