Ordonanța care reglementează concediile medicale, aprobată de Guvern

0

Persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă din cauza unor boli obișnuite sau accidente în afara muncii, pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal, vor beneficia de aceleași drepturi și de același nivel al indemnizației aflată în plată până la 1 ianuarie 2018, potrivit unei ordonanțe de urgență inițiate de Ministerul Sănătății (MS) și aprobate de Guvern.

Măsurile sunt tranzitorii și se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă, potrivit unui comunicat de presă al MS.

Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizației, se plafonează contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel încât, să se mențină indemnizațiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul persoanelor care au primit indemnizații diminuate până la aplicarea măsurilor adoptate astăzi, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declarației rectificative și plătește diferențele de indemnizații persoanelor în drept până la 31 martie 2018.

Totodată, potrivit ordonanței de urgență, în primul semestru al anului 2018 se va menține reglementarea care s-a aplicat până la sfârșitul anului trecut, anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Începând cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Excepție vor face în continuare indemnizațiile aferente concediilor medicale acordate pentru afecțiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgente medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără sa fie necesar stagiul de cotizare.

Tratament prelungit în străinătate pentru victimele din Colectiv

Actul normativ prelungește perioada de acordare a tratamentului în străinătate, în unități sanitare de stat sau private, până la finalul anului 2020 pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv din București. În prezent, mai au nevoie de îngrijiri medicale 23 de persoane.

De asemenea, ordonanța de urgență reglementează modul în care administraţia publică locală poate participa la finanțarea serviciilor de asistență medical în unitățile de învățământ cu sume alocate din bugetul local pentru plata cheltuielilor de personal. Alte reglementari clarifică și debirocratizează modul de prescriere și obținere a tratamentelor și dispozitivelor medicale necesare asiguraților.

Telemedicină rurală

Ordonanța de urgență prevede ca, până la finalul anului 2018, va fi implementat sistemul informatic de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al apărării, care va face parte din sistemul informatic şi informaţional din sănătate. Acest proiect va fi implementat etapizat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Sistemul informatic şi informaţional din sănătate va cuprinde raportările şi bazele de date din domeniul sanitar și va permite acordarea serviciilor medicale la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne, creând o legătură între cabinetele medicilor de familie din mediul rural și medicii specialiști din spitalele județene/ instituțiile sanitare. Sistemul informatic de telemedicină al apărării va face posibilă acordarea serviciilor medicale la distanță între structuri de medicină operațională, structuri medicale din cadrul unităților militare și unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.