Prof. Dr. Corneliu GIURGEA(1923 – 1995), descoperitorul Piracetamului şi al unei noi clase de medicamente în terapeutica mondială

0

Revista Medica Academica continuă să prezinte “filiaţia” românească a tetradei ştiințifice înscrisă la nivel mondial: gerontologie – geriatrie – medicină anti-îmbătrânire – ştiinţele longevităţii. Prezentarea “stelelor” acestui domeniu, începută cu Ilia I. Mecinikov (1845-1916) şi Ana Aslan (1897-1988), continuă cu cea a profesorului Corneliu E. Giurgea (1923-1995).

În demersul nostru suntem conduşi de îndemnul lui Plutarh din Cheroneea (46-127 d.Hr. – scriitor, istoric şi filosof grec, reprezentant al Academiei platoniene), autorul celebrelor Vieți Paralele: să fim ajutați de istorie ca de o oglindă… să se deprindă să primească mereu în suflet amintirile celor mai buni şi mai încercați oameni…

Analizăm, în acelaşi registru de istorie comparată, savanți din perioade şi locuri diferite, “uniți” însă prin acelaşi domeniu al ştiinței, dar şi prin europenizarea şi internaționalizarea pe care au realizat-o în bio-medicină. Dacă Ilia I. Mecinikov a creat în Rusia şi Franța, Corneliu E. Giurgea a marcat istoria ştiinţifică a lumii activând în România şi Belgia.

 

Sorin Riga1, Dan Riga1, Aurel Ardelean1,2, Coralia Cotoraci2

1 Membri titulari ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2 Rector fondator şi Rector al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

 

Personalitatea şi opera savantului Corneliu Giurgea

Corneliu E. Giurgea s-a născut la 6 ianuarie 1923 în Bucureşti, a absolvit în 1949 Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti şi a devenit din 1952 – la numai trei ani de la terminarea Facultăţii, doctor în ştiinţe medicale la Leningrad (azi Sankt Petersburg).

A dobândit o experienţă unică în neuroştiinţe, având ca maeştri somităţi ştiinţifice recunoscute: în URSS pe Acad. P. S. Kupalov (la rândul sau elevul preferat al laureatului Premiului Nobel, I. P. Pavlov), la Institutul de Medicină Experimentală “I.P. Pavlov” din Sankt Petersburg, iar în România pe consacraţii neurologi Acad. A. Kreindler şi Acad. O. Sager. Cunoscător a cinci limbi (engleză, franceză, germană, rusă, română), a promovat succesiv în ierarhia ştiinţifică şi în cea universitară, ajungând şef de secţie la Institutul de Fiziologie al Academiei Române, profesor şef de catedră de Fiziologie normală şi patologică la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti şi secretar general al Societăţii Române de Fiziologie.

S-a afirmat la nivel internaţional din 1962 (la numai 39 ani) în Belgia, unde şi-a dezvoltat conceptele, cercetările şi invenţiile, până la sfârşitul vieţii, pe 30 decembrie 1995, la Bruxelles.

Prin talentul şi munca sa neobosită a devenit o personalitate în cercetarea experimentală (preclinică) europeană şi internațională, realizând valoroase studii, colaborări, lucrări şi tratate. În Belgia – țara care l-a adoptat, datorită excepționalei sale valori şi competenţe – a fost numit şef al Departamentului de Neurofarmacologie (1962-1983), apoi consilier ştiinţific la Departamentul de Cercetare-Dezvoltare al reputatului consorţiu internaţional bio-farmaceutic UCB, Bruxelles, şi şef al Departamentului de Psiho-Biologie la  Institutul “Albert Michotte”. În ceea ce priveşte cariera universitară, a fost profesor la prestigioasa Universitate din Louvain.

 

Conceptul şi strategia nootropă/neurometabolică

Conceptul NOOTROP reprezintă o sinteză neuro-psiho-fiziologică, neuro-metabolică şi farmacologică şi este un sistem organizaţional, integrativ şi dinamic de potenţare homeostatică a scoarţei cerebrale şi a activităţii nervoase superioare şi psihice.

Selecție:

• Vers une pharmacologie de l’activité intégrative du cerveau. Tentative du concept nootrope en psychopharmacologie, Actualité Pharmacologiques, vol. 25, pp. 115-156, 1972;

The nootropic approach to the pharmacology of the integrative activity of the brain, Conditional Reflex, vol. 8, nr. 2, pp. 108-115, 1973;

Spinale Plastizität, Lernen und pharmakologische Reaktivität, pp. 65-74, in: Nissen (ed.), Intelligenz, Lernen und Lernstörungen, Springer, Berlin, 1977;

Nootropic and related drugs interacting with the integrative activity of the brain, pp. 876-881, in: J. Obiols et al. (eds.), Biological Psychiatry Today, vol. B-2, Elsevier North-Holland, Amsterdam, 1979;

Fundamentals to a Pharmacology of the Mind, C. C. Thomas, Springfield, IL, USA, 1981 (Tratat de pionierat şi referinţă în ştiinţa şi medicina mondială, structurat în 10 capitole, 446 pagini şi 866 referinţe bibliografice, publicat în prestigioasa editură americană);

Bases Théoriques et Expérimentales de la Psycho-pharmacologie, Ed. CIACO, 1985;

L’héritage de Pavlov, P. Mardaga, Bruxelles, 1986, 1995.

 

Conceptul şi strategia anti-aging/pro-longevitate

Medicaţia NOOTROPĂ susţine normalitatea cerebrală şi antagonizează etio-patogenic îmbătrânirea cerebrală patologică prin acţiune simultană (binară):

• la nivel neuronal – întăreşte performanţele neurometabolice şi sinteza neurotransmiţătorilor;

• la nivel neurovascular – descreşte viscozitatea sângelui, are activitate anti-plachetară şi creşte perfuzia neurocapilară.

De aceea, terapia nootropă (cu Piracetam şi racetami înrudiţi) reprezintă o strategie anti-aging/pro-longevitate.

Selecție:

The pharmacology of nootropic drugs: Geropsy-chiatric implications, pp. 67-72, in: P. Deniker, C. Radouco-Thomas, A. Willeneuve (eds.), Neuropsy-chopharmacology, vol 1, Pergamon, Oxford, 1978;

Central hypoxia models and correlations with aging brain, pp. 1623-1631, in: P. Deniker, C. Radouco-Thomas, A. Willeneuve (eds.), Neuropsychophar-macology, vol 2, Pergamon, New York, NY, 1978;

Peptides, memory and neuroendocrine correlates, pp. 283-292, in: E. E.  Müller, A. Agnoli (eds.), Neuroendocrine Correlation in Neurology and Psychiatry, Elsevier, Amsterdam, 1979;

Experimental behavioral pharmacology of geronto-psychopharmacological agents (Ch. 11, pp. 461-492), in: F. Hoffmeister, G. Stille (eds.), Psychotropic Agents, Vol. 55, Part II (Anxiolytics, Gerontopsychopharmacological Agents and Psychomotor Stimulants), Springer, Berlin, DE, 1981;

Piracetam compensation of MAM – induced behavioral deficit in rats, in: S. Corkin, K. L. Davis, H. H. Growdon, E. Usdin, R. J. Wurtman (eds.), Alzheimer’s Disease: A Report of Progress in Research, (Aging, vol. 19), Raven Press, New York, NY, 1982;

The next decade in drug treatment of cognitive disorders, pp. 137-146, in: G. Racagni, J. Mendlewick (eds.), Treatment of Age-Related Cognitive Dysfunction: Pharmacological and Clinical Evaluation. International Academy for Biomedical and Drug Research, Karger, Basel, CH, 1992;

Le vieillissement cérébral: normal et réussi, le défi du XXIe siècle. Psychologie et sciences humaines, P. Mardaga, Bruxelles, 1993 (Monografie de referinţă în literatura ştiinţifică mondială, care fundamentează ştiinţele longevităţii).

 

Inventica-terapia nootropă, geriatrică, anti-aging (medicamente/nutriceutice)

Prof. dr. C. Giurgea a revoluţionat terapia encefalo-neuro-psiho-tropă prin descoperirea şi fundamentarea conceptului unei noi clase terapeutice (farmaco-logice) în neuroştiinţe – medicaţia nootropă (nootropics, memory and cognitive enhancers, anti-hypoxic agents, cerebro-metabolism activators, memory and cognitive enhancers,  smart drugs), al cărei prim reprezentant este piracetamul (DCI) – Nootropil® (UCB) – generaţia I.

Derivat ciclic al acidului gama aminobutiric (GABA) – aminoacid neurotransmiţător din creier, piracetam-ul – datorită lipsei de toxicitate, eficacităţii deosebite şi utilizării sale pe scară largă – este produs în numeroase ţări din întreaga lume şi este înregistrat (®) cu peste 50 de denumiri, dintre care cele mai răspândite sunt: Nootropil®, Braintop®, Cerebroforte®, Gabacet®, Memo-Puren®, Nootrop®, Normabrain®, Piracebral®, Psychoton®, Sinapsan®.

Piracetamul se înscrie în terapia cerebrală metabolică, ortomoleculară, nutriceutică, iar prin acţiunile sale realizează cerebroprotecţia multiplă faţă de agresionarea creierului provocată de toxice (alcool, medicamente), traumatisme, boli ale metabolismului, stres, oboseală, hipoxie, ischemie, îmbătrânire normală şi patologică. De aceea, aria sa terapeutică cuprinde geriatria, neurologia, psihiatria, medicina internă şi – ca activator cerebral – tot parcursul vieţii de la copil, adolescent şi tânăr la adult şi bătrân.

Selecție:

Piracetam; Nootropic pharmacology of neurointegrative activity, pp. 223-273, in: W. B. Essman, L. Valzelli (eds.), Current developments in psychopharmacology, vol 3, Spectrum, New York, NY, 1976;

Nootropic drugs and memory, pp. 754-763, in: M. M. Grüneberg, P. E. Morris,  R. N. Sykes (eds.), Practical Aspects of Memory,  Academic Press, New York, NY, 1978.

Prof. Dr. Corneliu Giurgea a brevetat ca invenţii/patente internaţionale 2 (două) medicamente/nutriceutice din clasa terapeutică nootropics/anti-aging:

piracetam (DCI), 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide – Eur. Pat. 1964 şi

etiracetam (DCI), (R)-a-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidine acetamide – US. Pat. no. 4696942, 1987.

 

Impact şi longevitate globală pentru marca GIURGEA – BELGIA

Impactul remarcabil în neuroştiinţe, terapiile nootrope şi medicina anti-aging realizat de descoperirile, conceptele, invenţiile şi medicamen-tele descoperite de Prof. dr. Corneliu Giurgea este demonstrat pe multiple planuri:

• prin progresul ştiinţific înscris la nivel internaţional şi devenit clasic, de referinţă în cercetarea creierului, în neuro-psiho-biologie şi în neuro-psiho-farmaco-terapie;

• prin progresul medical-terapeutic utilizat pe scară largă în întreaga lume, cu precădere de populaţia vârstnică, mai ales cea afectată de patologia psiho-geriatrică şi neuro-geriatrică;

• prin dezvoltarea succesivă a unei noi clase de medicamente (generaţiile I şi II) – clasa racetamilor (derivaţi ciclici de GABA, derivaţi de piracetam) – medicamente nootrope-psihotrope-neurotrope.

Importanţa şi semnificaţia pentru ştiinţă, bio-medicină, terapeutică şi industria medicamentelor a clasei racetam/racetams (având primul său reprezentant: piracetamul – Prof. dr. Corneliu Giurgea) este certificată prin următoarele fapte:

• creşterea constantă a numărului derivaţilor racetam activi pentru terapia bolilor – denumiri DCI: Aloracetam, Aniracetam, Brivaracetam, Coluracetam, Etiracetam, Fosoracetam, Levetiracetam, Nebracetam, Nefiracetam, Oxiracetam, PIRACETAM, Pramiracetam, Racetam, Rolziracetam, Seletracetam – aproximativ 20 de racetami la nivelul anului 2014;

• extinderea ariei terapeutice (cu suprapuneri sau întrepătrunderi de acţiuni primare, secundare şi terţiare): de la medicaţie nootropă şi activatori de memorie şi cogniţie, la terapie de neuroprotecţie, anti-hipoxică şi anti-ischemică, la efecte anxiolitice şi anti-depresive şi acţiuni anti-convulsivante (anti-epileptice).

Studiile clinice multicentrice, experienţa terapeutică multinaţională şi locul piracetamului în terapiile nootropă/ geriatrică/ anti-aging este relevat de Dr. V. Leclercq în cartea sa Successful Ageing. From “normal” to “successful” ageing, UCB-Pharma, Braine-l’Alleud, BE, 1992. În Epilogue se arată că “It is impossible to make a claim for 20 years and not support it with proof. Time itself has proven the efficacy of Nootropil. We have currently 205 double blind studies with Nootropil including more than 10000 patients. They demonstrate that Nootropil is an effective and safe drug, and that the present message is just a confirmation of Nootropil’s past”. (“Este imposibil ca o cerere de 20 de ani să nu fie susţinută de dovezi. Însuşi timpul a demonstrat eficacitatea Nootropil. Avem peste 205 de studii dublu orb cu Nootropil care includ peste 10000 de pacienţi. Acestea demonstrează că Nootropil este un medicament eficient şi sigur, iar acest mesaj este numai o confirmare a trecutului acestui medicament.”)

În final, evidenţiem faptul că prin realizările, autoritatea şi expertiza sa ştiinţifică impuse de Prof. dr. Corneliu Giurgea, UCB-Belgia şi filialele sale din întreaga lume au devenit lider mondial în producţia de piracetam (Nootropil®). Aceasta a susţinut dezvoltarea, extinderea şi globalizarea UCB-Pharma, care a devenit în 2006 lider mondial între companiile de biotehnologie. Numai în cercetare & dezvoltare sunt peste 8300 de angajaţi în 40 ţări. De asemenea, numai din clasa racetamilor, UCB-Pharma a dezvoltat trei noi anti-epileptice: Levetiracetam (Keppra®) – aprobat în Europa şi USA, Brivaracetam şi Seletracetam fiind în Faza II de studii clinice (an 2006).

 

Respect, cunoaştere şi civilizație globală

Realitatea românească este în flagrant CONTRAST cu cea din STRĂINĂTATE – extrase din In Memoriam C. E. GIURGEA, UCB-Pharma, Headline, 9th Jan. 1996:

– Florent MARTIN, director ştiinţific la UCB, l-a întâlnit pe Corneliu Giurgea în 1961 şi a fost impresionat de inteligenţa şi cunoştinţele sale, invitându-l să devină director al Departamentului de Farmacologie al UCB.

“UCB îi datorează foarte mult savantului C. GIURGEA: acesta nu numai că a descoperit un nou medicament, care este acum distribuit în peste 100 de state, dar un medicament a cărui dezvoltare a adus faimă companiei UCB Pharma, făcând din aceasta compania care este astăzi. C. GIURGEA a fost un mare om de ştiinţă, care, pe lângă publicarea a numeroase cărţi şi articole ştiinţifice, a fost şi un mare umanist şi filosof.”

De asemenea, istoriografia ştiinţei şi medicinei în Belgia, în Europa şi pe plan internaţional, într-o diversitate remarcabilă de documente, lucrări, tratate şi enciclopedii, în toate limbile de circulaţie mondială certifică progresul înscris în neuro-ştiinţe şi bio-medicină de către Prof. Dr. Corneliu E. Giurgea (1923-1995).

About Author

Dan Riga. Sorin Riga. Aurel Ardelean. Coralia Cotoraci

Comments are closed.