Rambursarea cheltuielilor medicale în alte state UE, simplificată pentru pacient

0

Procedura de rambursare din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada şederii temporare a asiguraţilor din România în alte state membre UE/SEE/Elveţia se simplifică, potrivit unui comunicat de presă al CNAS. Astfel, documentele medicale pe baza cărora se solicită rambursarea nu vor mai trebui traduse de solicitant în limba română, această responsabilitate revenind casei de asigurări de sănătate la care se depune cererea de rambursare.

Actul normativ menţionat pune în acord reglementările naţionale cu cele europene care prevăd că autoritățile, instituțiile și jurisdicțiile dintr-un stat membru UE nu pot respinge cererile sau alte documente ce le sunt prezentate din cauza faptului că sunt redactate într-o limbă oficială a altui stat membru, în cazul în care această limbă este recunoscută ca limbă oficială a instituțiilor Comunității.

„Dispare o barieră birocratică din calea solicitării rambursării cheltuielilor cu asistenţa medicală în alte state membre UE. Asiguraţii care trebuie să formuleze asemenea solicitări vor fi pe viitor scutiţi de efortul găsirii unui traducător autorizat, dar şi de cheltuiala aferentă onorariului traducătorului”, a afirmat  Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS.

În anul 2017, casele de asigurări de sănătate din România au rambursat unui număr de 263 asiguraţi cheltuielile cu asistenţa medicală care a devenit necesară în timpul şederii în alte state membre ale UE/SEE/Elveţia.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.