Prof. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul UMFST Tg. Mureș – interdisciplinaritate unică în peisajul educațional românesc

0

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș este prima instituție de învățământ medical din România care s-a unit cu o instituție de învățământ tehnic. Acest model de fuziune, de concentrare a expertizelor și a forțelor este întâlnit și în alte țări europene?

În anul 2017, European University Association a evaluat UMF Târgu Mureș și a recomandat, în raportul final, luarea în considerare a obiectivului de a crea la Târgu Mureș o universitate metropolitană. În Europa, în ultima sută de ani, în 47 de țări au fuzionat 100 de universități. Printre cele mai importante amintim: Ecole Polytechique din Paris cu Universitatea Paris-Sud, Karlsruhe University din Germania cu Karlsruhe Research Center, Universitatea din Tallin cu toate celelalte universități din capitala Estoniei. Ideea unificării universităților este foarte bine fundamentată la nivel internațional, în numeroase studii.

Care au fost argumentele de ordin științific și educațional care au stat la baza lansării acestui proiect excepțional?

Argumentele de ordin științific și educațional care au stat la baza fuziunii s-au referit la apropierea de a intra în categoria universităților de gradul I, cu un număr de peste 10.000 de studenți și peste 700 de cadre didactice, asigurând creșterea capacității instituționale prin valorificarea patrimoniului comun, identificarea domeniilor de excelență în cercetare și susținerea logistică și financiară a centrelor de cercetare rezultate din conjugarea resurselor, creșterea nivelului de finanțare, creșterea diversității ofertei educaționale, dezvoltarea cercetării de excelență prin identificarea de noi direcții, optimizarea cheltuielilor generale şi administrative prin utilizarea în comun a infrastructurii didactice și de cercetare: spații didactice și de cazare, baze sportive și alte facilități.

Unde poziționați acum Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie – UMFST – în topul universităților din România? Vă rog să ne faceți o scurtă prezentare în cifre a UMFST.

În actuala sa structură, UMFST Târgu Mureș are aproximativ 11.000 de studenți, 6 facultăți, 35 de programe de studii de licență, 33 de programe de studii de master, 7 domenii de doctorat, 93 de conducători de doctorat, 324 de studenți doctoranzi și 700 de studenți internaționali din 50 de țări. Personalul UMFST Târgu Mureș numără 1.233 de angajați din care 739 de cadre didactice și 494 de persoane încadrate ca personal didactic auxiliar și nedidactic.

Care considerați că sunt avantajele pe care le aveți, după fuziune, în competiția cu universitățile din țară?

UMFST Târgu Mureș rămâne una dintre cele șase universități de medicină și farmacie tradiționale din țară, dar are un specific aparte datorită programelor interdisciplinare pe care le vom integra în activitatea de învățământ medical. UMFST Târgu Mureș își va păstra caracterul multicultural pe care îl are și acum, cu învățământ în limbile română, maghiară și engleză, și poate și în alte limbi de circulație internațională. Principalul avantaj se referă la faptul că UMFST Târgu Mureș va acoperi o plajă cât mai largă din interesul studenților, dar și al angajatorilor interesați de domeniul medico-farmaceutic.

Statisticile ne spun că în ultimii ani tot mai mulți tineri talentați români aleg universitățile din țările occidentale. Cum credeți că am putea să-i determinăm să rămână să studieze în țară? Ce considerați că ar trebuie să le oferim?

Fiind o universitate cu tradiție, puternică și cu un ritm alert de dezvoltare, UMFST Târgu Mureș s-a perfecționat continuu și s-a adaptat la cerințele pieței medicale europene, păstrându-și aceeași rigoare academică. Reforma curriculară implementată cu succes în Universitate, infrastructura didactică și de cercetare, deschiderea internațională a Universității, oferta educațională extrem de bogată și, nu în ultimul rând, viața studențească plină de culoare și dinamism reprezintă motive pentru care un tânăr ar trebui să aleagă să studieze la UMFST Târgu Mureș.

Ce înseamnă studenții străini în contextul dezvoltării UMFST Târgu Mureș?

La UMFST Târgu Mureș studiază 700 de studenți internaționali care provin din 50 de țări. La aceștia se adaugă alți 100 de studenți care vin anual cu Erasmus să studieze un semestru sau chiar un an întreg. Universitatea are încheiate 154 de acorduri de cooperare Erasmus și un buget extrem de generos care poate fi folosit pentru programe de mobilitate sau practică în timpul verii. La începutul anului universitar, am organizat un eveniment deosebit intitulat Ziua Națiunilor dedicat studenților internaționali care reprezintă, pentru noi, ambasadorii României în ţările din care provin. Ne dorim ca România să devină pentru ei a doua casă, fiindcă aici își petrec ani importanți din viață și le mulțumim pentru ceea ce fac și vor face pentru această ţară, pentru acest oraş, pentru această universitate.

Poate fi UMFST unul dintre vectorii de dezvoltare ai orașului Târgu Mureș și a comunității mureșene?

Întotdeauna am susținut că universitățile au o menire mult mai largă decât aceea de a preda anatomie, fiziologie, științe economice, științe inginerești și alte științe. De-a lungul timpului, am încercat să creăm platforma prin care pot fi puse în față idei, să se dezbată lucruri care uneori pot fi controversate și în urma cărora să apară direcții de acțiune. Orașele puternice nu pot să nu aibă o universitate puternică, la fel cum un oraș nu poate deveni puternic dacă nu are un motor suficient de performant precum o universitate. UMFST Târgu Mureș trebuie să fie motorul unei aglomerări urbane care are coerență și care știe încotro se îndreaptă.

Revoluția tehnologică și infomațională creează premise pentru dezvoltarea cercetării și în mediul universitar. Ce planuri are UMFST în acest sens? Dezvoltarea departamentului informatic este o prioritate?

La UMFST Târgu Mureș, unul dintre cele mai inovatoare proiecte este reprezentat de crearea și implementarea conceptului Smart University, patentat de UMFST și apărut în urma unei colaborări a Universității cu renumita companie IBM, în cadrul programului acesteia de responsabilitate socială. Migrarea în spațiul virtual a numeroase proceduri educaționale, a managementului academic, a activităților administrative fac din UMFST Târgu Mureș o universitate modernă, dinamică, care s-a adaptat schimbărilor induse de dimensiunea nouă a spațiului informațional și de IT.

Imagistica, tehnologia, în general, este tot mai prezentă în actul medical. Cum poate contribui noua structură UMFST la formarea specialiștilor în inginerie medicală, robotică medicală și tehnologii medicale avansate?

Medicina se află într-o continuă schimbare, cercetarea în domeniul medical avansând cu pași mari și oferind în fiecare zi noi informații, noi tehnici și noi descoperiri. Instruirea integrativă și interdisciplinară este direcția spre care se îndreaptă medicina, astfel încât privim spre viitor cu dorința de a clădi o Universitate pentru viitor. Programele de inginerie, informatică, științe economice, drept și socio-umane preluate de la Universitatea “Petru Maior” în urma fuziunii reprezintă componente importante ale instruirii integrative din medicină. În același timp, consider importantă crearea, în perspectivă, a unor programe de inginerie medicală, informatică medicală, inginerie chimică, biochimie, respectiv acoperirea necesității de specialiști în psihologie medicală, în sociologie medicală, în economie și management sanitar. Este nevoie de specialiști în limbi străine medicale – engleză, germană și franceză, în drept sanitar, fie ca programe de licență, fie ca programe de masterat.

Marile universități occidentale dezvoltă proiecte de cercetare importante cu mari companii. UMFST are la această dată în derulare proiecte de cercetare? Există premise pentru astfel de colaborări, proiecte în domeniul cercetării?

Stabilirea de parteneriate pe termen lung cu mari companii de tehnologie medicală reprezintă un obiectiv important al UMFST Târgu Mureș. Trebuie să ne aplecăm mai mult asupra relației cu mediul privat, pentru că mediul privat performant nu face doar producție, ci face și cercetare. Cercetarea se face, de regulă, în universități și, dacă în acest domeniu de vârf vom intra în noua formă de organizare a universității, cred că va fi un câștig pentru ambele părți, și pentru firme, pentru că vor avea o expertiză suplimentară, și pentru noi, pentru că vom fi beneficiarii acestor proiecte.

Care sunt specializările, disciplinele unde credeți că ar fi oportune colaborări cu universități de prestigiu din UE sau USA, inclusiv pentru formarea de mentori, superspecializarea cadrelor didactice?

UMFST Târgu Mureș colaborează deja cu universități de prestigiu din Europa și SUA în mai multe domenii. În domeniul simulării medicale, Centrul de Simulare și Abilități al Universității a fost acreditat de către Societatea Europeană de Simulare în Domeniul Medicinei ca centru de pregătire în simularea medicală, acesta fiind primul și singurul centru acreditat internațional din România.

În domeniul chirurgiei artroscopice, la Târgu Mureș se află singurul centru acreditat din Europa Centrală, fapt ce permite găzduirea de specialiști din străinătate cu burse europene ale Academiei Europene de Chirurgie Artroscopică.

Recent, cercetători de renume din Europa, membri ai Asociației pentru Cooperare Europeană în Știință și Tehnologie, s-au reunit la Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice al Universității cu scopul de a discuta noi oportunități de colaborare în proiecte de cercetare europene comune.

În decembrie, vom organiza prima conferință internațională de medicină personalizată care va deschide porțile spre cea mai modernă formă de medicină care se practică astăzi la nivel internațional, lectorii de prestigiu din Europa, SUA, Canada, China și Coreea prezentând cele mai noi și remarcabile descoperiri și progrese din domeniu, precum și direcții de cercetare și inovare.

În anul 2017, am organizat conferința națională cu participare internațională “One health”, în cadrul căreia a fost subliniată necesitatea restaurării abordării integrative a bolii și a sănătății, idee care a stat la baza medicinei din cele mai vechi timpuri.

Unde vedeți UMFST în topul universităților europene peste 30 de ani? Aveți parteneriate sau colaborări cu universități europene din top 100? Credeți că sunt benefice dezvoltării UMFST astfel de colaborări și parteneriate?

Deschiderea internațională constituie una din prioritățile prin care UMFST Târgu Mureș a înțeles să-și valorifice atuurile și vizibilitatea internațională. La nivel internațional, fuziunea ne poziționează într‑o altă categorie de universități. În același timp, avem încheiate 154 de acorduri de cooperare Erasmus cu universități europene de prim rang, avem profesori performanți din universități mari din străinătate cu care colaborăm, dar și un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, singurul de acest fel la nivel național, care va transforma Universitatea într-un actor important și pe plan diplomatic, în susținerea concretă a intereselor României la nivel global.

Cum vedeți implicarea centrelor universitare în proiecte sociale majore naționale de educație medicală, prevenție?

Ca instituție academică, ne asumăm misiunea de educație, zona medicală fiind extrem de generoasă cu acest subiect. UMFST Târgu Mureș deține un studio multimedia dotat cu aparatură de ultimă generație care permite realizarea de emisiuni educative, educația medicală fiind un subiect care merită adus în față. Universitatea noastră are o resursă umană excelentă care poate oferi recomandări pe teme medicale și pe teme asociate. În același timp, cadrele didactice derulează proiecte și programe naționale de prevenție, iar studenții sunt implicați în activități cu caracter social menite să evidențieze importanța prevenției pentru o viață sănătoasă.

La începutul secolului XX, aveam cercetători în domeniul medical de nivel mondial: Babeș, Paulescu, Cantacuzino, Parhon, Marinescu. La ceas de bilanț, credeți că școala medicală românească poate forma cercetători de nivel mondial în următorii ani?

Cu siguranță! Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a format cercetători de nivel mondial care își desfășoară în prezent activitatea în institute de cercetare din întreaga lume și care au dus renumele Universității noastre peste hotare. Nu voi da nume deoarece nu aș dori să omit pe nimeni, însă vă pot spune că aceștia coordonează proiecte revoluționare de cercetare științifică la universități de pres­tigiu din întreaga lume. Ei au o legătură de suflet cu UMFST Târgu Mureș, cu mentorii care le-au insuflat spiritul inovator și entuziasmul pentru munca de cercetare.

Acum, în anul în care celebrăm cel mai mare eveniment din istoria românilor, Marea Unire de la 1918, ce mesaj doriți să transmiteți formatorilor din învățământul medical românesc?

În centrul medical și universitar Târgu Mureș s-au format generații de medici, farmaciști și alți specialiști care s-au dedicat celei mai nobile misiuni, salvarea vieții. Doresc să transmit un mesaj de apreciere formatorilor din învățământul medical românesc pentru contribuția adusă sistemului medical românesc, pentru profesionalismul, devotamentul și dăruirea de care au dat dovadă.  

About Author

Grigore Iuga

Comments are closed.