Punct Național de Contact pentru asistența medicală transfrontalieră

0

Pacienţii români vor putea primi informații despre asistenţa medicală transfrontalieră de care pot beneficia prin intermediul unui Punct Naţional de Contact care va funcţiona din mai în cadrul CNAS și va avea site propriu și numere de telefon, inclusiv gratuite (Tel-Verde).

Executivul a aprobat în şedinţa de Guvern Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, după ce în ianuarie 2014 Comisia Europeană a declanşat o acţiune de infringement pentru necomunicare, nu pentru modalitatea de transpunere, precizează un comunicat al Ministerului Sănătății. “Ministerul Sănătăţii va trimite o notificare Comisiei Europene în cel mai scurt timp despre îndeplinirea obligaţiei de a transpune Directiva Europeană privind asistenţa medicală transfrontalieră. Astfel, România este pe cale să închidă ultima acţiune de infringement declanşată în domeniul sănătăţii, după ce  Comisia a decis recent clasarea altei acţiuni, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa”, a  declarant ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.

Prin transpunerea Directivei Europene nr. 24 din 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor, pacienţii români asiguraţi pot beneficia de rambursarea contravalorii serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate în alt stat membru în conformitate cu legislația statului în care se acordă asistența medicală. Rambursarea se realizează la nivelul  tarifelor și prestațiilor din România şi nu trebuie să depășească contravaloarea în lei a asistenței medicale transfrontaliere achitate de solicitant. De exemplu, în cazul în care o hernie de disc costă în România 1.000 lei și în statul membru X costă 1.500 lei, decontarea se face la valoarea de 1.000 lei, iar în cazul în care o peritonită costă în România 700 lei și în statul membru Y costă 500 lei, decontarea se face la valoarea de 500 lei.

Nu sunt suportate costurile referitoare la contravaloarea serviciilor de cazare şi de călătorie şi nici costuri suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri atunci când beneficiază de asistenţă medicală transfrontalieră.

“Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele judeţene vor putea face rambursarea costurilor pentru asiguraţii care se tratează în state membre ale Uniunii Europene. Ministerul Sănătăţii va continua să deruleze politici de investiţii şi dezvoltare, astfel încât asiguraţii din România să beneficieze de aceleaşi condiţii de tratament cu cele din Uniunea Europeană. De asemenea, pacienţii din Uniunea Europeană se vor putea trata la noi, în centrele de excelenţă pe care le avem”, a spus ministrul Sănătăţii.

În unele cazuri, pentru a beneficia de asistență medicală transfrontalieră pacienţii români vor trebui să obţină o autorizare prealabilă de la CNAS sau casele judeţene. Aceasta este necesară pentru investigația PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni) în regim ambulatoriu, servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă şi spitalizare mai mare de 24 de ore pentru implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală, implant segmentar de coloană, bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive și naşterea, precum și pentru acordarea de medicamente în tratament ambulatoriu pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS. Rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere se face de casa de asigurări de sănătate care a întocmit solicitarea de acordare, în lei, în maximum 60 de zile de la data alocării.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.