Protocol de cooperare între Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice

0

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, şi preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoş Damian, au semnat un protocol de cooperare care confirmă faptul că este nevoie de creşterea accesului pacienţilor români la medicamente accesibile în condiţii de eficienţă economică pentru bugetul sănătăţii, aşa cum prevede şi Programul de Guvernare.

Astfel, pentru implementarea unei politici naţionale favorabile creşterii competitivităţii, MS va revizui legislaţia astfel încât să elimine stabilirea preţului de referinţă generic prin compararea cu cele 12 ţări de referinţă şi să aplice limita de preţ pentru maedicamentele generice de maximum 65% o singură dată, raportată la preţul medicamentului inovator de la momentul când primul medicament generic obţine Autorizaţia de Punere pe Piaţă.

APMGR va elabora un set de propuneri concrete care să permită MS eficientizarea cheltuielilor bugetare din domeniul sănătăţii, pentru creşterea accesului la medicamente.

În vederea creării unui cadrul fiscal echitabil şi predictibil, conducerea MS şi APMGR vor coopera pentru revizuirea formei actuale a taxei clawback, astfel încât această măsură temporară de suport financiar pentru domeniul sănătăţii să nu afecteze accesul populaţiei la tratamente cu preţuri accesibile.

În ceea ce priveşte reducerea arieratelor, care în ultimii patru ani au ameninţat blocarea sistemului sanitar, conducerea MS împreună cu APMGR au agreat stabilirea unui calendar de reeşalonare a plăţilor datoriilor din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Conform protocolului, APMGR va sprijini MS la implementarea graduală a scurtării termenelor de plată pentru atingerea obiectivelor stabilite de Directiva Parlamentului European 2011/7/UE. Astfel, pentru facturile emise pe baza contractelor încheiate înainte de jumătatea lunii martie, plata se va face eşalonat în 2013 (două treimi din suma totală) şi o treime din sumă în 2014.

După implementarea Directivei europene 2011/7/UE, obligatorie pentru toate statele membre, conducerea MS a reuşit stabilirea unui termen de plată eşalonat astfel: 150 de zile (pentru cele emise în 2013), 90 de zile (pentru cele emise în perioada ianuarie-iunie 2014), pentru ca în iulie 2014 să se ajungă la un termen de plată de 60 de zile, aşa cum prevede Directiva europeană.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.