Număr dublu de contravenţii 
la normele de igienă 
şi sănătate publică

0

În rândurile care urmează vom analiza ultimele noutăţi legislative din domeniul medical privind stabilirea contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică, reglementarea controlului Ministerului Sănătăţii asupra spitalelor private, precum şi pe cele referitoare la trecerea CNAS în coordonarea Ministerului Sănătăţii. >>>

515 contravenţii la normele de igienă şi sănătate publică

Conform noii reglementări referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, numărul faptelor considerate ca fiind contravenţii a crescut de la 281 la 515, practic aproape dublându-se numărul acestora.

Ministerul Sănătăţii a considerat că legislaţia privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice trebuia să fie actualizată, deoarece nu mai suferise modificări substanţiale din anul 1994. Astfel, Legea nr.98/1994 privind contravenţiile la normele de igienă şi sănătate publică a fost abrogată, iar în locul ei Guvernul a aprobat o Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 1 septembrie 2011.

Noua hotărâre reglementează modalitatea de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor cu privire la normele generale igienico-sanitare atât în unităţile care funcţionează în sistemul sanitar, cât şi în cele de folosinţă publică (tabere şcolare, cămine, creşe). Cuantumul amenzilor variază în funcţie de natura şi gravitatea faptei, precum şi după calitatea de persoană fizică sau de persoană juridică a celui tras la răspundere.

Astfel, noua reglementare este mai amplă şi prevede contravenţii şi sancţiuni noi faţă de cea anterioară, ca de exemplu: contravenţii la normele privind Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim-ajutor calificat, contravenţii privind folosirea aditivilor şi aromelor alimentare, a enzimelor nepermise în alimente, precum şi contravenţii privind comercializarea suplimentelor alimentare care nu respectă prevederile legale în vigoare.

Rezultatul final al modificărilor vizează o mai bună protecţie a sănătăţii publice.

Unităţile sanitare private, controlate de către Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii va avea dreptul de a efectua controale în orice unitate sanitară publică sau privată, conform noii Ordonanţe a Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 607 din 29 august 2011.

Ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a asigura garantarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, iar prin măsurile stabilite prin noul act normativ se urmăreşte tocmai păstrarea atribuţiei de control asupra unităţilor sanitare, indiferent de reţeaua din care fac parte, fie că aceasta este publică sau privată.

Şi anterior emiterii noii ordonanţe, inspectorii sanitari aveau acces în unităţile sanitare cu paturi, dar competenţele acestora de control erau mai restrânse. Astfel, deseori se întâmpla ca activitatea echipelor de control să fie restricţionată de personalul medical sau nemedical, iar această restricţionare nu putea fi sancţionată.

Noua ordonanţă permite controlul mixt, echipele de control fiind alcătuite din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai altor instituţii din subordinea acestuia, astfel încât activitatea de control să fie efi­cien­tizată.

Ministerul Sănătăţii coordonează sistemul de asigurări de sănătate

Ministerul Sănătăţii coordonează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform unei Ordonanţe de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 647 din 9 septembrie 2011. Cordonarea are drept scop eficientizarea sistemului de asigurări de sănătate prin aplicarea politicilor în domeniul sanitar aprobate de Guvern.

Ordonanţa reglementează mai multe situaţii în care CNAS solicită avizul Ministerului Sănătăţii. Astfel, proiectele de acte normative ela­borate de către CNAS pentru asi­gurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu incidenţă asupra Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, vor purta avizul Ministerului Sănătăţii. De asemenea, CNAS va solicita avizul ministerului înaintea depunerii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanţelor Publice. <<<

About Author

Comments are closed.