S-a încheiat implementarea cardului electronic de asigurări de sănătate

0

Implementarea şi testarea Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) a fost finalizată, momentul fiind marcat la Arad prin lansarea etapei-pilot de exploatare a sistemului. Cardul, a cărui utilizare devine obligatorie de la 1 ianuarie 2013, reprezintă un instrument la purtător pentru identificarea pacientului în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate și permite decontarea serviciilor medicale reale efectuate de către acesta.

Implementarea Cardului este încă un pas important în reformarea sistemului românesc de asigurări sociale de sănătate, prin îmbunătăţirea serviciilor medicale şi farmaceutice, precum şi prin creşterea transparenţei şi diminuarea fraudei la nivelul serviciilor medicale. Sistemul este construit pe platforma Sistemului Informatic Unic Integrat şi completează Reţeta Electronică, sistem deja utilizat şi care va deveni obligatoriu de asemenea tot de la 1 ianuarie 2013”, explică preşedintele CNAS, dr. Doru Bădescu.

Cardul va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2013 pentru toţi cetăţenii români de peste 18 ani şi va conţine datele de identificare ale posesorului – numele acestuia, codul unic de asigurat (format din 20 de caractere și diferit de CNP), precum şi informaţii medicale despre deţinător. Acesta va permite atât identificarea calităţii de asigurat – lucru care va certifica utilizarea corectă a fondului de asigurări sociale de sănătate pentru pacientul care s-a prezentat la medic, cât şi accesul medicilor de familie şi medicilor de urgenţă la o serie de date medicale cu risc vital ale pacienţilor. Cu acordul pacientului, medicul de familie va încărca pe card date medicale precum persoane de contact în caz de urgenţă, grupa sanguină, donator de organe şi boli cronice, informaţii care pot salva viaţa pacientului, putându-se evita administrarea de medicamente incompatibile cu profilul său medical.

Cardul Electronic de Asigurări Sociale de Sănătate se va distribui în prima parte a anului 2013, costul acestuia fiind suportat din bugetul Ministerului Sănătăţii, Compania Naţională ”Imprimeria Naţională” coordonând procesul de realizare a suportului din plastic.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.