PE – rezoluţie pentru reducerea inegalităţilor în sănătate

0

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie pentru “Reducerea inegalităţilor în sănătate în Uniunea Europeană”, cerând statelor membre să abordeze problema inegalităţii în accesul la serviciile medicale pentru migranţi, în special pentru cei fără documente. Rezoluţia a fost adoptată cu 379 de voturi pentru, 228 împotrivă şi 49 de absenţe. Deşi textul nu este cu caracter de lege ci are un character de recomandare, reprezintă un semnal clar pentru guvernele statelor member de a proteja dreptul la sănătate al migranţilor, în special al femeilor însărcinate şi al copiilor.

PE cheamă statele membre “să se asigure că cele mai vulnerabile grupuri, inclusiv migranţii fără acte, beneficiază de un acces echitabil la serviciile de sănătate”, şi să “se asigure că toate femeile însărcinate şi copiii, indiferent de statusul lor, au dreptul şi beneficiază efectiv de protecţie socială, aşa cum e definită în legislaţia naţională”.

Rezoluţia este rezultatul mai multor ani de eforturi depuse de organizaţii de migranţi, factori de decizie din domeniul politicilor sanitare şi susţinători, care s-au reunit în decembrie 2010 la dezbaterea publică a documentului, organizată de Médecins du Monde, reţeaua HUMA, PICUM, the European Women’s Lobby şi a Reţelei Europene Anti-Sărăcie (EAPN).(D.B.)

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.