Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală

0

Despre acest demers am stat de vorbă cu Gral (r) Prof. Dr. Doc. Vasile Cândea, MD, Ph D, DrHC, Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

 

Cât este de necesar un asemenea demers?

Cultura tradiţiei şi a patrimoniului reprezintă o permanenţă a civilizaţiei umane, care demonstrează o dată în plus universalitatea istoriei, construită şi evidenţiată prin patrimoniu.

Dimensiunea românească, respectul şi datoria naţiunii noastre pentru istorie, tradiţie şi patrimoniu a fost permanent relevată de oameni politici, istorici, scriitori, filozofi, oameni de cultură, savanţi, artişti, academicieni şi profesori.

Câteva nume de referinţă dau semnificaţia majoră a datoriei noastre: Ienăchiţă Văcărescu, George Bariţiu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Mihai Eminescu, Vasile Goldiş, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Dan Berindei, Gavril Cornuţiu şi mulţi alţi oameni de seamnă ai României.

Ce îşi propune nouă rubrică?

Rubrica Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală reprezintă o necesitate, pentru că este esenţial să relevăm, în ţară şi străinătate, contribuţia de marcă adusă de savanţii români de-a lungul timpului în cultura şi civilizaţia umanităţii.

Realizăm în acest mod un important act de cultură identitară, de respect pentru viaţa şi opera savanţilor români, un act de restituţie a progresului pe care l-au înscris în ştiinţă şi medicină şi, nu în ultimul rând, de promovare a excelenţei româneşti şi a României în lume, într-o societate şi civilizaţie globalizată şi mondializată, în societatea contemporană a cunoaşterii.

Rubrica AOŞR va fi susţinută de Profs. Habils. DrsHC. Drs. Dan Riga şi Sorin Riga – membri titulari ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cunoscuţi şi ca “echipa Drs. Riga”. Cunoscuţi pe plan internaţional în neuro-ştiinţe, medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii, cu o continuitate scientometrică remarcabilă, de peste 40 de ani, citaţi din 1974 în peste 65 de titluri diferite de reviste internaţionale şi în peste 70 de tratate, majoritatea americane, fraţii Riga sunt nume autorizate pentru a reaminti conştiinţei publice contribuţiile de marcă ale medicinei româneşti la cea mondială.

Pe plan naţional remarcăm în mod obiectiv experienţa şi rezultatele obţinute de echipa Drs. Riga în acest domeniu prioritar pentru cultura şi ştiinţa românească: tripla restituţie – istorică, morală şi de patrimoniu – a lui Al. Obregia (1995-1998), realizarea a patru capitole definitorii în Enciclopedia Medicală Românească (2009), precum şi numeroase lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi capitole tematice din monografii de profil (2009-2014).

Cu ce personalităţi ne vom întâlni?

“Serialul” AOŞR începe cu ştiinţele medicale prin care România, ca ţară, a fost cunoscută, apreciată şi promovată în întreaga lume – gerontologia, geriatria, neuro-ştiinţele, medicina anti-îmbătrânire şi ştiinţele longevităţii.

Prima evocare – restituţie va fi a savantului Ilia I. MECINIKOV (1845-1916), laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (1908), revendicat de patru naţiuni – ruşi, ucraineni, evrei şi francezi – şi, în contradicţie cu realitatea şi evidenţele istorice, nu şi de români.

Lucrarea AOŞR va demonstra ascendenţa nobiliară românească (Nicolae MILESCU-SPĂTARUL) a laureatului Nobel, ascendenţă afirmată în mod repetat şi cu mândrie de însuşi savantul Ilia. I. MECINIKOV.

În concluzie, subliniez că AOŞR realizează – conform statutului său – înscrierea în patrimoniul universal al ştiinţei şi culturii româneşti, printr-un complex program de restituţie şi istorie a ştiinţelor: simpozioane aniversare, omagieri UNESCO, lucrări şi tratate în domeniu, conferirea de titluri post-mortem, congrese anuale AOŞR şamd. În această multitudine diversificată de modalităţi se înscrie şi noua rubrică a revistei Medica Academica, Premiere româneşti în ştiinţa şi medicina universală. n

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.