Noutăți în normele de aplicare a contractului-cadru

0

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a propus o serie de noutăți în proiectul normelor metodologice de aplicare în 2019 a Contractului-cadru pe care le va discuta în această săptămână cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale  reprezentative din domeniul medical.

Majorarea de la 60 la 90 de zile a termenului de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice în cazul persoanelor asigurate cu boli cronice se numără printre modificările propuse, alături de renunțarea la obligativitatea reconfirmării biletului de trimitere pentru investigații de înaltă performanță în ambulatoriu, în cazul în care în perioada de valabilitate a acestui bilet a survenit internarea în spital a persoanei asigurate. De asemenea, s-a propus introducerea unei adeverințe emise de medicul de familie care să ateste starea de graviditate, în baza căreia beneficiarele de pachet minimal de servicii medicale să poată beneficia de pachetul de bază de servicii medicale pe perioada sarcinii și lehuziei, după depunerea documentului la casa de asigurări de sănătate. O altă propunere vizează majorarea numărului de puncte corespunzătoare serviciilor conexe actului medical ce pot fi prescrise de psihiatrii pediatrici pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.   

Seria de consultări și negocieri continuă până la finalul lunii; pe baza propunerilor formulate de aceste organizații, precum și a celor transmise în cadrul procesului de transparență decizională, va fi definitivat proiectul de act normativ, care se preconizează să intre în vigoare după 31 martie.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.