Primul Tratat de Diabet Zaharat, Nutriţie, Boli Metabolice 
din literatura medicală românească

0


Primul Tratat de Diabet Zaharat, Nutriţie, Boli Metabolice din literatura medicală românească a fost lansat pe 20 octombrie la Cluj Napoca, la Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Rod al experienței școlii de diabetologie și nutriție clujene, lucrarea a fost coordonată de prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, membru titular al Academiei Române de Științe Medicale și de conf. univ. dr. Gabriela Roman și conf. univ. dr. Ioan Andrei Vereșiu. Lucrarea este concepută în cinci volume, din care au ieşit de sub tipar şi au fost prezentate primele două. >>>


Volumul 1 (834 pagini) cu-prinde o primă par-te introductivă, dar în special o consistentă expunere a Nutriţiei optime a adultului. Această parte a fost coordonată de conf. dr. Gabriela Roman. La primul volum au mai colaborat: Adriana Fodor, Gabriela Ghimpeţeanu, Lăcrămioara Moldovan, Andreia Mocanu, Ancuţa Marian, Livia Duma, Mirela Florea, Silvia Iancu şi Georgeta Inceu.

Volumul 2 (781 pagini) cuprinde următoarele părţi: Obezitatea; Dislipidemiile; Sindromul metabolic; Nutriţia, bolile metabolice şi riscul cardiovascular; Nutriţia, bolile metabolice şi cancerul. Autorii şi colaboratorii acestui volum sunt: Nicolae Hâncu, Cornelia Bala, Adriana Rusu, Cristina Niţă, Anca Cerghizan, Gabriela Roman, Lorant Szentagotai, Alin Ştirban.

Volumele 3 şi 4 sunt dedicate diabetului zaharat, iar volumul 5 cuprinde alte aspecte ale patologiei metabolice. Acestea vor fi lansate în următoarele luni.

“Fiecare act medical trebuie să se bazeze pe cunoştinţă, conştiinţă şi conştiinciozitate. Elaborarea unui tratat într-o specialitate este posibilă când un grup profesional atinge o expertiză corespunzătoare. Colectivul nostru a dobândit această condiţie, astfel încât, continuând benefica acţiune de a publica monografii, am decis elaborarea primului tratat complet al specialităţii diabet, nutriţie şi boli metabolice” a declarat prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, argumentând iniţierea acestui amplu demers.

Ideea este subliniată şi în prefaţa semnată de coordonatori: „Elaborarea unui tratat într-o specialitate este posibilă când un grup profesional atinge o expertiză corespunzătoare, dublată de curajul extrovertirii ei. Tratatul este în primul rând un concept, validat apoi într-o sinteză teoretică şi practică, bazată pe o  îndelungată experienţă clinică. El este necesar pentru că sintezele conceptuale, într-o specialitate atât de dinamică, devin obligatorii pentru cei ce îşi asumă rolul de protagonişti. Misiunea Tratatului este să contribuie la optimizarea actului medical din specialitatea noastră şi, prin aceasta, la sănătatea celor pe care îi îngrijim”.

Primele două volume prezentate au o concepţie unitară, urmăresc aplicabilitatea practică a informaţiilor, cuprind capitole originale (de exemplu, capitolul Cancer, nutriţie şi bolile metabolice). Un plus este stilul de redactare, cursiv, elegant şi alert şi cu o terminologie unitară. Lucrarea se bucură de o iconografie foarte bogată și este important de menţionat că referinţele au fost actualizate până în luna august 2010.

Tratatul de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice reprezintă o reușită importantă a medicinei clujene, autorii fiind formaţi în mediul de înalt profesionalism de la Centrul de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice Cluj Napoca, instituţie care şi-a câştigat un binemeritat renume internaţional. <<<

Autorii au dedicat Tratatul de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice memoriei lui Iuliu Haţieganu, fondatorul Şcolii de Medicină din Cluj, de la naşterea căruia s-au împlinit în acest an 125 de ani.

Delia Budurcă

About Author

Medica Academica

Comments are closed.