Proiect: Medicii de familie ar putea fi obligați să facă de gardă

0

Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care îşi desfăşoară activitatea în localităţile arondate teritorial centrelor de permanenţă sunt obligaţi să asigure continuitatea asistenţei medicale primare în aceste centre, începând cu prima zi a săptămânii şi până vineri, între orele 15:00-8:00. Sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale, serviciul de permanenţă se va efectua pe parcursul a 24 de ore, în intervalul orar 8:00-8:00 a doua zi, conform unui proiect al Ministerului Sănătăţii, aflat în dezbatere publică. Este vorba despre un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

Proiectul de ordonanţă prevede că zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de Direcţiile de Sănătate Publică, cu acordul prealabil al Caselor de Asigurări de Sănătate şi al Consiliilor Locale. Pentru serviciile acordate în cadrul centrelor de permanenţă, medicii de familie vor fi retribuiţi, suplimentar, la nivelul unui salariu al medicului specialist în regim de gardă. Prin această decizie, Ministerul Sănătăţii urmăreşte accesul pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară indiferent de oră şi de zonă, reducerea numărului de solicitări la serviciile publice de ambulanţă, creşterea capacităţii de intervenţie a acestor servicii prin deplasările ambulanţelor la cazurile care sunt urgenţe reale, evitarea aglomerării structurilor de primiri urgenţe ale spitalelor, precum şi reducerea numărului de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi a deceselor favorizate prin neasigurarea în timp util a asistenţei medicale.

În cazul în care medicii de familie nu respectă obligaţiile impuse de noile reglementări, Casele de Asigurări de Sănătate cu care sunt în relaţie contractuală vor diminua lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniţi într-o localitate, stabilit în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (Florin Pupăză)

About Author

Medica Academica

Comments are closed.