Prof. Dr. Adrian Cotîrleț, Spitalul de Urgență Moinești: Ne-am propus ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale

0

Cum a reușit un spital dintr-un obscur oraș de provincie să fie un exemplu de management, să devină mândria orașului și să-și facă un renume la nivel național este o lecție pe care directorul Spitalului de urgență din Moinești, prof. dr. Adrian Cotîrleț, unul din cei mai “vechi” din România, ar putea să o predea multor manageri de spital. Se poate face ceva și la Moinești, și chiar foarte multe dacă luăm în considerare că numărul pacienților crește an de an și vin oameni din țară ca să se trateze aici. “Faptul că cea mai mare parte vin în urma recomandărilor foștilor pacienți și a colegilor medici de familie ne face să nu obosim în aceste demersuri și să nu dăm înapoi de la țelurile propuse nici măcar pentru o secundă”, spune Adrian Cotîrleț. Obiective?! Ambițioase: “Ne-am propus ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale, etalon al profesionalismului și calității”.

 

Sunteți unul dintre cei mai “vechi” manageri de spital din România, și cu cele mai bune rezultate. Ce ne puteți spune, în general, despre spitalul pe care îl conduceți din 2001.
Începând cu 1 martie 2001 am preluat împreună cu noua echipă managerială Spitalul Municipal de Urgență Moinești, clasificat în prezent la gradul III și acreditat de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, acesta reprezentând un complex multidisciplinar, multifuncțional, care deservește zona de N-V a județului Bacău, cu o populație de aproximativ 150.000 locuitori, fiind amplasat la o distanță de 50 km față de Municipiul Bacău.
Pot spune că Spitalul Municipal de Urgență Moinești a trebuit să facă faţă unor provocări majore în privinţa rolului şi locului său în cadrul unui sistem medical destul de greu încercat în ultimii ani.

Ce capacitate are spitalul?
Avem 36 de secții și compartimente – 414 paturi, spitalizare de zi – 20 de paturi, ambulatoriu de specialitate – 32 de cabinete, Stație hemodializă, Compartiment Primire Urgențe, Laborator de radiologie – imagistică medicală, Laborator de analize medicale acreditat RENAR, Laborator anatomie patologică, Explorări funcţionale, Bloc operator cu 6 Săli de operație, Farmacie, aparat administrativ și un Departament de cercetare acreditat de Autoritatea Națională de Cercetare Științifică și de Academia de Științe Medicale.
Anual se internează în spitalizare continuă și de zi peste 40.000 de pacienți, care provin în proporţie de 13% din Moinești, 80% din judeţul Bacău și 7% vin din alte 34 de județe ale țării. De asemenea, serviciile medicale prestate asiguraților în cadrul ambulatoriului depășesc 100.000 de consultații/ an și peste 30.000 de prezentări în cadrul Compartimentului de Primire Urgențe.
Acest volum de activitate este asigurat de un corp medical profesionist reprezentat de cei 120 de medici primari, specialiști și rezidenți, care asigură toate profilele serviciilor medicale aprobate în structura secțiilor și compartimentelor.

Cu ce patologie vă confruntați?
Prin activitatea sa, spitalul este implicat în coordonarea şi organizarea asistenţei medicale de urgenţă din zonă, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, în supravegherea şi evaluarea situaţiilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
Asigurăm 24 de ore din 24 primirea, investigarea, stabilirea unui diagnostic şi tratamentul definitiv al unor categorii de cazuri critice prin 8 linii de gardă continuă – ATI, Medicină Internă, Chirurgie, Pediatrie, Obstetrică Ginecologie, Urgență, Radiologie, Laborator Clinic – și 3 linii de gardă la domiciliu – Psihiatrie, Ortopedie, Neurologie.
Predomină în special patologia acută, dar spitalul are în structura sa și compartimente de recuperare cardiovasculară, recuperare neurologică, recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, balneofizioterapie, TBC și prematuri, care satisfac nevoia de îngrijire a bolnavilor cronici. Incidența mai mare a bolilor este a celor din sfera digestivă, cardio-pulmonară și renală.
Întrucât numărul solicitărilor de servicii medicale a crescut şi ţinând cont că în ultimii ani ne confruntăm cu o patologie din ce în ce mai complexă, suntem nevoiţi să întreprindem toate demersurile, atât medicale, cât şi organizatorice și administrative, pentru ca toţi pacienţii care se adresează spitalului să fie mulţumiţi de serviciile noastre.
Sunteți unul dintre promotorii chirurgiei laparoscopice în Moldova. Nu demult ați participat la un important congres în Statele Unite. Ce ne puteți spune despre acest eveniment și cum s-a reflectat el în activitatea pe care o desfășurați?
La 14 iulie 1995 am introdus o tehnică modernă chirurgicală, revoluționară pe atunci, care în țară se mai practica doar în cinci spitale, iar în Moldova numai la Sp. Clinic “Sf. Spiridon” din Iași. Am crezut în această metodă nouă și am participat la un curs de perfecționare organizat de UMF Iași, Clinica I Chirurgie, în cooperare cu o asociație belgiană, cu sediul la Anvers, și de atunci am continuat această activitate, laparoscopia. Pentru a evolua în această tehnică am urmat stagii în Europa și în America. În cei peste 20 de ani de chirurgie laparoscopică, în cadrul SMUM s-au efectuat mai mult de 8.000 de operații laparoscopice, iar rezultatele au fost prezentate la congrese naționale și internaţionale. Participarea cu lucrări ştiinţifice ne-a oferit posibilitatea de a ne face cunoscută propria activitate, cu o permanentă preocupare pentru modernitate și ancorarea activității, pe cât posibil, în tendințele internaționale.
Ultima prezență a fost în martie anul acesta, la Boston, la întâlnirea anuală organizată de “Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons”, unde au fost acceptate și am expus două postere – “Laparoscopic cholecystectomy in cirrhotic patients” și “Laparoscopic Experience in Non-Traumatic Abdominal Emergency”.

Cu ce rezultate se poate lăuda echipa pe care o conduceți?
Ne-am propus ca serviciile medicale oferite la Spitalul din Moinești să devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate de pacienți în fața altora atât din sistemul de stat, cât și din cel privat. Astfel, am privit ca pe o oportunitate implicarea extinsă în proiecte de dezvoltare științifice, sociale, economice și culturale la nivel regional şi naţional prin activităţi susţinute de formare continuă.
Faptul că numărul pacienților ce aleg unitatea noastră pentru rezolvarea problemelor de sănătate este în continuă creștere, faptul că cea mai mare parte a lor vin aici în urma recomandărilor foștilor pacienți cât și a colegilor medici de familie ne face să nu obosim în aceste demersuri și să nu dăm înapoi de la țelurile propuse nici măcar pentru o secundă.
Aș sintetiza punctele tari ale echipei noastre de următoarea manieră:
Atenție acordată celor mai bune practici interne și internaționale – pe parcursul anilor am analizat şi adaptat experienţele de succes din ţările Uniunii Europene, Israel și SUA. Vizitele de informare, schimburile de experienţă cu manageri și specialiști din spitalele similare, participările la reuniunile științifice din țară și din străinătate ne-au fost deosebit de utile.
Atenție acordată pacienților – odată cu integrarea europeană pacientul trebuie să se afle și la noi în centrul atenției, așa cum este deja de mulți ani în țările mai vechi membre UE. În opinia mea calitatea actului medical – în toate componentele sale – este cea care asigură trăinicia spitalului.
Atragerea de fonduri necesare dotării cu aparatură – Atragerea de fonduri, în contextul descentralizării preconizate în prezent de legile în vigoare și de Strategia de descentralizare a Ministerului Sănătății, a devenit preocuparea permanentă a echipei manageriale. Este vorba de Fonduri Phare, Fonduri Structurale, Fonduri ale Băncii Mondiale, Fonduri din Donații și sponsorizări, Fonduri de la Bugetul local, Fonduri de la Bugetul de stat – Ministerul Sănătății. Rezultatele acestei permanente preocupări pentru soluții de finanțare nu au întârziat să apară: am reușit modernizarea ambulatoriului integrat în 2010, modernizarea Compartimentului Primiri Urgențe și dotarea cu computer tomograf în 2012, modernizarea compartimentului BFT – sala kinetoterapie în 2014, modernizarea compartimentului de recuperare cardio-vasculară tot în 2014, dotarea cu ecografe multidisciplinare de înaltă performanță 3D/4D și modernizarea secției ATI în 2015. Avem în proiect dotarea cu aparat de Rezonanță Magnetică Nucleară, Sistem de videoendoscopie de înaltă performanță, Osteodensitometru cu raze X, mamograf, ecograf cu elastografie ș.a.
O prezență activă în competiții.
Ne-am propus ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale, etalon al profesionalismului și calității.
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale spitalicești
În 2010 a început Procesul de acreditare, potrivit Legii 95/2006, care este în sine un proces foarte complex ce necesită stabilirea unor categorii de acreditare a spitalelor, definirea și implementarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare, toate acestea având ca obiectiv final îmbunătățirea calității serviciilor medicale spitalicești din România. Astfel, în anul 2011 Spitalul Municipal de Urgență Moinești era singurul acreditat din Moldova de CONAS și între primele 4 spitale acreditate din țară.
O prezență activă în domeniul cercetării medicale.
Spitalul Moinești a decis să fie Centru de cercetare clinică, favorizând continua actualizare și adaptare la ultimele noutăți, mărind astfel capacitatea de asistență medicală. Principalele noastre proiecte de cercetare se referă la:

Colaborarea internațională în cadrul Proiectului HALT-IT începând cu 2014, în care vor fi înrolați în total peste 8 000 de pacienți din 5 țări;

Organizarea anuală a Zilelor Medicale ale SMUM, eveniment științific internațional de prestigiu aflat în acest an la a XI-a ediție, organizat pe 8 și 9 iulie, care deschide oportunități mai largi de informare științifică și care reprezintă o excelentă platformă de informare și formare profesională pentru medici, kinetoterapeuți și pentru asistenții medicali.
În ultimii cinci ani Spitalul nostru a fost reprezentat la Congrese internaționale și diverse Sesiuni științifice cu peste 50 de lucrări, iar medicii noștri au publicat în aceeași perioadă peste 30 lucrări științifice.
Integrarea activităţii de cercetare cu serviciile medicale
Integrarea activităţii de cercetare cu serviciile medicale pe care le oferim se realizează prin acţiuni sistematice efectuate înainte de luarea în îngrijire a pacientului, de punerea unui diagnostic corect şi complet prin implicarea tuturor departamentelor din spital, inclusiv a celor de cercetare clinică şi de laborator, și de administrarea unui tratament foarte eficient inclusiv prin includerea pacienţilor în studii terapeutice. De asemenea, ne străduim să asigurăm condiţii hoteliere la nivelul normelor europene.

De curând, Universitatea din Bacău v-a conferit titlul de “Dr. Honoris Causa”. Ce înseamnă acest titlu? Ce ne puteți spune despre activitatea didactică și colaborările pe acest plan?
Am fost răsplătit cu această distincţie de mare onoare, “Doctor Honoris Causa”, pe care mi-a oferit-o Universitatea “George Bacovia” din Bacău pentru întreaga activitate managerială și medicală. Nu e o coincidenţă întâmplătoare, ci reprezintă o nouă deschidere, o oportunitate de dezvoltare. Acest titlu a mai fost acordat, în cei 25 de ani de existență ai universității, doar către două personalități marcante – Eugen Simion, Președintele Academiei Române, și Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României.
Spitalul Moinești a dezvoltat de-a lungul anilor parteneriate cu instituții de învățământ superior – UMF “Gr. T. Popa” Iași și Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – recunoscute pe plan mondial pentru performanțele obținute în învățământ și cercetare. Ca urmare a acestui parteneriat, în 2010 a luat ființă la Bacău specializarea Asistență Medicală Generală, cursuri de zi, de 4 ani, titlul academic fiind “Licență de asistență medicală generală”. Este o oportunitate pentru cei care lucrează deja în sistem să se perfecționeze, dar și pentru absolvenții de liceu care își aleg această meserie.
A devenit o tradiție manifestarea științifică “Zilele Spitalului Municipal de Urgență Moinești”, organizat în acest an pe 7-8 iulie. Ce ne puteți spune despre acest eveniment?
Devenită tradiţie în lumea medicală românească, Ediția a XI-a a “Zilelor Medicale” ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești se doreşte a fi una de referinţă, acoperind o gamă diversă a activităţilor din domeniul medical şi chirurgical. Astfel, conferinţa va debuta cu lucrări specifice asistenţilor medicali, pentru ca în următoarele două zile să fie prezentate lucrări ştiinţifice adresate medicilor de diferite specialităţi medicale şi chirurgicale, medicilor de familie, medicilor rezidenţi şi kinetoterapeuţilor.
Programul științific include două cursuri de perfecționare, “Infecțiile nosocomiale, mereu în actualitate” și “Sindromul de apnee în somn și bolile cardiovasculare, o asociere nefastă”, susținute de cadre universitare de la UMF “Gr. T. Popa” Iași și UMF “Carol Davila” București. În același timp, vom avea demonstrații operatorii transmise live, un workshop de kinetoterapie și masa rotundă cu tema “Donarea și transplantul de organe în România în anul 2016”, organizată împreună cu Agenția Națională de Transplant. În acest context este important de menționat că în spitalul nostru, de curând, s-a efectuat prima prelevare de organe. Evenimentul va continua cu o sesiune științifică a medicilor rezidenți și cu o sesiune dedicată celor peste 200 de medici rotarieni. În încheiere va avea loc o conferință de management sanitar, unde se vor prezenta soluții și perspective pentru sistemul sanitar românesc, cu participarea unor înalți reprezentanți ai autorităților sanitare.
Vor fi prezente personalităţi de renume – medici, cadre universitare din țară și străinătate: Statele Unite ale Americii, Israel, Uniunea Europeană, din Ucraina și Republica Moldova.
Peste 500 de specialiști sunt interesați să participe pentru a-și completa formarea profesională, pentru a închega noi colaborări cu alți colegi medici de specialitate din centre universitare și pentru a participa la noi proiecte de cercetare. Prin organizarea acestei manifestări suntem interesați să dezvoltăm noi parteneriate și să încurajăm realizarea unor noi proiecte de cercetare, să fim în permanentă concordanţă cu standardele medicale moderne. Este important că acestea se întâmplă într-un ambient relaxat, adecvat schimbului de idei şi opinii.

 

ÎN 2011, SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI ERA ÎNTRE PRIMELE PATRU SPITALE ACREDITATE
DIN ȚARĂ.

 

RECENT, ÎN SPITALUL NOSTRU
S-A EFECTUAT PRIMA PRELEVARE
DE ORGANE.

 

 

1982 – absolvent UMF Iași
1994 – specializări în medicina laparoscopică
1996 – medic primar chirurgie generală
1998 – doctor în medicină
2001 – manager Spitalul Municipal de Urgență Moinești
2014 – profesor universitar, Univ Vasile Alecsandri, Bacău

 

414 paturi

6 săli de operație

120 de medici
heliport

peste 50 de lucrări științifice prezentate la Congrese

peste 30 de lucrări științifice în reviste de specialitate

About Author

Silviu Munteanu

Comments are closed.