Noi reguli de autorizare pentru furnizorii privaţi de servicii de urgenţă

0

Conform Proiectului de Strategie pentru perioada 2008-2010, Ministerul Sănătăţii Publice îşi propune îmbunătăţirea generalizată a stării de sănătate a populaţiei prin realizarea unui sistem de sănătate compatibil cu sistemele de sănătate din UE. Unul dintre obiectivele generale se referă la creşterea accesibilităţii la serviciile medicale.

În cadrul acestui efort de modernizare, Ministerul Sănătăţii a emis o serie de ordine menite să crească eficienţa şi calitatea serviciului de ambulanţă, atât cel public cât şi cel privat.

În acest sens, au fost elaborate:

• noi norme metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi a celui al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)

• un ordin care reglementează transportul pacienţilor care nu se află în stare critică

• a fost înfiinţat Serviciul de Ambulanţă Unic Bucureşti-Ilfov

Autorizarea furnizorilor de

asistenţă medicală de urgenţă

Noile reglementari privind autorizarea furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă au fost necesare deoarece ordinele anterioare nu prevedeau criterii bine definite de autorizare. Aceste norme abrogă reglementările anterioare.

Conform actualelor reglementări autorizarea furnizorilor de servicii de urgenţă se face pornind de la realitatea fiecărui serviciu, în condiţiile în care furnizorul trebuie să aibă un număr de medici bine pregătiţi, aparatura necesară, o foarte bună organizare şi o dotare conform standardelor. Există standarde minime legale ce vor trebui respectate atât de serviciile publice, cât şi de cele private.

Normele prevăd autorizarea furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, iar autorizarea se va face de către o comisie pe baza unor criterii clare. Comisia de autorizare este numită de Direcţiei de Sănătate Publică acesteia, şi este alcătuită din reprezentantul acesteia, un inginer şi doi medici care sunt selectaţi dintr-o listă stabilită. În componenţa Comisiei intră medici din alte judeţe, şi nu din judeţul care cere autorizarea furnizorului. Opinia Comisiei este supusă avizării secretarului de stat/
/subsecretarului de stat cu atribuţii în domeniu de la nivelul Ministerului Sănătăţii. Perioada iniţială de valabilitate a autorizaţiei este de trei ani, ea putând fi prelungită cu încă cinci ani în urma unui raport favorabil de inspecţie.

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

Elena Sima, avocat, Societatea Civilă de Avocaţi ”Şerban, Mareş şi Asociaţii”

About Author

Medica Academica

Comments are closed.