Raportarea cu certificat digital, obligatorie de la 1 iunie

0

Furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor fi obligaţi să depună documentele justificative în vederea decontării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă începând de la 1 iunie, informează CNAS. Termenul raportării cu certificat digital a fost amânat cu două luni, iniţial acest termen fiind stabilit pentru 1 aprilie.

Documentele şi fişierele de date în format electronic vor fi asumate de reprezentantul legal al furnizorului prin semnare cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital eliberat de oricare dintre furnizorii de servicii de certificare acreditaţi. După obţinerea certificatelor digitale, furnizorii de serviciu medicale se vor înregistra cu acestea la casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţii contractuale. Certificatul digital va viza raportarea formularelor şi fişierelor de date necesare raportării în sistemul informatic unic integrat, SIUI.

About Author

Delia Budurca

Comments are closed.