Nihil nove sub sole…

0

Dr. Sebastian Nicolau

Pentru a nu ştiu a câta oară, recent, încă un post de televiziune – şi mă întreb dacă a mai rămas vreunul fără să o facă – a organizat o aşa-numită “masă rotundă” având ca temă de succes garantat problema aprovizionării cu medicamente a populaţiei.

Pretextul l-a constituit, de astă dată, fatidica zi de 1 octombrie 2010 când, triumfalist, autorităţile au introdus un nou sistem de compensare (al câtelea oare din existenţa de mai bine de un deceniu a caselor de asigurări de sănătate), toate măsurile fiind prezentate ca “noi” şi “binecuvântate” de fiecare dată pentru pacienţi.

Şi de astă dată la “masa rotundă” au fost aleși un moderator “experimentat” şi de “succes” şi reprezentanţi de “soi” ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Ministerului Sănătăţii, producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de medicamente, Colegiului Medicilor, Colegiului Farmaciştilor, medicilor de familie, asociaţiilor de pacienţi, ai “societăţii civile”, persoane neutre şi regret nespus dacă am omis vreo instituţie.

Am avut răbdarea, ca medic, să urmăresc ceea ce se numea “dezbatere” pe care moderatorul, treptat, a scăpat-o din mână. Pe rând, tonul participanţilor a crescut în intensitate şi agresivitate, aceştia evidenţiind talente mai mult sau mai puţin reuşite între acuzatori şi apărători de cauze pierdute. La un moment dat cel ce fusese uitat era tocmai pacientul, ceea ce amintea de vechea zicală “numai biet român săracu’ / înapoi tot dă ca racul”. Pentru că, în esenţă, el era şi pradă, şi condamnat fără drept de apel.

S-a vorbit, voalat sau direct, despre implacabila şi apropiata coplată, unul din blestemele ce se vor abate alături de altele pregătite de autorităţi asupra buzunarului rupt şi gol al pacienţilor şi-n primul rând al vârstnicilor, despre ierarhizarea spitalelor, “duşmanii” de moarte ai Caselor de asigurări de sănătate şi ai Ministerului Sănătăţii, despre programele de sănătate şi promisiuni de finanţare ale acestora, informatizarea instituţiilor de sănătate, cardul de sănătate, descentralizare şi încă multe altele. O bună parte din acestea erau trimise – drept argument de necontestat – la Bruxelles şi puse pe seama unor “Directive” ale Uniunii Europene, noul jandarm al timpurilor actuale, cel mai puternic şi de neînfrânt din câte-au existat vreodată.

Şi s-a mai glăsuit despre imposibilitatea punerii în aplicare a bunelor intenţii cu care este tot mai pavat iadul actual, şi anume lipsa de fonduri şi de finanţare care a dus la creşterea fără precedent a arieratelor şi a datoriilor faţă de firmele de medicamente şi de farmaciile care dau faliment, autorităţile milogindu-se pentru o păsuire care în mod logic nu poate fi dusă la nesfârşit…

…Şi încă de multe altele s-a vorbit în această platitudine udată cu apă plată, în care s-au bătut câmpii agriculturii româneşti cu cele trei milioane de hectare nelucrate, fiecare dintre participanţi auzindu-se singuri, într-un fel de “monolog în Babilon”.

Pentru că nu s-a vorbit în niciun moment despre cel mai scăzut PIB pentru sănătate din Europa şi perspectivele sale, despre ce s-a făcut de-a lungul anilor cu bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care a fost execuţia sa – pentru a fi cunoscută de contribuabili -, de ce CNAS n-a fost lăsată autonomă ci trecută sub control politic, de ce elementul politic a maculat haina albă hipocratică la toate nivelurile, intoxicând şi anulând valori, de ce au fost atâtea fluctuaţii la conducerea CNAS şi a Ministerului Sănătăţii etc.

Și, încă odată, multe altele conştient evitate de protagoniştii din umbră a “meselor rotunde” care nu hrănesc, ci intoxică

About Author

Comments are closed.