Simpozionul Cajal, manifestare științifică de nivel internațional

0

Genomica, terapiile celulare și virologia au fost temele centrale ale Simpozionului Nicolae Cajal, aflat la a V-a ediție

Simpozionul a beneficiat de comunicări ştiințifice inte resante atât ale cercetători lor români, cât şi de prezența şi de ma terialele susținute de români care studi ază în marile centre de cercetare ale lu mii. Astfel, la evenimentul desfăşurat pe 15 şi 16 aprilie, au participat Florin Șelaru, medic şi cercetător la Johns Ho pkins, care a conferențiat despre Impli carea micro ARN în colangiocarci nom, Dan Duda, profesor asistent la Harvard Medical School, care a susținut un material despre Terapia antiangio genetică în cancer, şi Ștefan Constantinescu, conducător al unităţii pentru Studiul Semnalizării Celulare în cadrul Institutului Ludwig (Bruxelles). Primii doi au fost şi subiect al unor interviuri acordate şi publicate anterior în revista Medica Academica, la rubrica Români în lume.

“Am apreciat la simpozionul Cajal cali tatea extraordinară a lucrărilor, şi pot spune că n a fost absolut nici o diferență între prezentările făcute de cercetătorii din România şi cele susținute de oame nii de ştiință din străinătate, şi pentru asta îi felicit din toată inima”, a declarat pentru Medica Academica prof. Mircea Constantin Popescu, care a făcut carie ră în cercetare peste Ocean şi intenționează să aducă în România pre stigiosul institut de cercetare în cancer M.D. Anderson. Acesta a prezentat o lucrare despre vaccinurile terapeutice. “Am fost impresionată de calitatea speakerilor, a schimbului de idei, consi der că este una din cele mai mari mani festări ştiințifice organizate în Româ nia în ultimul an. Am văzut rezultatele cercetărilor de nivel înalt din Statele Unite ale Americii, iar partea de geno mică şi de terapii celulare a fost de nivel internațional”, a apreciat Ștefana Petrescu, directorul Institutului de Bi ochimie din Bucureşti.

Aceasta a considerat că, deşi din punct de vedere al vizibilității, evenimentul a fost bine reflectat în presă, numărul studenților prezenți la manifestare a fost foarte redus. “Evenimentele simi lare din străinătate se bucură de mult mai mulți participanți. La noi nu vin studenții, nu ştiu de ce, pentru că noi, în studenție, eram disperați să mergem la asemenea evenimente, dar nu prea erau”, a punctat Ștefana Petrescu.

Principalul organizator al evenimen tului a fost Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fun deni (ICBDTH), alături de Fundația “Nicolae Cajal” şi de Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”. “În prezent, platforma Fundeni a devenit un centru important de medicină trans laţională, datorită numărului mare de pacienţi cu diverse tipuri de cancere care sunt trataţi aici, a băncii de tu mori dezvoltată împreună cu compa nia franceză RnTech şi a dezvoltării unei structuri de cercetare adecvate”, a apreciat prof.dr. Irinel Popescu, di rectorul ICBDTH. Acesta a prezentat lucrarea Medicina translațională: un model de cercetare în oncologie. Me dicina translațională presupune trans punerea descoperirilor din laborator în aria clinică, în scopul descoperirii unor noi terapii celulare.

Delia Budurcă, redactor șef

Pentru textul integral vezi editia print Medica Academica

About Author

Medica Academica

Comments are closed.