Prof. Dr. Adrian Cotîrleț, sau cum poți face performanță într-un spital de provincie

0

În decursul timpului am avut ocazia de a interacționa de mai multe ori și de a urmări pe parcursul anilor activitatea desfășurată la Moinești, atât medicală cât și managerială, de către Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț. Realizările și succesul de care se bucură activitatea colectivului condus de acest reputat chirurg mă determină să consider că reprezintă o ilustrare a unei consacrate expresii românești – “Omul sfințește locul!”

Sunteți unul dintre cei mai vechi și de succes manageri de spital din România. Ce considerați că a stat la bază? 

Începând cu 1 martie 2001 am preluat împreună cu noua echipă managerială Spitalul Municipal de Urgență Moinești, clasificat în prezent la gradul III și acreditat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, un complex multidisciplinar, multifuncțional, care deservește zona de N-V a județului Bacău, cu o populație de 150.000 locuitori. Suntem la 50 km de municipiul Bacău.

Echipa managerială și echipele de la toate nivelele au avut de luptat în primul rând cu schimbarea la nivel de mentalitate și comportament a angajaților. Această etapă a fost foarte importantă, pentru că schimbările ulterioare au fost înfăptuite de către oameni și pentru oameni. Spitalul nostru a fost caracterizat de unul dintre oaspeții noștri de seamă drept “un spital absolut european”.

Am acceptat să fiu manager rămânând însă în primul rând chirurg. Poate că performanţele în chirurgie şi deopotrivă în managementul modern al spitalelor, apreciate şi de către colegi şi de instituţiile din sănătate, ar fi rămas mai puţin cunoscute printre cei din alte specialităţi şi cu atât mai puţin în străinătate – şi, nefiind cunoscute şi promovate, cine să înveţe din această desfăşurare creativă?! – dacă de la o vreme, an de an, nu am  fi organizat Zilele Medicale ale SMU Moineşti. Un element cheie în promovarea imaginii unui spital, iniţial de provincie, ajuns în timp record la standarde europene, reper şi model pentru orice medic şi manager care doreşte să promoveze o schimbare în condiţiile de astăzi din România, a fost organizarea anuală a Zilelor Medicale ale Spitalului.

Sunteți un reputat chirurg dar și faceți și cercetare, sunteți autor al mai multor lucrări publicate în reviste de specialitate. Ne puteți da mai multe detalii?

Cariera profesională de medic a inclus şi dezvoltarea personală pe plan ştiinţific. Îmi propun să mă implic, în continuare, în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editare de cursuri, manuale, îndrumare didactică.

Până la momentul actual, am fost interesat de activitatea publicistică şi de editare a unui material pentru studenţii masteranzi, cât și a altor lucrări. Am publicat patru cărți de specialitate, am urmat peste 50 de cursuri de formare profesională, am publicat 11 articole in extenso în reviste cotate ISI și 48 de articole publicate în reviste BDI, am susținut peste 90 de lucrări la manifestări științifice internaționale și 118 lucrări la manifestări științifice naționale.

Am fost răsplătit cu distincţia de mare onoare “Doctor Honoris Causa”, oferită de Universitatea “George Bacovia” din Bacău pentru întreaga activitate managerială și medicală. Consider că nu e o coincidenţă întâmplătoare, ci reprezintă o nouă deschidere a dezvoltării.

Sunteți unul dintre deschizătorii de drum în laparoscopie, tehnică pe care o folosiți cu succes la Moinești. Vă rog să ne vorbiți despre centrele din țară și de peste hotare care v-au permis pregătirea post universitară în acest domeniu.

La 14 iulie 1995 am introdus o tehnică modernă chirurgicală, revoluționară, care în țară se mai practica doar în cinci spitale, iar în Moldova numai la Sp. Clinic “Sf. Spiridon” din Iași. Am crezut în această metodă nouă și am participat la un curs de perfecționare organizat de UMF Iași, Clinica I Chirurgie, în cooperare cu o asociație belgiană, cu sediul la Anvers, și de atunci am urmat această activitate în laparoscopie.

Pentru a evolua în această tehnică am urmat stagii în Europa și America. În cei peste 27 de ani de chirurgie laparoscopică, în cadrul SMUM s-au efectuat peste 13.000 de operații laparoscopice, cu rezultate prezentate la congrese naționale și internaţionale. Ne-am făcut astfel cunoscută activitatea științifică, permanenta preocupare pentru modernism și ancorarea în tendințele actuale internaționale.

Ultima prezență a fost în noiembrie 2021, la Paris, la prima ediție a Congresului Internaţional al Chirurgiei Francofone. A fost un eveniment organizat de Academia Naţională de Chirurgie a Franței, la Paris, sub patronajul Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, deschis în prezența unor membri ai Guvernului Francez și a Președintelui Academiei Naționale de Medicină. Academia Națională de Chirurgie a Franţei este cea mai veche societate franceză de chirurgie. Are drept predecesor Academia Regală de Chirurgie Franceză, creată în 1731 de Georges Mareschal, primul chirurg al lui Ludovic al XV-lea, și de François La Peyronie, succesorul lui Mareschal.

În cele două zile de congres au fost prezentate 82 de comunicări de către chirurgi din 64 de țări. Am reprezentat România cu lucrarea “Les débuts et l’expérience acquise avec la coeliochirurgie à l’Hôpital d’Urgences de Moinesti, Roumanie (1995-2020)”. A fost dezbătută în cadrul sesiunii “Feedback din experiențe: practici și teritorii”, fiind o prezentare a dezvoltării unui spital municipal, ȋn care se folosește o tehnică chirurgicală inovatoare de peste 20 de ani.

Prima colecistectomie laparoscopică într-un spital neuniversitar din România a fost efectuată la Moinești, pe 14 iulie 1995. A fost începutul unei bune colaborări cu chirurgi din România și din străinătate.

Prima Ediție a Congresului Internaţional al Chirurgiei Francofone 2021 a oferit ocazia unor noi întâlniri ȋntre chirurgii participanți din țările Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, China, Japonia și Africa de Nord. “Chirurgul vorbeşte o limbă universală”, spunea Antoine de Saint-Exupéry.

Ați menționat deja beneficiile evenimentului științific pe care îl organizați anual, “Zilele Spitalului municipal de urgență Moinești”. Ce ne puteți spune despre ediția din acest an?  

Spitalul Municipal de Urgență Moinești, sub patronajul Academiei de Științe Medicale din  România, a Uniunii Medicale Balcanice și a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează în perioada 14 – 16 iulie 2022, cea de-a XVII-a ediție a Conferinței cu participare internațională “Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești”.

Intitulată “Teorie versus practică medicală în abordarea pacientului post-pandemie”, ediția din acest an se adresează profesioniștilor din sistemul medical românesc, factorilor de decizie din Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale, Colegiul Medicilor din România, reprezentanților C.A.S., D.S.P., autorităților locale, managerilor de spitale, medicilor din toate specialitățile, medicilor rezidenți, asistenților medicali și kinetoterapeuților.

Va fi un eveniment organizat pe sesiuni aplicativ-practice și teoretice, reunind practicieni de mare valoare din specialități medico-chirurgicale din țară și străinătate. Câteva nume dintre cei care vor fi prezenți: Prof. dr. Cătălin Loghin, University of Texas Health Science Center, Houston, American Board of Internal Medicine, Conf. dr. Diana Păun, consilier prezidențial, Dep. Sănătate publică, reprezentant al UMF “Carol Davila”, Acad. Prof. dr. Eduard Apetrei, Academia de Științe Medicale, Acad. Prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, Academia de Științe Medicale, Prof. dr. Vasile Astărăstoae, UMF “Gr. T. Popa”, Conf. Dr. Habil. Camelia Diaconu, UMF “Carol Davila”, Prof. dr. Victor Costache, Univ. “Titu Maiorescu” București, Conf. dr. Irina Costache, UMF “Gr. T. Popa”, Prof. dr. Smaranda Diaconescu, Univ. “Titu Maiorescu” București, Conf. Carmen Manciuc, UMF “Gr. T. Popa”, Prof. dr. Victor Costan, UMF “Gr. T. Popa”, Prof. dr. Dan Ungureanu, Univ. “Titu Maiorescu” București, Prof. dr. Dan Cobzeanu, UMF “Gr. T. Popa”, Prof. dr. Nicolae Iordache, UMF “Carol Davila”, Prof. Dr. Mihaela Debița, Univ. “Dunărea de Jos” Galați.

În cadrul conferinței se vor realiza intervenții chirurgicale transmise live și un workshop de gastroenterologie digestivă terapeutică. De asemenea, va avea loc inaugurarea blocului operator aseptic – modernizat cu echipamente și aparatură medicală de ultimă generație, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău și U.A.T. Municipiul Moinești.

Vom încheia un contract de parteneriat cu Institutul Burlo Garofolo din Trieste, Italia, având ca obiectiv dezvoltarea rețelei de asistență medicală pentru a compara și transfera experiențe, reprezentând un pol de atracție pentru pacienți și profesioniști, promovând totodată dezvoltarea unor noi paliere.

Păstrând tradiția, organizăm o masă rotundă intitulată “Strategia Națională în Sănătate”, cu Asociația “Alianța Spitalelor din România”, concretizată într-un grup de lucru cu participarea managerilor de spitale și a reprezentanților Parlamentului și Ministerului Sănătății.

Ne dorim ca Zilele Medicale – deja o tradiţie la Moineşti, suntem la ediția a XVII-a! – să promoveze adevăraţi profesionişti, să ofere modele tinerilor medici, să încurajeze cercetările şi performanţa în medicină, să ofere participanţilor oportunităţi pentru noi colaborări.

Evenimentul este creditat de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenților Medicali, creditele fiind acordate participanților.

Care au fost – și sunt – coordonatele strategice ale dezvoltării Spitalului din Moinești?  

Spitalul Municipal de Urgență Moinești a trebuit să facă faţă unor provocări majore în privinţa rolului şi locului său în cadrul unui sistem destul de greu încercat în ultimii ani.

Calitate, valoare, dedicare către bolnavi – acestea sunt direcțiile spre care ne vom orienta, acestea sunt standardele după care fiecare dintre noi va fi judecat.

Direcţiile de urmat pentru formularea celor mai bune strategii în cadrul procesului managerial al spitalului au fost:

  • adaptarea la mediu, pentru a răspunde prompt nevoilor și așteptărilor pacienților;
  • alocarea resurselor, astfel încât să se poată răspunde cerinţelor de performanţă prin excelenţă operaţională;
  • angajarea pe termen lung, pentru a putea face faţă procesului de schimbare continuă.

Spitalul Municipal de Urgență Moinești și-a propus ca serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în fața altora, atât din sistemul sanitar de stat, cât și din cel privat.

Odată cu integrarea, pacientul se află în centrul atenției, așa cum este deja de mulți ani în țările mai vechi membre ale Uniunii Europene, calitatea actului medical, în toate componentele sale, fiind cea care asigură trăinicia spitalului.

Managementul sistemului de sănătate trebuie abordat în perspectiva schimbărilor induse de noile realități, de creșterea eficienței și îmbunătățirea calității, printr-o colaborare pluridisciplinară în care schimbarea managementului reprezintă catalizatorul succesului.

Ce ne puteți spune despre pregătirea medicilor rezidenți la Spitalul de Urgență din Moinești?

Acum ceva timp, Spitalul a înaintat către Ministerul Sănătății cererea de acreditare pentru includerea în lista unităților sanitare care pot derula programe de rezidențiat în specialitățile anestezie – terapie intensivă și chirugie generală, potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordinul M.S. nr.1879/16.12.2019.

Ca urmare a modalităţii de relaţionare  şi comunicare abordată de conducere cu o serie de centre universitare, la nivelul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti îşi desfăşoară activitatea un număr de 100 medici din care 5 sunt în specialitatea ATI și 6 în specialitatea chirurgie generală, aceștia asigurând profilele serviciilor medicale aprobate în structura secţiilor şi a  compartimentelor. În specialitățile ATI și chirurgie generală sunt medici primari  care dețin și titlul de doctori în medicină.

Acreditarea spitalului pentru pregătirea în rezidenţiat s-a făcut pe baza următoarelor criterii:

– acreditarea de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;

– existenţa responsabililor de formare dintre cei care deţin funcţiile de şef de secţie, şef laborator sau farmacist-şef;

– existenţa îndrumătorilor de rezidenţiat, medici primari sau specialişti, cu experienţă de cel puţin 5 ani în specialitate, care să asigure îndrumarea şi formarea rezidenţilor pe durata modulelor;

– dotarea necesară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate pacienţilor, cu patologii diverse, astfel încât să poată fi asigurată acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidenţiat;

– dovada încadrării de personal specializat, care să îndeplinească atribuţiile ce revin responsabilului de formare şi îndrumătorului de rezidenţiat.

*

Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești

14 – 16 iulie 2022

ediția a XVII-a

 

Program 

 

Joi, 14 Iulie 2022

09:00-15:00: Ziua Asistentului Medical

“Asistentul medical – o forță a schimbării, resursă vitală în acordarea de îngrijiri în sănătate”

Vineri, 15 Iulie 2022

09:00-13:30: Intervenții chirurgicale transmise LIVE

09:00-13:00: Sesiune științifică specialități medicale și chirurgicale

09:00-11:00: Sesiune științifică medici rezidenți

09:00-13:00: Workshop Fiziokinetoterapie

13:00-14:00: Pauză

14:00-16:00: Deschiderea oficială

“Teorie vs. practică medicală în abordarea pacientului post-pandemie”

16:00-18:00: Masă rotundă

“Strategia națională în sănătate”

Sâmbătă, 16 Iulie 2022

09:00-13:00:

Curs – Conf. Univ. Dr. Habil. Camelia Diaconu

“Tratamentul personalizat al HTA în funcție de comorbidități”

Sesiune științifică specialități medicale

Sesiune științifică specialități chirurgicale

14:00: Închiderea reuniunii

Înmânarea certificatelor de participare

About Author

Silviu Munteanu

Comments are closed.