Mai mulți bani pentru centrele de permanență

0

Ministerul Sănătății a majorat suma acordată medicilor de familie care fac gărzi în cadrul centrelor de permanență, cu scopul de a stimula înființarea acestora și a degreva, astfel, serviciul de ambulanță și unitățile de primiri urgențe de cazurile mai puțin grave, pentru care nu este necesară acordarea asistenței medicale în sistem de urgență. >>>

În România funcționează în prezent 88 de centre de permanență, bugetul alocat pentru acest an fiind de 21 milioane de lei. Noile reglementări vizează înființarea altor 60 de centre.

“Am prevăzut măsuri care duc la flexibilizarea activității și eliminarea disfuncționalităților în funcțio-narea centrelor de permanență. De asemenea, am suplimentat veniturile medicilor de familie și ale asis-tenților medicali și am prevăzut obligația autorităților locale de a se implica în susținerea acestor uni-tăți, deoarece comunitatea locală este beneficiara directă a serviciilor”, a declarat Attila Cseke, ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății a aprobat Normele metodologice cu privire la asigurarea asistenței medicale primare prin centrele de permanență, care aduce o serie de modificări reglementărilor.

Tarife majorate pentru personalul medical

Conform noilor reglementări, tarifele pentru medicii de familie care efectuează gărzi în centrele de permanență vor fi majorate. Astfel, dacă anterior un medic de familie primea 10 lei/oră din care era obligat să plătească și utilitățile cen-trului, acum va primi o sumă de 12, 8 lei/oră indiferent de gra-dul profesional al medicului, iar tariful asis-ten-ților medicali se va calcula în func-ție de salariul negociat indiferent dacă aceștia se află în contract cu ca-sele de asigurări sau sunt angajați numai în serviciul de gardă. Suma nu va putea fi mai mică de 8 lei/oră. Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar se majorează cu 15%. O altă noutate prevăzută de inițiativa legislativă este aceea că medicii de familie care organizează centrul de permanență în cadrul cabinetului propriu primesc în plus suma de 6,4 lei/oră.

În ceea ce privește înființarea centrelor de permanență, aceasta se va putea face de un grup de șapte medici, față de cinci medici cum era stabilit anterior, astfel încât programul medicilor de familie care ac-ceptă să facă gărzi în centrele de permanență să nu fie încărcat în mod excesiv. În situația în care nu se poate respecta condiția de a se constitui un grup de șapte medici, se pot înființa și centre de perma-nen-ță cu cinci sau șase medici, dacă aceștia sunt de acord și consideră că pot asigura funcționalitatea uni-tății. În situația în care se do-reș-te înființarea unui centru, dar nu-mărul medicilor din zonă este mai mic decât numărul minim de cinci, există posibilitatea de a fi coop-tați medici de familie netitulari de cabinet sau medici rezidenți în anul III de pregătire în medicina de familie.

Înființarea centrelor de perma-nen-ță urmărește și degrevarea acti-vității serviciului de ambulanță. Astfel, dacă centrul de permanență are la dispoziție o autospecială de consultații la domiciliu, activitatea medicilor de familie în afara acestui centru este coordonată de către dispeceratul medical de urgență. Pacienții sau aparținătorii acestora se pot adresa dispeceratului medical de urgență prin numărul unic de apel 112, iar dacă din informa-țiile obținute se apreciază că starea pacientului nu este critică, dispeceratul medical de urgență solicită deplasarea la domiciliu a medicului de familie care efectuează serviciul în regim de gardă în cadrul centrului. În cazul în care pacientul sau aparținătorii acestuia se adresează direct centrului de permanență, solicitând acordarea unei consultații la domiciliu, medicul de familie care efectuează serviciul în regim de gardă în centru se deplasează la domiciliul pacientului numai cu acordul dispeceratului medical de urgență.

Tot ca și element de noutate a fost publicată lista cuprinzând urgen-țe-le medico-chirurgicale pentru care se pot acorda consultații de urgență de către medicii de familie în aceste unități sau la domiciliul pacientului.

Primăriile trebuie să asigure paza

Noile reglementări vizează și implicarea autorităților locale în finan-țarea centrelor, printre obligațiile acestora numărându-se asigurarea personalul auxiliar (îngrijitoare, paznic, registrator medical, după caz), dacă pun la dispo-ziție spațiul, și paza pentru cabinetele care participă la un centru de permanență, indiferent de forma de organizare a acestuia. De asemenea, autoritățile locale trebuie să asigure dotarea minimală, asigurarea utilităților necesare funcționării centrelor de permanență și plata acestora, dacă pun la dispoziție spațiul. <<<

About Author

Comments are closed.