Noi iniţiative legislative privind domeniul medical

0

În rândurile care urmează vom analiza noi iniţiative legislative referitoare la optimizarea politicii medicamentului, lupta împotriva efectelor cancerului de sân şi facilitarea accesului la unităţile de urgenţă a autovehiculelor specializate.

Centralizarea consumului de medicamente din spitale

Toate unitățile sanitare cu paturi vor avea obligația de a raporta trimestrial date privind consumul de medicamente, conform unui proiect de Ordin aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS). Raportarea urmează să fie făcută până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului.

Ordinul vizează centralizarea consumului din spitale și urmărește evaluarea corectă a consumului şi necesarului de medicamente. În momentul de faţă, datele privind consumul de medicamente în ambulatoriu pot fi centralizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), însă pentru medicamentele utilizate în spital informaţiile sunt limitate.

Informaţiile obținute vor fi utile şi pentru evaluarea consumului de medicamente pentru nevoi speciale, deoarece au existat situaţii în care cantitatea achiziționată a fost supraevaluată, conducând la pierderi însemnate prin constituirea unor stocuri de medicamente care au expirat.

Datele vor fi raportate către Centrul Național pentru Organiza-rea și Asigurarea Sistemului Informa-țional și Informatic în Domeniul Sănătății București, care le transmite MS în șapte zile de la raportare.

Proteze de sân gratuite pentru pacientele cu cancer

Un nou proiect pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate dă dreptul pacientelor care au suportat o operație de mastectomie unilaterală sau bilaterală să primească proteze de sân gratuite. Pacienta are dreptul și la înlocuirea anuală a acesteia. În România, cancerul de sân constituie cea mai frecventă cauză de deces în rândul femeilor diagnosticate cu cancer și ocupă locul trei în categoria cauzelor de deces ale persoanelor cu cancer, în general.

Actualele prevederi legislative din România au în vedere doar depistarea și tratamentul cancerului, ocupându-se în puține cazuri de consecințele permanente pe care pacientul le suferă după vindecare.

Cu titlu de protecție a persoanelor care suferă de cancer amintim O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Ordinul nr.762/1.992/2007 privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Contractul-cadru nu prevede rambursarea costurilor pentru achiziționarea unei proteze de sân.

Legislația franceză consacră în mod expres acoperirea costurilor protezelor de sân de către casele de asigurări, cea a Marii Britanii prevede în plus și acoperirea costului perucilor necesare persoanelor care suferă de anumite maladii, iar exemplele pot continua din legislația spaniolă și cea portugheză.

Proiectul nu este susținut de către Guvern, fiind considerat nesustenabil în momentul de față de către bugetul de stat. Se află în dezbatere în Camera Deputaților, fiind trimis și spre avizare la Comisii.

Elena Sima, avocat, Societatea Civilă de Avocați “Șerban Mareș și asociații”

esima@serbanmares.ro

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.