Masterat în Bioinformatică, la Facultatea de Inginerie și IT Târgu Mureș

0

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș oferă, începând cu acest an, programul de studii de masterat  în Bioinformatică, potrivit unui comunicat de presă. Programul aparține domeniului de studiu Informatică, acreditat ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Pentru sesiunea de admitere din septembrie 2020, perioada de înscriere va fi 4 septembrie, ora 8:00 – 8 septembrie 2020, ora 12:00, iar acceptarea în cadrul programului se face pe baza diplomei de bacalaureat și a unui examen de admitere. Durata programului este de doi ani, cu frecvență, iar locurile disponibile sunt 30 pe an.

Dezvoltarea și folosirea unor instrumente software specifice biologiei și științelor vieții și medicinei, precum și formarea de specialiști cu studii de masterat în profesia de informatician, asistent de cercetare în bioinformatică, programatori de aplicații în domeniul medical, specialist în e-sănătate se află printre scopurile noului program de masterat.

Printre competențele suplimentare oferite de Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației față de alte programe de Bioinformatică din țară sunt: aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic-științific pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională, desfăşurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse, utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională.

Studiile de masterat (MSc.) în cadrul specializării de Bioinformatică se pot continua cu studiile universitare de doctorat (PhD.) în cadrul aceluiași domeniu Informatică, sub îndrumarea colectivului departamentului de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.