Mircea Timofte, președinte OAMGMAMR, președinte European Nursing Council: Rolul asistentului medical în pandemia covid-19

0

Mircea Timofte, președinte al organizației profesionale a asistenților medicali și moașelor, peședinte OAMGMAMR (Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România), totodată președinte al organizației profesionale europene, European Nursing Council (ENC), vorbește despre implicarea acestora în contextul provocator al pandemiei, precum și despre recunoașterea și pregătirea profesională a asistenților medicali și moașelor la nivel european.

Pandemia, ajunsă la al patrulea val, a necesitat implicarea în egală măsură a medicilor, dar și a asistenților medicali și moașelor. Ce ne puteți spune despre această implicare?

Una dintre cele mai importante lecții ale acestei pandemii evidențiază rolul critic al personalului medical în asigurarea sănătății și bunăstării indivizilor și comunităților.

În acești aproape doi ani, asistenții medicali și moașele au dovedit că sunt indispensabili în efortul comun de a limita răspândirea virusului Sars Cov2, fiind liantul care a reunit serviciile de sănătate, asigurându-se pe cât posibil că pacienții primesc tratamentul și îngrijirile de care au nevoie în circumstanțele excepționale pe care le-am traversat.

Membrii noștri au luptat în primele linii ale luptei împotriva Covid-19 cu profesionalism, empatie și devotament, de multe ori cu eforturi până la sacrificiu, pentru îngrijirea pacienților în ciuda deficiențelor infrastructurii, epuizării din cauza condițiilor grele de muncă și a lipsei de personal.

În același timp, asistenții medicali și moașele au rămas solidari eforturilor de a asigura continuitatea actului medical, oferind îngrijire și ajutând comunitățile să rămână în siguranță, sprijinind totodată campania de vaccinare. Prin responsabilitate, dăruire și altruism față de semeni, reprezintă modele de inspirație pentru noi toți. Transmit și pe această cale recunoștința mea colegilor mei care au arătat că au un rol vital și incontestabil în dinamica contextelor sociale în care profesează.

OAMGMAMR coordonează profesional activitatea asistenților medicali și moașelor. Ce ne puteți spune pe scurt despre istoricul și rolul acestei organizații?

În acest an se împlinesc 20 de ani de la înființarea, prin lege, a organizației noastre. OAMGMAMR a acționat în spiritul implementării unei culturi a calităţii, care să sprijine îmbunătăţirea practicii şi competenţei profesioniştilor. Deși am început ca o organizație mică, prin calitatea muncii și rezultatele obținute am devenit treptat prezenți, activi și apreciați ca parteneri strategici ai autorităților.

Toate acțiunile Ordinului, de la înființare și până în prezent, au fost axate pe nevoile profesionale ale membrilor săi, urmărind cu prioritate reglementarea și dezvoltarea profesiilor de asistent medical și de moașă. Am urmărit, totodată, să promovăm imaginea organizațională a unui organism de reglementare şi reprezentare eficient şi credibil, un partener instituțional responsabil, care acţionează în acord cu principiile excelenţei şi care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societăţii.

Organizația noastră rămâne astăzi angajată să sprijine eforturile autorităților, asigurând că reglementările privind cele mai bune practici răspund nevoilor și provocărilor extrem de dinamice din practica clinică.

 

Printre sarcinile OAMGMAMR, un rol important îl ocupă pregătirea profesională. Cum s-a desfăşurat aceasta în pandemie?

OAMGMAMR controlează şi supraveghează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

Rolul său fundamental e de a reglementa exercitarea acestor profesii şi de a se asigura că membrii organizaţiei au nivelurile de calificare şi competenţă necesare. OAMGMAMR a elaborat Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, actualizat permanent, în funcţie de nevoile pacienţilor și de evoluţia domeniului de activitate.

În noiembrie 2019, Consiliul Național al OAMGMAMR a reglementat, prin hotărâre, modul de organizare și desfășurare a cursurilor de educație medicală continuă, stabilind principiile fundamentale ale acestora: gratuitatea, incluziunea, abordarea interactivă privind accesul și calitatea serviciilor educaționale oferite.

Interfața facilă de acces și utilizare a platformei de cursuri, asigurarea suportului tehnic și diversitatea temelor cursurilor au fost în centrul preocupărilor noastre. OAMGMAMR și-a respectat angajamentul de a facilita pregătirea profesională, punând la dispoziție mijloace digitale moderne, gratuite și care respectă exigențele UE privind educația medicală continuă.

Platforma națională de cursuri online a OAMGMAMR are în prezent, la un an și jumătate de la lansare, 113.000 de utilizatori, demersul dovedindu-se extrem de oportun, în special în contextul epidemiologic actual.

 

Asistența medicală se desfășoară în echipa medic – asistent, de buna colaborare depinzând succesul și, evident, viața pacientului. Vă rog să ne vorbiți despre acest aspect.

Exercitarea profesiei rămâne axată pe furnizarea de servicii de calitate și garantarea siguranței pacientului, dar în egală măsură sunt importante capacitatea membrilor echipei medicale pluridisciplinare de a acționa eficient, de a comunica profesionist, de a gestiona relații și informații. Toate trebuie reflectate adecvat în politicile publice pe care le dezvoltăm. Mai mult ca oricând, în cadrul paradigmei “Pacientul – în centrul sistemului”, modelul de furnizare de servicii de îngrijiri trebuie să se concentreze pe rolul echipelor multidisciplinare în cadrul cărora asistenții medicali joacă un rol esențial.

 

Sunteți președintele OAMGMAMR, dar și Asistentul Șef din cadrul Ministerului Sănătății. În ce măsură această dublă calitate îi ajută pe membrii organizației?

Avantajele acestei calități pot fi privite dintr-o dublă perspectivă. Prima e derivată din beneficiile participării în calitate de asistent șef la reuniunile, întrunirile și forumurile de profil organizate la nivel european și internațional. Rezultatele dezbaterilor internaționale nu trebuie să rămână la nivelul strategic al deciziei de politici, ci trebuie diseminate la nivelul celor implicați în plan operațional. Totodată, e deosebit de important ca aceștia să fie permanent informați și conectați realităților și perspectivelor europene și internaționale cu privire la profesia de asistent medical și moașă.

Apreciez că prin participarea mea ca asistent șef la aceste sesiuni, am facilitat o racordare rapidă la agenda internațională și transpunerea mai rapidă în practica clinică a recomandărilor.

O a doua perspectivă este că această dublă calitate a permis un dialog eficient, mai aplicat și mai informat privind provocările asistenților medicali, și a fundamentat decizii și politici care s-au bazat pe realitatea și provocările profesiei.

 

Buna pregătire a asistenților medicali și moașelor din România este recunoscută, foarte mulți activând în Europa și pe alte continente. Un rol important în această realitate l-a avut și OAMGMAMR, prin stabilirea curriculei și a programului de pregătire profesională.

Bazele programului de pregătire profesională au fost puse încă din 2001, în cadrul Convenției de înfrățire instituțională din cadrul Programului PHARE de aderare la Uniunea Europeană, când alături de experți francezi, specialiștii OAMGMAMR au lucrat la curricula pentru pregătirea asistenţilor generalişti şi a moaşelor, astfel încât să corespundă cerinţelor din statele UE.

Acest grup, din care am făcut și eu parte, a avut în vedere pregătirea procedurii de autorizare a asistenţilor generalişti şi a moaşelor. Cele două proiecte au fost punctul de plecare pentru elaborarea legii care reglementează astăzi profesia noastră. De atunci, organizația a contribuit continuu la propuneri de schimbări de legislație și de armonizare a legislației cu cea europeană.

O altă realizare importantă a fost obținerea recunoașterii automate pentru asistenții medicali cu formare anterioară aderării, o prioritate a agendei de reprezentare europeană a conducerii OAMGMAMR. Ne-am implicat alături de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Sănătății, participând la negocieri, la organizarea sesiunilor de formare-formatori, la elaborarea proiectelor normelor de implementare și la avizarea acestora.

Obiectivul urmărit de România a fost de a organiza un program special pentru ca formarea asistenților medicali generaliști, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, să îndeplinească cerinţele minime prevăzute de directiva europeană în vigoare, iar absolvenții cursurilor să beneficieze de recunoaștere automată pe teritoriul UE, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale, fără a mai fi nevoie de măsuri compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice sau alte examene). Astfel, profesioniștilor care au obținut calificările înainte de aderarea României la UE urma să li se permită, ulterior finalizării programului, să își revalorizeze calificările pentru a respecta aceste cerințe minime la nivelul UE. În urma unui proces de consultare intens cu reprezentanții Comisiei Europene, a fost definit un program de revalorizare pentru a acoperi lacunele identificate în programul de formare.

România a pus în aplicare programul final pentru asistenți medicali prin intermediul Ordinului comun nr. 4317/943/2014. Prin Ordinul nr. 5114/2014 a fost  aprobată Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită înainte de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar.

O altă inițiativă importantă a fost materializată prin Ordinul nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale.

În contextul complicat generat de criza pandemică, investiția în educație e un factor determinant pentru creșterea calității actului medical, iar preocuparea pentru dezvoltarea competențelor și abilităților adaptative ale asistenților medicali și moașelor este oportună și necesară.

Dincolo de impactul intens resimțit în aceste luni dramatice al contextului epidemio­logic, nu trebuie ignorat că nevoia de servicii de îngrijire a sănătății va continua să crească, odată cu povara bolilor netransmisibile, cu îmbătrânirea demografică, iar populația va cere din ce în ce mai mult asistenților medicali să satisfacă aceste nevoi, de la îngrijirea primară și preventivă la sănătatea mintală, la asistență neonatologică sau ATI.

Profesioniștii noștri vor avea un rol cheie în echipele de îngrijire a sănătății. Pentru a oferi rezultate de sănătate de calitate, asistenții medicali ar trebui să îndeplinească cerințe suplimentare de practică educațională și clinică pentru a-și valorifica competențele și abilitățile.

De la operaționalizarea programelor și până în prezent, 769 de asistenți au finalizat programe de reconversie și 4731 au absolvit programe de specializare într-o gamă largă de specialități medicale – îngrijiri paliative, psihiatrie, stomatologie, asistență medicală comunitară, neonatologie, anestezie și terapie intensivă, pneumologie, anatomie patologică, geriatrie și gerontologie, diabet, oncologie, nefrologie/ hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie.

 

Ce ne puteți spune despre colaborarea cu alte organizații profesionale de profil din lume?

OAMGMAMR a dezvoltat treptat o importantă activitate de reprezentate externă. Din 2006, Ordinul este membru al Consiliului European al Asistenților Medicali (ENC), unde am fost ales succesiv vicepreședinte și ulterior președinte al ENC, funcție pe care o exercit și în prezent.

Din 2007 Ordinul este notificat la Comisia Europeană ca autoritate competentă prin care se asigură schimbul de informații și participă, prin reprezentanții săi, la lucrările Comisiei Europene cu puncte de vedere legate de profesie, pentru modificarea legislației europene în materie. Din 2010, în calitate de autoritate competentă, Ordinul a constituit la nivelul său Comisia de recunoaștere a calificărilor profesionale ale asistenților medicali, încheind un protocol cu Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, pentru asistenții medicali care vin din alte state membre UE.

Din 2015 suntem membru ICN, iar în 2019 organizația noastră a primit Premiul de Argint în semn al recunoașterii maturității organizaționale, al caracterului inclusiv și al reprezentativității la nivel național. Avem o cooperare strânsă cu Biroul Regional pentru Europa al OMS, relație care a favorizat participarea Directorului Regional Dr. Hans Kluge la București în cadrul Forumului de nivel înalt organizat de noi. Totodată, am dezvoltat un solid parteneriat strategic cu Facultatea de asistenți medicali ai prestigioasei instituții universitare RCSI din Irlanda, precum și cu organzații partenere din Israel, Grecia, Croația, Iordania, sau cu rețele regionale precum Rețeaua Europeană de Sănătate din Sud-Estul Europei.

 

Vaccinarea întregului personal împotriva acestui virus este apreciată ca o condiție esențială pentru a depăși pandemia. Cum s-a implicat OAMGMAMR în creșterea numărului de vaccinați și a testării?

Toate comunicările publice, în calitate de președinte al OAMGMAMR, precum și demersurile organizației, sunt racordate la eforturile organizațiilor internaționale reprezentative de a susține campania de vaccinare atât în rândul personalului medical, cât și al populației.

Fiind una dintre cele mai de încredere profesii, asistenții medicali au oportunitatea și abilitatea de a influența oamenii pe care îi îngrijesc și, totodată, cunoștințele și experiența pentru a informa deciziile politice la nivel înalt. Asistenții medicali și moașele joacă un rol esențial pentru promovarea vaccinării.

În mai 2021, ca președinte al Consiliului European al Asistenților Medicali, am lansat o campanie la nivel european în susținerea beneficiilor vaccinării, fiind sprijinit și de lideri ai profesiei din statele membre. În discursul susținut am pus accentul pe unitate și solidaritate și am promovat vaccinarea ca instrument esențial pentru revenirea la normalitate.

Vaccinarea anti Covid-19 a fost susținută în numeroase intervenții externe avute inclusiv în cadrul cadrul celei de-a 74-a Adunări Mondiale a Sănătății desfășurate în mai 2021 în format online, unde am subliniat necesitatea prioritizării personalului medical la vaccinare, pentru a susține eforturile eroilor din prima linie.

În toate comunicările publice, OAMGMAMR a susținut și promovat vaccinarea ca singurul instrument capabil să limiteze efectele devastatoare ale acestei crize. Organizația a diseminat pe canalele proprii de social media liniile directoare, comunicatele și opiniile competente ale specialiștilor și ale organizațiilor internaționale.

Ca președinte al OAMGMAMR, am participat la grupurile de lucru organizate de Ministerul Sănătății pentru definirea direcțiilor de acțiune în scopul extinderii strategiei de vaccinare. În același timp, membrii OAMGMAMR au susținut activ campania de vaccinare prin participarea în echipele din centrele și maratoanele de vaccinare. Organizația a inițiat reglementările pentru a permite motivarea și remunerarea corectă și transparentă a asistenților care doresc să se implice în campania de vaccinare.

 

Ce vă propuneți pentru viitor? Cu ce probleme vă confruntați? Ce ar mai trebui făcut pentru îmbunătățirea calității actului medical?

Poate cea mai importantă lecție a pandemiei este aceea că sănătatea unei națiuni este puternic corelată cu nivelul și abilitățile profesioniștilor din domeniul sănătății. În această criză de sănătate publică, asistenții medicali au reprezentat o componentă fundamentală a leadership-ului. Această profesie se extinde mult dincolo de obiectivele legate de sănătate și include acei determinanți cu impact asupra sănătății și bunăstării. Profesioniștii noștri sunt martorii realității sociale, sunt vocea individului, a familiilor, a grupurilor și a comunităților.

Modul în care vom valorifica potențialul lor va reprezenta barometrul de pregătire în fața viitoarelor amenințări. Cred cu tărie că vocea asistentului medical e o contribuție esențială la dezvoltarea unei înțelegeri mai bune a sănătății și a îngrijirilor de sănătate, făcându-le mai echitabile și mai inclusive. Investițiile în forța de muncă din sănătate rămân o strategie demonstrată de îmbunătățire a sănătății în cadrul comunităților. Investiția în educația profesională continuă și în dezvoltarea abilităților de lideri este ingredientul cheie care va aduce schimbări reale atât asupra profesiei, cât și asupra impactului și modalității în care aceasta este percepută în societate.

Toate aceste direcții sunt parte a viziunii strategice a OAMGMAMR pentru acțiune viitoare, viziune racordată la direcțiile strategice globale pentru asistenți medicali și moașe 2021-2025 ale OMS, precum și la direcțiile de lucru ale viziunii strategice ICN.

About Author

Silviu Munteanu

Comments are closed.