Noi reglementări privind soluţionarea cazurilor de malpraxis

0

Elena Sima, avocat, Societatea Civilă de Avocaţi “Serban, Mareş şi asociaţii”

esima@serbanmares.ro

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare ori farmaceutice.

Î

n cursul anului trecut, numai la nivelul Bucureştiului au fost formulate 270 de acuzaţii de malpraxis la adresa cadrelor medicale. Dintre acestea, numai în trei cazuri specialiştii şi-au pierdut dreptul de a profesa, iar 135 de dosare au fost soluţionate. Din acestea, 91 de decizii au fost în favoarea medicilor, în restul cazurilor cei sancţionaţi alegându-se mai ales cu amenzi sau mustrări.

Ministerul Sănătăţii continuă procesul de modificare a prevederilor legale privind soluţionarea cazurilor de malpraxis, prin instituirea unei noi obligaţii în sarcina comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, după ce în luna mai a trimis Parlamentului spre dezbatere, în regim de urgenţă, un proiect pentru soluţionarea mai facilă şi mai rapidă a acestor cazuri.

Sesizările de malpraxis,  raportate lunar la  Ministerul Sănătăţii

Comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul direcţiilor de sănătate publică vor avea obligaţia să raporteze lunar Ministerului Sănătăţii situaţia sesizărilor primite şi modul de soluţionare al acestora.

Propunerea este introdusă de către un nou ordin semnat de Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, care completează Ordinul nr. 1343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis. În momentul de faţă ordinul se află pe pagina de web a ministerului, secţiunea transparenţă decizională, pentru dezbatere publică.

p61

Medierea asigură   o soluţionare mai rapidă  a cazurilor de malpraxis

Anterior elaborării acestui ordin, la sfârşitul lunii mai, Ministerul Sănătăţii a propus reglementări noi care să conducă la întărirea rolului şi‑a atribuţiilor Comisiilor de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, dar şi la soluţionarea mult mai rapidă a acestora.

Propunerea Ministerului Sănătăţii introduce prevederi prin care prejudiciile stabilite de Comisiile de malpraxis ale Direcţiilor de Sănătate Publică se vor putea rezolva pe cale administrativă, prin înţelegere între persoana prejudiciată de actul de malpraxis sau aparţinătorii acesteia şi furnizorul de servicii medicale, preîntâmpinând astfel un proces în faţa instanţei de judecată, care poate avea o durată îndelungată şi care antrenează costuri suplimentare.

De altfel, medierea reprezintă o tendinţă la nivelul tuturor statelor Uniunii Europene în soluţionarea cazurilor de malpraxis.

Tot ca un element de noutate, decizia Comisiei va trebui să se pronunţe şi asupra circumstanţelor, a cauzelor, a naturii şi întinderii prejudiciilor produse pacienţilor, şi nu numai asupra faptului dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis, aşa cum s-a întâmplat până în prezent.

De asemenea, s-a propus ca la dezbaterile Comisiei de malpraxis să participe şi un reprezentant al societăţii de asigurări. Astfel, în cazul în care Comisia stabileşte că există un caz de malpraxis, asiguratorul va face o ofertă celui prejudiciat pentru a se încheia o înţelegere.

În cazul în care cel prejudiciat nu este de acord cu oferta asiguratorului, atunci există posibilitatea soluţionării conflictului între cel prejudiciat şi furnizorul de servicii medicale, pe baza medierii realizate de către mediatori autorizaţi, angajaţi de Direcţiile de Sănătate Publică.

De asemenea, s-au găsit soluţii pentru evitarea situaţiilor în care activitatea Comisiilor de malpraxis se blochează din cauza lipsei experţilor judeţeni pentru anumite specialităţi, sau din cauza refuzului acestora de‑a analiza activitatea colegilor din aceeaşi unitate sanitară. Astfel, s-a stabilit o listă naţională de experţi care pot fi consultaţi, iar un expert înscris în cadrul listei naţionale va avea competenţa de a expertiza cazurile apărute la nivelul oricărui judeţ.

Conform noii propuneri legislative, furnizorii de servicii medicale vor avea obligaţia să furnizeze informaţii privind procedurile şi tratamentul administrat persoanei care se consideră victimă a unui act de malpraxis în termen de 15 zile de la data depunerii unei cereri.

Șerban, Mareș & Asociații

Adresa: Hotel Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, București

Telefon: (+40) 31 805 92 89/ 90/ 91
Fax: (+40) 31 805 92 92
e-mail: office@serbanmares.ro www.serbanmares.ro

About Author

Medica Academica

Comments are closed.