Profesia de ”analist comportamental”, introdusă în COR

0

Profesia de ”analist comportamental” va fi introdusă în Codul Ocupațiilor din România și se va lucra și la reglementarea acesteia, potrivit unui comunicat de presă al Asociațiilor Autism Voice și Help Autism. Institutul ABA România a început demersul pentru oficializarea profesiei în 2019.

„Am considerat că este imperios necesară introducerea acestei profesii în Codul Ocupațiilor din România și, alături de reprezentanți ai statului, vom face pași concreți pentru a crea infrastructura necesară recunoașterii profesiei”, a afirmat Anca Dumitrescu, Președinte Autism Voice, Analist Comportamental (Board Certified Behavior Analyst).

Specificul activității unui analist comportamental este diferit de ceea ce face un psiholog. Mai mult de jumătate dintre aceşti profesionişti nu sunt înscrişi în Colegiul Psihologilor din România deoarece domeniul lor de practică nu intră în sfera de reglementare a acestei organizaţii profesionale şi nu oferă analiştilor comportamentali o specializare care să fie reprezentativă pentru serviciile oferite. Serviciile astfel prestate nu sunt reglementate de nici o instituţie, publică sau privată, nu există standarde clare de specializare pentru furnizori sau de oferire a serviciilor.

„Ne dorim să creăm standarde adecvate pentru practicarea profesiei, nu doar o simplă denumire în COR, ce poate fi obținută print-un curs de formare acreditat de ANC. Este important ca ocupația să fie accesată pe baza unor cursuri de specializare de nivel de Master sau curs Posuniversitar”, a mai declarat Anca Dumitrescu, Autism Voice.

Applied Behavioral Analysis (ABA) – Analiza Aplicată a Comportamentului (sau terapia ABA cum este cunoscută) se fundamentează pe instrumente validate științific şi tehnici ce pot fi folosite în tratamentul copiilor diagnosticați cu autism. În România există peste 4000 de profesionişti ABA, dintre care aproximativ 200 au urmat cursuri de specializare în cadrul unei universităţi internaţionale, cursuri aprobate de ABAI –Association for Behavior Analysis International.

În jur de 2000 au terminat cursuri de formare continuă în Analiza Aplicată a Comportamentului acreditate de Colegiul Psihologilor din România; tot atâţia sunt absolvenţi de studii superioare (în proporţie foarte mare absolvenţi de psihologie, psihopedagogie specială, asistenţă socială, sociologie, medicină, dar şi din alte domenii) care au absolvit cursuri de introducere în Analiza Aplicată a Comportamentului, cu durata de 40-60 ore, susţinute de analişti comportamentali acreditaţi ca BCBA, BCaBA.3.

Analistul comportamental realizează un plan de intervenţie individualizat în vederea recuperării întârzierii în dezvoltare şi adaptării copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist la mediul în care trăieşte. Fiecare intervenție este particularizată în funcție de aptitudinile, nevoile, interesele și preferinţele beneficiarilor.

Specializarea unui analist comportamental, recunoscută internaţional de ABAI –Association for Behavior Analysis International, are la bază un ”task list” ce se derulează pe parcursul a 315 ore de formare. Un analist comportamental trebuie să parcurgă un program de specializare structurat pe două componente: 320 ore de pregatire teoreticăce acoperă un ”task list” foarte bine structurat; 100 ore de supervizare şi 2 000 ore de practică supervizată. Formarea se întinde pe o perioadă de minim doi ani.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.